Przetargi | kategoria CPV :450000007 -
Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Fluke Europe B.V.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna PRZETARGI
REKLAMA
Twoje filtry automatyczne
Filtry automatyczne pozwalają śledzić ogłoszenia o przetargach i wynikach przetargów według zapisanych przez użytkownika preferencji oraz otrzymywać bezpłatne powiadomienia e-mail z nowymi ogłoszeniami według zapisanych preferencji.

Filtry automatyczne dostępne są wyłącznie dla zalogowanych użytkowników portalu.

Zaloguj się na swoje konto
Szukaj w zamówieniach

Województwo
Miasto
Rodzaj zamówienia
Termin składania ofert:
Wszystkie
Najbliższy tydzień
Najbliższe 2 tygodnie
Najbliższy miesiąc
Ponad miesiąc
Wadium
od: do:
Kod CPV:

Znajdź kod CPV w wyszukiwarce

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Rodzaj Zakończenie
„Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 na Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle” w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego” oś priorytetowa 6. Spójność przestrzenna i społeczna, 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – konkurs ogólny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 B 2019-07-29
Obserwuj
przetarg
Modernizacja energetyczna ZOL w Przemyślu B 2019-07-29
Obserwuj
przetarg
Tworzenie i udostępnianie terenów wypoczynkowych i rekreacyjnych w miejscowości Dachnów, Gmina Cieszanów B 2019-07-29
Obserwuj
przetarg
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej Polańczyk - Berezka B 2019-08-02
Obserwuj
przetarg
„Przebudowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1686R ul. Słowackiego oraz 1700R ul. Kolejowej w Lubaczowie" B 2019-07-26
Obserwuj
przetarg
„Odnowienie cmentarza wojennego w Bukowej” realizowanego w ramach operacji typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. B 2019-07-26
Obserwuj
przetarg
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI KRACZKOWA, SONINA, ROGÓŻNO I WYSOKA NA TERENIE GMINY ŁAŃCUT B 2019-07-26
Obserwuj
przetarg
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Trześni – etap I (dz. nr ewid. 824, 802/2, 802/1, 823) odcinek I w km 0+000 – 0+317. B 2019-08-01
Obserwuj
przetarg
„Rozbudowa , nadbudowa, przebudowa budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Haczowie”. B 2019-07-29
Obserwuj
przetarg
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików- Borów na odcinku od km 2+140 do km 3+132 w m. Irena oraz na odcinku w km 5+850 – 7+ 565, 7+ 645 – 8 + 070 w m. Łążek Zaklikowski B 2019-07-26
Obserwuj
przetarg
Częściowa przebudowa budynku dydaktycznego „D” OPP w Rzeszowie z/s w Zaczerniu – etap III – remont sieci strukturalnych B 2019-07-26
Obserwuj
przetarg
Remont budynku na potrzeby wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w ramach projektu pn. „ Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego B 2019-07-24
Obserwuj
przetarg
wykonanie przebudowy dla 4-ch dróg wewnętrznych na terenie gminy Krasiczyn w miejscowościach : Prałkowce, Dybawka, Tarnawce i Korytniki B 2019-07-23
Obserwuj
przetarg
Roboty budowlane polegające na wykonaniu na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu, ul. 3-go Maja 30, 38-200 Jasło”. B 2019-07-24
Obserwuj
przetarg
Poprawa przyszkolnej infrastruktury sportowej na terenie Gminy Padew Narodowa poprzez przebudowę boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej (ul. Jana Pawła II 2) B 2019-07-23
Obserwuj
przetarg
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ul. Pańska i ul. Magnoliowa w m. Widna Góra B 2019-07-24
Obserwuj
przetarg
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330R Ruda – Sędziszów Małopolski polegająca na budowie chodnika w ciągu ulicy Wolickiej (Wolica Piaskowa) B 2019-07-22
Obserwuj
przetarg
Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 896 Ustrzyki Dolne – Czarna - Ustrzyki Górne od km 9+108 do km 9+881 w m-ci Rabe B 2019-07-23
Obserwuj
przetarg
Rozbudowa , przebudowa i nadbudowa budynku szatni sportowej JKS w Jasionowie. B 2019-07-26
Obserwuj
przetarg
Przebudowa dróg gminnych w 2019 r. B 2019-07-19
Obserwuj
przetarg
Naprawa szlaków zrywkowych, zjazdów na szlaki zrywkowe, dojazdów do składów drewna w Nadleśnictwie Bircza w leśnictwach Borysławka, Turnica, Brzuska, Jureczkowa, Krzywe, Leszczawa, Trzcianiec B 2019-07-18
Obserwuj
przetarg
Przebudowa kominów wentylacji grawitacyjnej na dachu budynku Zespołu Szkół Technicznych w Jaśle w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego”. B 2019-07-18
Obserwuj
przetarg
Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych - budowa chodnika droga powiatowa nr P1627R Jawornik Polski Przedmieście w km 0+379 – 0+441 str prawa w m. Jawornik Polski B 2019-07-17
Obserwuj
przetarg
Remont dróg gminnych w miejscowościach Gorzyce, Nienaszów, Łysa Góra, Kąty, Toki oraz zagospodarowanie terenu na działce nr 1866/1 w miejscowości Łężyny – budowa parkingu B 2019-07-18
Obserwuj
przetarg
Zadanie nr 1 - budowa oświetlenia mostu na rzece San - II etap, zadanie nr 2 - budowa oświetlenia mostu na rzece San - III etap. B 2019-07-17
Obserwuj
przetarg
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl