Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Fluke Europe B.V.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna PRZETARGI
REKLAMA
Twoje filtry automatyczne
Filtry automatyczne pozwalają śledzić ogłoszenia o przetargach i wynikach przetargów według zapisanych przez użytkownika preferencji oraz otrzymywać bezpłatne powiadomienia e-mail z nowymi ogłoszeniami według zapisanych preferencji.

Filtry automatyczne dostępne są wyłącznie dla zalogowanych użytkowników portalu.

Zaloguj się na swoje konto
Szukaj w zamówieniach

Województwo
Miasto
Rodzaj zamówienia
Termin składania ofert:
Wszystkie
Najbliższy tydzień
Najbliższe 2 tygodnie
Najbliższy miesiąc
Ponad miesiąc
Wadium
od: do:
Kod CPV:

Znajdź kod CPV w wyszukiwarce

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Rodzaj Zakończenie
Dostawa systemu dysków sieciowych i sprzętu laboratoryjnego w 7 pakietach D 2019-05-10
Obserwuj
przetarg
Dostawa porozymetru D 2019-05-20
Obserwuj
przetarg
PRZEBUDOWA STANOWISKA DO BADANIA STABILNOŚCI MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH D 2019-04-29
Obserwuj
przetarg
KOŃCÓWKI DO PIPET D 2019-04-30
Obserwuj
przetarg
DOSTAWA sprzętu laboratoryjnego D 2019-04-29
Obserwuj
przetarg
Dostawa aparatury w ramach projektu "PB2020 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej" Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych” D 2019-05-07
Obserwuj
przetarg
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do zajęć „Fotowoltaika III generacji – teoria i praktyka” / „Pracownia Badań Materiałów III – materiały memrystywne” dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie D 2019-04-29
Obserwuj
przetarg
Dostawa nastołowego laboratoryjnego mieszalnika planetarnego wraz z wyposażeniem D 2019-04-30
Obserwuj
przetarg
Dostawa nożyków mikrotomowych, uchwytów do nożyków, ostrzy autopsyjnych i uchwytów do ostrzy dla UCK D 2019-04-26
Obserwuj
przetarg
Dzierżawa analizatorów bakteriologicznych wraz z zakupem i dostawą odczynników oraz zapewnieniem opieki serwisowej i nadzoru autorskiego nad działającym w laboratorium systemem informatycznym Centrum firmy Marcell. D 2019-04-30
Obserwuj
przetarg
Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na okres 24 miesięcy D 2019-04-26
Obserwuj
przetarg
Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatora do badań z zakresu biochemii dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie D 2019-04-26
Obserwuj
przetarg
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ: WYPOSAŻENIA DO POMIARU CIŚNIENIA I SIŁY D 2019-04-26
Obserwuj
przetarg
Dostawa zestawu systemu neurobiofeedback wraz z oprogramowaniem do treningów alpha i beta na potrzeby realizacji projektu pn: „Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions" współfinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. D 2019-05-07
Obserwuj
przetarg
Dostawa do siedziby Zamawiającego: 1) część nr I – komory klimatycznej do testów środowiskowych – 1 kpl; 2) część nr II - licencji MATLAB/Simulink do analizy sygnałów – 1 kpl. D 2019-04-30
Obserwuj
przetarg
Doposażenie Oddziału Celnego w Braniewie w stacjonarne urządzenie rentgenowskie do prześwietlania wagonów kolejowych wraz z montażem i instalacją oraz budową infrastruktury towarzyszącej w systemie "zaprojektuj i buduj" B 2019-05-07
Obserwuj
przetarg
Dostawa platformy laboratoryjnej do badań SCA i FI - nr postępowania CUW-CUE/ 04/ 04/ 19 D 2019-05-08
Obserwuj
przetarg
Dostawa komory rękawicowej do pracy w atmosferze obojętnej. Oznaczenie sprawy OZ/D/19/36/DM D 2019-04-25
Obserwuj
przetarg
Dzierżawa analizatora immunochemicznego wraz z dostawą odczynników D 2019-04-30
Obserwuj
przetarg
Dostawa wraz z wymianą istniejących wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym na terenie gminy Puławy D 2019-04-29
Obserwuj
przetarg
Uniwersalna maszyna do badań wytrzymałościowych z głowicą o sile min. 10 kN z ekstensometrem laserowym i z możliwością rozbudowy o piec do badań wysokotemperaturowych D 2019-04-25
Obserwuj
przetarg
Dostawa sprzętu laboratoryjnego, materiałów laboratoryjnych i odczynników do hodowli komórkowych D 2019-04-30
Obserwuj
przetarg
Dostawa komór laminarnych i komór do PCR do Zakładu Biochemii Wydziału Farmaceutycznego WUM w podziale na pakiety, znak sprawy – AEZ/S-044/2019 D 2019-04-25
Obserwuj
przetarg
Dostawa zużywalnych materiałów laboratoryjnych dla Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej – zadania D 2019-04-26
Obserwuj
przetarg
Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, szkła do diagnostyki laboratoryjnej, pipet automatycznych, laboratoryjnej odzieży ochronnej oraz materiałów zużywalnych do urządzeń laboratoryjnych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi. D 2019-04-30
Obserwuj
przetarg
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl