Przetargi | kategoria CPV :450000007 - - str. 2
Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Fluke Europe B.V.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna PRZETARGI
REKLAMA
Twoje filtry automatyczne
Filtry automatyczne pozwalają śledzić ogłoszenia o przetargach i wynikach przetargów według zapisanych przez użytkownika preferencji oraz otrzymywać bezpłatne powiadomienia e-mail z nowymi ogłoszeniami według zapisanych preferencji.

Filtry automatyczne dostępne są wyłącznie dla zalogowanych użytkowników portalu.

Zaloguj się na swoje konto
Szukaj w zamówieniach

Województwo
Miasto
Rodzaj zamówienia
Termin składania ofert:
Wszystkie
Najbliższy tydzień
Najbliższe 2 tygodnie
Najbliższy miesiąc
Ponad miesiąc
Wadium
od: do:
Kod CPV:

Znajdź kod CPV w wyszukiwarce

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Rodzaj Zakończenie
Roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Olkuszu B 2019-07-23
Obserwuj
przetarg
Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz robót budowlanych i dostaw w ramach projektu pn.: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Bochni” B 2019-07-24
Obserwuj
przetarg
Prace remontowe w budynku Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie B 2019-07-23
Obserwuj
przetarg
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów pomilitarnych po zniszczonych elementach Fortu nr 2 „Kościuszko” w Krakowie (kontynuacja działań z lat wcześniejszych przy bastionie nr 1). B 2019-07-16
Obserwuj
przetarg
„Budowa chodników w miejscowości Grabno i Olszyny Gmina Wojnicz” B 2019-07-23
Obserwuj
przetarg
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA REHABILITACYJNEGO IM. DR. S. JASIŃSKIEGO W ZAKOPANEM W RAMACH PROJEKTU „MODERNIZACJA ENERGETYCZNA WOJEWÓDZKICH BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ” REALIZOWANEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 (RPO WM): DZIAŁANIE 4.3 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE PUBLICZNYM I MIESZKANIOWYM, PODDZIAŁANIE 4.3.3 GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – INWESTYCJE REGIONALNE B 2019-07-22
Obserwuj
przetarg
„Termomodernizacja budynków niskich nr 10, 13 i 16 KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz zasobów środowiska poprzez modernizację obiektów małopolskiej Policji” B 2019-07-22
Obserwuj
przetarg
Przebudowa drogi powiatowej nr 2131K ul. Jana Pawła II w miejscowości Zelków etap I w km 0+000 – 0+251 (od skrzyżowania z ul. Sportową w kierunku Białego Kościoła). B 2019-07-24
Obserwuj
przetarg
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jaroszowicach B 2019-07-22
Obserwuj
przetarg
Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Masłomiąca B 2019-07-22
Obserwuj
przetarg
Remont instalacji elektrycznej WLZ i administracyjnej, RTV/SAT w budynku mieszkalnym przy ul. Stradomskiej 23 w Krakowie. B 2019-07-22
Obserwuj
przetarg
„Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Łyczana, Mogilno, Wojnarowa (wariant rozszerzony)”. B 2019-07-22
Obserwuj
przetarg
Odtworzenie warstw jezdnych nawierzchni jezdni DP nr 2148K wraz z renowacją odwodnienia w m. Wola Więcławska gmina Michałowice B 2019-07-23
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłącza elektroenergetycznego oświetlenia ulicznego przy ul. Czajek (w rejonie bud. Nr 3) w ramach zadania p.n.: „Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII” w trybie „zaprojektuj i wybuduj” B 2019-07-22
Obserwuj
przetarg
„Wykonanie modernizacji węzła podsadzkowego przy szybie Kościuszko – II etap” B 2019-07-24
Obserwuj
przetarg
Wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Galeria Sztuki XX wieku willa „Oksza” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury). B 2019-07-22
Obserwuj
przetarg
Przebudowa drogi gminnej nr 601303K na długości 1214m; na odcinku I w km 0+000 – 0+680 (ul. Szkolna) oraz na odcinku II w km 0+000 – 0+534 (ul. Stara Wieś) w miejscowości Wielmoża, gmina Sułoszowa B 2019-07-22
Obserwuj
przetarg
Remont drogi gminnej nr 601313K w km 0+735 do 1+755 w miejscowości Wola Kalinowska gmina Sułoszowa B 2019-07-22
Obserwuj
przetarg
Odbudowa drogi powiatowej Gnatowice – Koniusza – Igołomia (nr drogi 1266K/ nr dz. ewid. 630/1, 171/1) w miejscowości Glewiec, w miejscowości Czernichów w km 12+116 – 12+716 B 2019-07-18
Obserwuj
przetarg
„Przeprowadzenie remontów i usuwanie awarii w placówkach oświatowych – Szkoły Podstawowe” - Remont kondygnacji parteru Szkoły Podstawowej nr 3 w Wieliczce B 2019-07-18
Obserwuj
przetarg
Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Rewitalizacja Parku Duchackiego w Krakowie – w zakresie inwestycyjnym E III/1 i fragmentu E I-rejon stawów”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 89/2019 B 2019-07-18
Obserwuj
przetarg
Zaprojektowanie oraz wykonanie remontu stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z zabudową nowej rozdzielni nn 0,4 kV na terenie oczyszczalni ścieków w Nowym Targu - II postępowanie B 2019-07-19
Obserwuj
przetarg
Budowa oświetleń na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 2 zadania B 2019-07-18
Obserwuj
przetarg
BUDOWA PEŁNOWYMIAROWEJ SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRZECZOWIE – I etap B 2019-07-19
Obserwuj
przetarg
„Wymiana ław kominiarskich z przebudową kominów ponad dach ul. Kościuszki 126” B 2019-07-19
Obserwuj
przetarg
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl