Wyniki przetargów | kategoria CPV :450000007 - - str. 7
Farnell, An Avnet Company   Phoenix Contact Sp. z o.o.   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Fluke Europe B.V.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna Wyniki przetargów
REKLAMA
Twoje filtry automatyczne
Filtry automatyczne pozwalają śledzić ogłoszenia o przetargach i wynikach przetargów według zapisanych przez użytkownika preferencji oraz otrzymywać bezpłatne powiadomienia e-mail z nowymi ogłoszeniami według zapisanych preferencji.

Filtry automatyczne dostępne są wyłącznie dla zalogowanych użytkowników portalu.

Zaloguj się na swoje konto
Szukaj w zamówieniach

Województwo
Miasto
Rodzaj zamówienia
Wadium
od: do:
Kod CPV:

Znajdź kod CPV w wyszukiwarce

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Rodzaj Udzielenie
TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W KIJANACH – BUDYNEK GŁÓWNY SZKOŁY B 2019-08-02
Obserwuj
przetarg
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przepompowniami ścieków B 2019-08-01
Obserwuj
przetarg
Roboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie w Dęblinie – ETAP III” B 2019-08-01
Obserwuj
przetarg
Wykonania wewnętrznej instalacji klimatyzacji i instalacji elektrycznej w budynku biurowym Nadleśnictwa Puławy oraz wewnętrznej linii zasilającej energii elektrycznej do budynku biurowego Nadleśnictwa Puławy B 2019-07-31
Obserwuj
przetarg
„Wykonanie instalacji klimatyzacji w celu realizacji zadania: Dostosowanie pomieszczeń bibliotecznych do potrzeb Narodowego Zasobu Bibliotecznego” B 2019-07-31
Obserwuj
przetarg
Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Nałęczowie B 2019-07-31
Obserwuj
przetarg
Wykonanie prac budowlanych - zadanie ”Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabniak działka nr 85/1 w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja obszaru Gminy Urszulin” B 2019-07-30
Obserwuj
przetarg
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej na świetlicę wiejską w miejscowości Rudnik Drugi B 2019-07-30
Obserwuj
przetarg
Remont pomieszczeń wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacji w budynku Instytutu Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego UMCS B 2019-07-30
Obserwuj
przetarg
Przebudowa dróg gminnych w gminie Urzędów B 2019-07-30
Obserwuj
przetarg
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce oznaczonej Nr ewid. 393/23 w miejscowości Płouszowice-Kolonia na odcinku od km 0+007 do km 0+320 - dł. 313 m. oraz przebudowa włączenia drogi wewnętrznej ozn. 393/23 do drogi wojewódzkiej Nr 830 B 2019-07-30
Obserwuj
przetarg
Budowa chodników przy drogach powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Hrubieszowie B 2019-07-30
Obserwuj
przetarg
Roboty budowlane w użytkowanym przez Zamawiającego obiekcie przy ul. Pozytywistów 16 w Lublinie polegające na przystosowaniu pomieszczenia sanitarnego dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. B 2019-07-30
Obserwuj
przetarg
Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów (ul. Puławska) B 2019-07-30
Obserwuj
przetarg
Projekt i budowa Miejsc Obsługi Podróżnych przy drodze ekspresowej S17 (12) z podziałem na 2 części: Część 1: MOP kat. I „Wierzchowiska” Część 2: MOP kat. I „Bystrzejowice” B 2019-07-29
Obserwuj
przetarg
"Utwardzenie działki o nr ew. 748 w Gościeradowie Ukazowym, gm. Gościeradów”. B 2019-07-29
Obserwuj
przetarg
„Utwardzenie działki o nr ew. 1062 w miejscowości Liśnik Duży, gm. Gościeradów”. B 2019-07-29
Obserwuj
przetarg
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Parczewie o windę osobową wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem pochylni zewnętrznej i wewnętrznych oraz remontem sanitariatów na parterze szkoły B 2019-07-29
Obserwuj
przetarg
Remont drogi gminnej nr 108531L Dzierzkowice Podwody – Suchodoły – Liśnik Duży. B 2019-07-26
Obserwuj
przetarg
„Przebudowa i modernizacja drogi wewnętrznej w Gościeradowie Folwarku oraz placu przy sąsiadującym pomniku”. B 2019-07-26
Obserwuj
przetarg
Wymiana sterowania oświetlenia, żaluzji i ekranu opartego na systemie DALI wraz z panelami przyciskowymi, pilotem, IR, oprawami oraz możliwością programowania dowolnych scen świetlnych w pomieszczeniu Auli nr II Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej B 2019-07-26
Obserwuj
przetarg
„Rozbudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Nowodworze, gm. Lubartów” B 2019-07-24
Obserwuj
przetarg
Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Grabowieckiej i Świerkowej w Hrubieszowie B 2019-07-24
Obserwuj
przetarg
Wykonanie robót malarskich w DS Femina, DS Helios oraz w budynku Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców B 2019-07-24
Obserwuj
przetarg
Przebudowa budynku OSP w Wojsławicach-Kolonii i jego przystosowanie do funkcji "Ośrodka kultury i tradycji pożarnictwa w Wojsławicach-Kolonii" B 2019-07-23
Obserwuj
przetarg
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl