Wyniki przetargów | kategoria CPV :093000002 - - str. 2
Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Fluke Europe B.V.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna Wyniki przetargów
REKLAMA
Twoje filtry automatyczne
Filtry automatyczne pozwalają śledzić ogłoszenia o przetargach i wynikach przetargów według zapisanych przez użytkownika preferencji oraz otrzymywać bezpłatne powiadomienia e-mail z nowymi ogłoszeniami według zapisanych preferencji.

Filtry automatyczne dostępne są wyłącznie dla zalogowanych użytkowników portalu.

Zaloguj się na swoje konto
Szukaj w zamówieniach

Województwo
Miasto
Rodzaj zamówienia
Wadium
od: do:
Kod CPV:

Znajdź kod CPV w wyszukiwarce

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Rodzaj Udzielenie
Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych z uwzględnieniem elementów zielonych zamówień publicznych, w ramach projektu pn. Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, poprzez wyposażenie i adaptację pracowni szkół zawodowych z terenu powiatu dzierżoniowskiego D 2018-12-07
Obserwuj
przetarg
Wykonanie instalacji solarnej do podgrzewu wody użytkowej w budynku UMW przy ul. Mikulicza-Radeckiego 9 we Wrocławiu w ramach projektu pn. „Termomodernizacja bu-dynków dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu”. Projekt współfinan-sowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Ope-racyjnego Infrastruktura i Środowisko. B 2018-12-03
Obserwuj
przetarg
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla zaopatrzenia Centrum Konserwacji Wraków Statków Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku na rok 2019 D 2018-11-29
Obserwuj
przetarg
Przedmiotem zamówienia jest realizacja w trybie „zaprojektuj i zbuduj” zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej i cieplnej wyłącznie na potrzeby prywatnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek B 2018-11-28
Obserwuj
przetarg
Budowa oświetlenia hybrydowego w miejscowości Eufeminów, gm. Brzeziny B 2018-11-27
Obserwuj
przetarg
Nadleśnictwo Ełk – budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej w Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym w Malinówce B 2018-11-07
Obserwuj
przetarg
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Eufeminów, gm. Brzeziny B 2018-11-06
Obserwuj
przetarg
FOTOWOLTAICZNYCH O MOCY DO 40 KW KAŻDA W LUBLINIE, NA GRUNCIE PRZY BUDYNKU LUBELSKIEGO PARKU NAUKOWO TECHNOLOGICZNEGO PRZY UL. DOBRZAŃSKIEGO 3” B 2018-11-05
Obserwuj
przetarg
Obsługa systemów cieplnych w obiektach administrowanych przez 22. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Malborku U 2018-10-22
Obserwuj
przetarg
„Montaż instalacji z ogniw fotowoltaicznych” Zadanie : „Doposażenie Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby publicznego transportu zbiorowego Komunikacji miejskiej” w ramach projektu pn. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki”. B 2018-10-12
Obserwuj
przetarg
Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Drzonowie w formule zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania pt. „Budowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Świdnica z zapewnieniem wysokiej efektywności eksploatacyjnej systemu ściekowego oraz jego adaptacyjności do zmian klimatu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 B 2018-10-12
Obserwuj
przetarg
ROBOTY BUDOWLANE związane z realizacją projektu „Wspieranie efektywności i inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych w Hrubieszowie”, w ramach Działania 5.2 RPO WL na lata 2014-2020. B 2018-10-10
Obserwuj
przetarg
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Eufeminów, gm. Brzeziny B 2018-10-09
Obserwuj
przetarg
Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Drzonowie w formule zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania pt. „Budowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Świdnica z zapewnieniem wysokiej efektywności eksploatacyjnej systemu ściekowego oraz jego adaptacyjności do zmian klimatu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 B 2018-09-21
Obserwuj
przetarg
„Termomodernizacja budynku SPZOZ w Przedborzu z podziałem na części” B 2018-09-11
Obserwuj
przetarg
„Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii z elementami podnoszącymi efektywność energetyczną wybranych budynków komunalnych na terenie Dąbrowy Górniczej”. B 2018-09-06
Obserwuj
przetarg
Dostawa, montaż, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD instalacji fotowoltaicznej na budynku oraz modernizacja oświetlenia w budynku w ramach realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej znajdującego się w Będzinie ul. Kościuszki58, 42-500 Będzin” B 2018-09-05
Obserwuj
przetarg
MODERNIZACJA LEŚNICZÓWKI ŁYSAKÓW O NR INW. 110/64 - II PRZETARG B 2018-08-29
Obserwuj
przetarg
Rozbudowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Świdnicy B 2018-08-14
Obserwuj
przetarg
“Termomodernizacja budynków Domu Ludowego w Niezwojowicach i Domu Ludowego w Lelowicach Kolonii, Gmina Pałecznica” B 2018-08-08
Obserwuj
przetarg
Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Drzonowie w formule zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania pt. „Budowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Świdnica z zapewnieniem wysokiej efektywności eksploatacyjnej systemu ściekowego oraz jego adaptacyjności do zmian klimatu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 B 2018-08-03
Obserwuj
przetarg
Dostawa, montaż, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD instalacji fotowoltaicznej na budynku oraz modernizacja oświetlenia w budynku w ramach realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej znajdującego się w Będzinie ul. Kościuszki58, 42-500 Będzin” B 2018-07-25
Obserwuj
przetarg
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na montażu kompletnych instalacji grzewczych (pompy ciepła), fotowoltaicznych i solarnych w ramach projektu: „Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory" B 2018-07-20
Obserwuj
przetarg
Termomodernizacja budynku biurowego Nadleśnictwa Zdroje w Szczytnej przy ul. Krótkiej 5 B 2018-07-16
Obserwuj
przetarg
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ŁOMNICY B 2018-07-13
Obserwuj
przetarg
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl