Przetargi | kategoria CPV :710000008 -
Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Fluke Europe B.V.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna PRZETARGI
REKLAMA
Twoje filtry automatyczne
Filtry automatyczne pozwalają śledzić ogłoszenia o przetargach i wynikach przetargów według zapisanych przez użytkownika preferencji oraz otrzymywać bezpłatne powiadomienia e-mail z nowymi ogłoszeniami według zapisanych preferencji.

Filtry automatyczne dostępne są wyłącznie dla zalogowanych użytkowników portalu.

Zaloguj się na swoje konto
Szukaj w zamówieniach

Województwo
Miasto
Rodzaj zamówienia
Termin składania ofert:
Wszystkie
Najbliższy tydzień
Najbliższe 2 tygodnie
Najbliższy miesiąc
Ponad miesiąc
Wadium
od: do:
Kod CPV:

Znajdź kod CPV w wyszukiwarce

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Rodzaj Zakończenie
Opracowanie i złożenie wniosku wraz z załącznikami o wydanie decyzji ZRiD dla budowy i przebudowy ulic w Gminie Kosakowo wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID U 2019-07-22
Obserwuj
przetarg
„Modernizacja infrastruktury informatycznej” dla Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu – ETAP 2 w formule zaprojektuj i wybuduj U 2019-07-29
Obserwuj
przetarg
wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa drogi - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1315P w miejscowości Trzcianka" U 2019-07-24
Obserwuj
przetarg
Opracowanie koncepcji do wykonania projektów stałych organizacji ruchu dla pętli autobusowych w dwóch lokalizacjach: ul. Łopuszańskiej i ul. Księżycowej w Warszawie U 2019-07-22
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji projektowej dla poprawy infrastruktury rowerowej na ulicy Dmowskiego na odcinku pomiędzy ulicą Miedzianą a ulica Potockiej w Poznaniu U 2019-07-26
Obserwuj
przetarg
Rozszerzenie oferty kulturalnej przy tworzonym gminnym Centrum Kultury w Kłaju B 2019-07-26
Obserwuj
przetarg
Utworzenie 3 mieszkań wspomaganych – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych adaptacja pomieszczeń (remont) - znajdujących się w Paczkowie, Brzegu i Białej w ramach projektu pn. „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym B 2019-07-29
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej remontu wiaduktu drogowego w ciągu ul. Bagiennej nad torami linii kolejowych nr 1 i 138 w Katowicach U 2019-07-22
Obserwuj
przetarg
Modernizacja energetyczna ZOL w Przemyślu B 2019-07-29
Obserwuj
przetarg
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad rzeką Bug w Broku” B 2019-07-29
Obserwuj
przetarg
Zaprojektowanie i wykonanie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa, tj. instalacji pomp ciepła. B 2019-07-29
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pod nazwą: „Przebudowa ulicy Wojska Polskiego nr 3425C w Inowrocławiu wraz z budową drugiej jezdni na odcinku od ulicy Rąbińskiej do ulicy Szarych Szeregów” U 2019-07-25
Obserwuj
przetarg
„Nadzór nad zadaniami: Zadanie nr 1 Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB i dostawa baz danych BDOT500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej Nowy Wiśnicz – obszar wiejski. Zadanie nr 2 Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB i dostawa baz danych BDOT500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej Lipnica Murowana. U 2019-07-22
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, wraz z przyłączem oraz uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych/zgłoszenia z organu administracji architektoniczno-budowlanej, dla obiektu 21b, na terenie STP Kabaty w Warszawie U 2019-07-17
Obserwuj
przetarg
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w m. Jawor” CZĘŚĆ 1: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 od km 1+263 do km 1+805 w m. Jawor”. CZĘŚĆ 2: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie przebudowy chodnika w m. Jawor”. B 2019-07-29
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok w Bielsku-Białej – część II. U 2019-07-23
Obserwuj
przetarg
„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dostosowującej „budynek A” IMGW PIB przy ul. Podleśnej 61 w Warszawie do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej”. U 2019-07-23
Obserwuj
przetarg
Projekt techniczny rozbudowy publicznej drogi gminnej Nr 109770L – ul. Cegielnianej w Krasnymstawie U 2019-07-22
Obserwuj
przetarg
Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa odcinka Al. Unii Lubelskiej od ul. Konstantynowskiej do rejonu stadionu” U 2019-07-22
Obserwuj
przetarg
Na usługę opracowania: I. dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu budynku Sądu Rejonowego w Kraśniku II. dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 43 U 2019-07-22
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej remontu wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ligockiej nad torami linii kolejowej nr 171 w Katowicach U 2019-07-19
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej rozbudowy ul. Słowackiego w Zielonce na odcinku od ul. Ossowskiej do ul. Literackiej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą U 2019-07-19
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy wraz z rozbudową ul. Jeziorowej w Gołdapi. U 2019-07-19
Obserwuj
przetarg
Budowa ścieżki rekreacyjno-spacerowej w miejscowości Strumiany, na działce nr 60/4, gm. Wieliczka B 2019-07-26
Obserwuj
przetarg
Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – odcinek łączący B 2019-07-26
Obserwuj
przetarg
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl