Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Fluke Europe B.V.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna PRZETARGI
REKLAMA
Twoje filtry automatyczne
Filtry automatyczne pozwalają śledzić ogłoszenia o przetargach i wynikach przetargów według zapisanych przez użytkownika preferencji oraz otrzymywać bezpłatne powiadomienia e-mail z nowymi ogłoszeniami według zapisanych preferencji.

Filtry automatyczne dostępne są wyłącznie dla zalogowanych użytkowników portalu.

Zaloguj się na swoje konto
Szukaj w zamówieniach

Województwo
Miasto
Rodzaj zamówienia
Termin składania ofert:
Wszystkie
Najbliższy tydzień
Najbliższe 2 tygodnie
Najbliższy miesiąc
Ponad miesiąc
Wadium
od: do:
Kod CPV:

Znajdź kod CPV w wyszukiwarce

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Rodzaj Zakończenie
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania: 1) Zadanie nr 1: Dopiewiec- dokumentacja projektowa dla budowy ulicy Wodnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem, 2) Zadanie nr 2: Skórzewo – dokumentacja projektowa dla budowy ulicy Dębowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem, 3) Zadanie nr 3: Skórzewo – dokumentacja projektowa dla budowy chodnika z odwodnieniem wzdłuż ulicy Batorowskiej – od ulicy Wiosennej do granicy administracyjnej Gminy Dopiewo, 4) Zadanie nr 4: Palędzie – dokumentacja projektowa dla budowy chodnika wzdłuż ulicy Leśnej. U 2019-05-08
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowo - technicznej dla inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej” U 2019-04-30
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego p.n. ,, Budowa chodnika ul. Cisowa w m. Góra,,. U 2019-04-30
Obserwuj
przetarg
opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych: Zadanie 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2205R Czerteż - Strachocina km od 0+000 do 5+285, Zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2045R Turze Pole – Zarszyn polegająca na budowie chodnika w km od 5+165 do 5+785 strona prawa i od 5+660 do 5+785 strona lewa oraz od km 8+075 do 9+740 wraz z budową chodnika w km od 9+400 do 9+740, Zadanie 3 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2257R Tarnawa – Kalnica w km od 3+776 do 6+250, Zadanie 4 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2229R Poraż – Zagórz polegająca na budowie chodnika w km od 1+535 do 2+180 oraz od 5+970 do 6+340, U 2019-04-30
Obserwuj
przetarg
Dokumentacja przyszłościowa. Rozbudowa ul. Zwierzynieckiej w Opolu – opracowanie dokumentacji U 2019-04-29
Obserwuj
przetarg
PRZEGLĄD ROCZNY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 23 BAZĘ LOTNICTWA TAKTYCZNEGO U 2019-04-29
Obserwuj
przetarg
Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Osiedla Śródmieście i Pogorzelec w Kędzierzynie-Koźlu” - Budowa przyłączy ciepłowniczych do budynków: - Stalmacha 10, - Matejki 31, - Kościuszki 53, - Piotra Skargi 16; Budowa przyłącza wysokich parametrów do budynku przy ul. Piastowskiej 26 B 2019-05-13
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3540S w Kobyli na odcinku od cieku wodnego Żabnica do końca dz. 824/80 od strony Miasta Racibórz. U 2019-04-29
Obserwuj
przetarg
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Lipuszu o pomieszczenia żłobka B 2019-05-06
Obserwuj
przetarg
Wykonanie okresowej rocznej kontroli przewodów kominowych oraz kontroli instalacji gazowej w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa U 2019-05-08
Obserwuj
przetarg
Opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i archeologicznego w zakresie budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Milanówek” U 2019-04-30
Obserwuj
przetarg
Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.: Budowa drogi Nowo-Hagera U 2019-05-07
Obserwuj
przetarg
Projekt i budowa świetlicy integracyjnej dla mieszkańców dzielnicy Ostrowy Górnicze, ul. Gałczyńskiego w Sosnowcu B 2019-05-07
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1717 C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660. U 2019-05-07
Obserwuj
przetarg
ZP/50/2019 – Rozbudowa sieci informatycznej w Instytucie „CZMP” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności i poprawa jakości świadczeń zdrowotnych przez doposażenie ICZMP w Łodzi w nowoczesny sprzęt informatyczny, pozwalający na przetwarzanie, archiwizowanie, zdalny dostęp do wyników dla pacjentów Instytutu oraz prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej”. B 2019-05-08
Obserwuj
przetarg
Zadanie 55207 Termomodernizacja budynku szkoleniowego nr 34 na OC Wyciążkowo – opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej wraz z odpowiedziami na pytania do procedury na roboty i nadzorem autorskim U 2019-04-26
Obserwuj
przetarg
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie pokoszarowego budynku przy ul. Wojska Polskiego w Wałczu z przeznaczeniem na laboratorium dydaktyczne B 2019-05-16
Obserwuj
przetarg
opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej wykorzystanie OZE na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Łomży wraz z przygotowaniem wymaganej dokumentacji aplikacyjnej związanej z uzyskaniem dofinansowania projektu pn. „Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Łomży ”ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii U 2019-04-26
Obserwuj
przetarg
KPP w Opatowie – budowa i przebudowa budynków– opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej U 2019-04-26
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i na jej podstawie wykonanie prac budowlanych, w ramach zadania pn. „Przebudowa Targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie dotyczący zagospodarowania i przebudowy części istniejącego targowiska przy ul. Moniuszki w Żyrardowie” w formule „Zaprojektuj i Wybuduj”. B 2019-05-07
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa przepustów w ciągu dróg powiatowych: Nr P 1 552R Majdan Sieniawski - Osówka Dolna – Nowiny w km 0+307, Nr P 1 553R Kolonia Polska – Adamówka w km 0+610 Nr P 1 554R Krasne – Dobcza w km 0+220” U 2019-04-26
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego ul. Kruczej i Żurawiej oraz terenu rekreacyjnego przy parku linowym w Wasilkowie U 2019-04-29
Obserwuj
przetarg
Przebudowa mostu w ciągu DW 383 km 05+892 w m. Walim. CPV 45.00.00.00-7, 71.32.00.00-7. B 2019-05-07
Obserwuj
przetarg
„Rozbudowa, przebudowa i adaptacja zdegradowanego budynku przy ul. Wolności 126 w Rędzinach wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem otoczenia na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych ” – wg formuły : zaprojektuj i zbuduj B 2019-05-10
Obserwuj
przetarg
Porządkowanie gospodarki odpadowej w gminie Rzepiennik Strzyżewski poprzez budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” B 2019-05-06
Obserwuj
przetarg
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl