Przetargi | kategoria CPV :450000007 -
Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Fluke Europe B.V.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna PRZETARGI
REKLAMA
Twoje filtry automatyczne
Filtry automatyczne pozwalają śledzić ogłoszenia o przetargach i wynikach przetargów według zapisanych przez użytkownika preferencji oraz otrzymywać bezpłatne powiadomienia e-mail z nowymi ogłoszeniami według zapisanych preferencji.

Filtry automatyczne dostępne są wyłącznie dla zalogowanych użytkowników portalu.

Zaloguj się na swoje konto
Szukaj w zamówieniach

Województwo
Miasto
Rodzaj zamówienia
Termin składania ofert:
Wszystkie
Najbliższy tydzień
Najbliższe 2 tygodnie
Najbliższy miesiąc
Ponad miesiąc
Wadium
od: do:
Kod CPV:

Znajdź kod CPV w wyszukiwarce

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Rodzaj Zakończenie
Termomodernizacja budynku szkoły – etap I B 2019-08-05
Obserwuj
przetarg
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie dźwigu w budynku Sądu Apelacyjnego w Katowicach. 2. Zakres prac obejmuje między innymi: 2.1. Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji w/w zadania. Opracowanie projektowe wielobranżowe winno obejmować cały zakres realizowanego zadania. 2.2. Demontaż istniejącej windy wraz z pełną inwentaryzacją i odpowiednim zabezpieczeniem jej elementów 2.3. Wykonanie prac budowlano-montażowych i towarzyszących wraz z pracami zabezpieczającymi, dokumentacją powykonawczą i odbiorem urządzeń przez UDT. 2.4. Wymianę dźwigu, podzespołów i elementów dźwigowych. 2.5. Sprawowanie nadzoru autorskiego. B 2019-08-05
Obserwuj
przetarg
Zagosodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego w sołectwie Czekanów - etap I B 2019-08-06
Obserwuj
przetarg
Modernizacja lokalu mieszkalnego przy pl. Powstańców Śląskich 1a/2 w Bytomiu B 2019-08-05
Obserwuj
przetarg
Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 17 B 2019-08-06
Obserwuj
przetarg
Remonty dróg i chodników w obrębie nieruchomości na terenach administrowanych przez MZBM - ROM II, ROM III, ROM V B 2019-08-05
Obserwuj
przetarg
„Podniesienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, integracja systemu alarmowego z infrastrukturą szpitala. Obecny etap dotyczy: Wykonania Systemu oddymiania klatki schodowej w budynku Szpitala w Pyskowicach” B 2019-08-02
Obserwuj
przetarg
Przetarg wielozadaniowy II – podzielony na 2 części. 1. LO3 – Farna 5-7. - Remont holu niskiego i szatni dla Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Chorzowie. 2. P04 - Długa 32a. Remont posadzek w salach i korytarzach w Przedszkolu nr 4 w Chorzowie. B 2019-08-05
Obserwuj
przetarg
Dostawa i montaż podnośnika hydraulicznego dostosowanego do osób niepełnosprawnych w pawilonie wejściowym w Palmiarni Miejskiej w Gliwicach 3 D 2019-08-05
Obserwuj
przetarg
„Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Etap 1: Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sosnowcu przy ulicy Grenadierów 21 - kwatera III (D)”. B 2019-08-05
Obserwuj
przetarg
Kompleksowa obsługa techniczna polegającą na całodobowej ciągłości bezpiecznego użytkowania urządzeń, instalacji i systemów w obiektach Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu. Techniczne utrzymanie ruchu Szpitala w zakresie robót ogólnobudowlanych, ślusarskich i instalacyjnych: wodno - kanalizacyjnych, co., elektrycznych oraz obsługi technicznej gazów medycznych. B 2019-08-02
Obserwuj
przetarg
Wykonanie robót elektrycznych – paczka nr 1 B 2019-08-28
Obserwuj
przetarg
Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych z kampanią informacyjno-edukacyjną w gminie Skoczów w podziale na dwa zadania: Zadanie nr 1 – realizacja robót budowlanych (Rynek 3) Zadanie nr 2 – realizacja robót budowlanych oraz zagospodarowanie terenów zielonych (Górny Bór) B 2019-08-09
Obserwuj
przetarg
Wymiana kanałów wentylacyjnych wraz z robotami odtworzeniowymi branży budowlanej i instalacyjnej oraz wykonaniem projektu budowlanego na wyżej wymienione roboty na budynku bloku łóżkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach. B 2019-08-01
Obserwuj
przetarg
REMONT LOKALU MIESZKALNEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO 22/52 ADMINISTROWANYM PRZEZ MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W TYCHACH B 2019-08-07
Obserwuj
przetarg
Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 17 B 2019-08-05
Obserwuj
przetarg
Zadanie nr 1: „Montaż Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury "Centrum" im. Adama Mickiewicza w Zawierciu.” Zadanie nr 2: „Dostosowanie budynku Miejskiego Ośrodka Kultury "Centrum" im. Adama Mickiewicza w Zawierciu do wymogów przepisów przeciwpożarowych w zakresie hydrantów wewnętrznych średnica 25 z wężem półsztywnym.” B 2019-08-01
Obserwuj
przetarg
Budowa zaplecza techniczno-szatniowego hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3 w Żorach. B 2019-08-01
Obserwuj
przetarg
Modernizacja strefy studenta Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki przy ul. Konarskiego 20 w Gliwicach. Oznaczenie sprawy OZ/B/19/32/AC. B 2019-08-01
Obserwuj
przetarg
Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach B 2019-08-01
Obserwuj
przetarg
Przebudowa drogi transportu rolnego w sołectwie Bieńkowice, gmina Krzyżanowice, dz. Nr 276, 251, 20 obręb Bieńkowice B 2019-08-01
Obserwuj
przetarg
Termomodernizacja dachu wraz z przygotowaniem pod montaż instalacji fotowoltaicznej i robotami towarzyszącymi B 2019-08-01
Obserwuj
przetarg
Przebudowa i remont konserwatorski budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Żywieckiej 131 w Bielsku-Białej (ETAP II, III i IV) B 2019-07-31
Obserwuj
przetarg
Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Lipowej 15 w Gliwicach z jednoczesnym jego podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, adaptacją pomieszczenia na pomieszczenie wymiennikowni, wydzieleniem pomieszczeń łazienek, przebudową instalacji gazowej oraz likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe. B 2019-08-02
Obserwuj
przetarg
Pozostałe remonty budynku w Pałacu Młodzieży im. A. Kamińskiego w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 26 B 2019-07-31
Obserwuj
przetarg
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl