Wyniki przetargów | kategoria CPV :450000007 - - str. 8
Farnell, An Avnet Company   Phoenix Contact Sp. z o.o.   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Fluke Europe B.V.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna Wyniki przetargów
REKLAMA
Twoje filtry automatyczne
Filtry automatyczne pozwalają śledzić ogłoszenia o przetargach i wynikach przetargów według zapisanych przez użytkownika preferencji oraz otrzymywać bezpłatne powiadomienia e-mail z nowymi ogłoszeniami według zapisanych preferencji.

Filtry automatyczne dostępne są wyłącznie dla zalogowanych użytkowników portalu.

Zaloguj się na swoje konto
Szukaj w zamówieniach

Województwo
Miasto
Rodzaj zamówienia
Wadium
od: do:
Kod CPV:

Znajdź kod CPV w wyszukiwarce

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Rodzaj Udzielenie
Rozbudowa i przebudowa placu zabaw przy szkole w miejsc. Kalinówka oraz budowa dwóch placów zabaw w miejsc. Dominów, gm. Głusk B 2019-07-23
Obserwuj
przetarg
Wykonanie monitoringu wizyjnego Miasta Biłgoraj. D 2019-07-23
Obserwuj
przetarg
Termomodernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie – etap II” B 2019-07-22
Obserwuj
przetarg
Dokończenie i wyposażenie Parku Jana Pawła II na Czubach w Lublinie; plac zabaw, plac parkour, chodniki, drogi rowerowe, oświetlenie B 2019-07-19
Obserwuj
przetarg
„Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Nowosiółki” B 2019-07-19
Obserwuj
przetarg
Dostawa generatora prądotwórczego D 2019-07-18
Obserwuj
przetarg
Projekt i budowa Miejsc Obsługi Podróżnych przy drodze ekspresowej S17 (12) z podziałem na 2 części: Część 1: MOP kat. I „Wierzchowiska” Część 2: MOP kat. I „Bystrzejowice” B 2019-07-18
Obserwuj
przetarg
Adaptacja pomieszczeń oraz garażu dla potrzeb zwierzętarni Wydziału Biologii i Biotechnologii B 2019-07-18
Obserwuj
przetarg
Poprawa infrastruktury kulturowej poprzez zagospodarowanie placów dla potrzeb Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Księżpol z podziałem na części B 2019-07-17
Obserwuj
przetarg
Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków ciepłowni PEC Lubartów Sp. z o.o. wraz z przebudową istniejącego układu pomiarowo – rozliczeniowego celem włączenia instalacji OZE do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. B 2019-07-17
Obserwuj
przetarg
"Przebudowa i termomodernizacja budynku OSP Krakowskie Przedmieście" B 2019-07-17
Obserwuj
przetarg
Budowa stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych przy ul Popiełuszki 3 w Lublinie w ramach projektu pn.: „Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna, Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego B 2019-07-17
Obserwuj
przetarg
„Wykonanie remontu dachu, balkonów i tarasów w budynku Pawilonu Sportowego w AWF Filia w Białej Podlaskiej” B 2019-07-16
Obserwuj
przetarg
Wymiana platformy dla osób niepełnosprawnych użytkowanej przez Miejski Ośrodek Kultury w budynku handlowo-usługowym przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 14 w Świdniku w ramach zadania budżetowego Rewitalizacja obszaru przy ul. Stefana Wyszyńskiego w Świdniku kierunkiem rozwoju przedsiębiorczości lokalnej oraz wzmocnienia jej potencjału, w tym kulturowego wskazanego do współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 B 2019-07-16
Obserwuj
przetarg
Zwiększenie efektywności energetycznej szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski – zadanie nr 4 B 2019-07-16
Obserwuj
przetarg
Przebudowy dróg położonych na terenie gminy Niedrzwica Duża B 2019-07-16
Obserwuj
przetarg
Przebudowy dróg położonych na terenie gminy Niedrzwica Duża B 2019-07-16
Obserwuj
przetarg
Kompleksowa termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie przy ul. Kwiatowej 1 B 2019-07-12
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) w ramach zadania "Dobudowa budynku trzykondygnacyjnego z podpiwniczeniem do bloku "A" wraz z przeprowadzeniem robót remontowo - budowlanych na I piętrze bloku7 "A" dla Oddziału Kardiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. B 2019-07-12
Obserwuj
przetarg
Wykonanie projektów wykonawczych oraz wykonanie robót pn: Rozbudowa poprzez nadbudowę III piętra w budynku nr 1 na działce nr ewid. 6/2 w Lublinie przy ul. Dr Kazimierza Jaczewskiego 2 dla potrzeb utworzenia Kliniki Leczenia Chorób Zakaźnych oraz Remont pomieszczeń laboratoryjno-diagnostycznych w budynku naukowym w ramach projektu „Centrum boreliozy i innych chorób odzwierzęcych” B 2019-07-12
Obserwuj
przetarg
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Orzechowie na potrzeby Izby pamięci rybackiej B 2019-07-12
Obserwuj
przetarg
Modernizacja Auli w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie B 2019-07-12
Obserwuj
przetarg
Modernizacja zaplecza sanitarnego przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Lubartowie. B 2019-07-12
Obserwuj
przetarg
Budowa budynku przedszkola specjalnego w ramach realizacji projektu pn. „Stworzenie lepszych warunków rozwoju dla dzieci ze szczególnymi potrzebami poprzez odbudowę zdegradowanego budynku mieszkalnego SOSW” B 2019-07-11
Obserwuj
przetarg
Rozbudowa drogi gminnej nr 112508L Dominów – Żabia Wola wraz budową oświetlenia drogowego poprawiająca dostępność linii komunikacji miejskiej nr 16 B 2019-07-11
Obserwuj
przetarg
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl