Wyniki przetargów | kategoria CPV :713200007 - - str. 16
Farnell, An Avnet Company   Phoenix Contact Sp. z o.o.   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Fluke Europe B.V.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna Wyniki przetargów
REKLAMA
Twoje filtry automatyczne
Filtry automatyczne pozwalają śledzić ogłoszenia o przetargach i wynikach przetargów według zapisanych przez użytkownika preferencji oraz otrzymywać bezpłatne powiadomienia e-mail z nowymi ogłoszeniami według zapisanych preferencji.

Filtry automatyczne dostępne są wyłącznie dla zalogowanych użytkowników portalu.

Zaloguj się na swoje konto
Szukaj w zamówieniach

Województwo
Miasto
Rodzaj zamówienia
Wadium
od: do:
Kod CPV:

Znajdź kod CPV w wyszukiwarce

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Rodzaj Udzielenie
1. Wykonanie projektu budowy chodnika wraz z oświetleniem ulicznym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 957 Białka – Nowy Targ w miejscowości Zubrzyca Dolna – początek odcinek ref. 100 w km 7+134,0m koniec odcinek ref. 100 w km 7+324,0. 2. Wykonanie projektu budowy chodnika wraz z oświetleniem ulicznym i zatoką przystankową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 957 Białka – Nowy Targ w miejscowości Jabłonka (ul. Podhalańska) – początek odcinek ref. 110 w km 0+000,0 m koniec odcinek ref. 110 w km 0+825,0. U 2018-01-10
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy mostów: 1. Odbudowa mostu „Do Dzwonnicy” na cieku w miejscowości Zubrzyca Dolna w ciągu drogi gminnej K361368 – działka nr ewid. 3776/2 w km 0+175. 2. Odbudowa mostu „Do Facułów” na cieku Syhlec w miejscowości Lipnica Mała w ciągu drogi gminnej K361758 – działka nr ewid. 19035. U 2018-01-10
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego dla robót budowlanych dotyczących budynku o nr inw. A-45 na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu U 2018-01-08
Obserwuj
przetarg
Wykonanie branżowego projektu wykonawczego dla inwestycji: Remont Klinik: Onkologii i Ginekologii Onkologicznej oraz Zakładu Patomorfologii Nowotworów w Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie w ramach projektu: Poprawa jakości i skuteczności leczenia pacjentów onkologicznych wraz z dostosowaniem klinik do aktualnych standardów opieki w CO-I Oddział w Krakowie poprzez remont Klinik Onkologii i Ginekologii Onkologicznej oraz Zakładu Patomorfologii Nowotworów U 2018-01-05
Obserwuj
przetarg
Zaprojektowanie i wykonanie remontu budynku mieszkalnego jednorodzinnego, remontu budynku gospodarczego i ogrodzenia w osadzie OPN Gajówka Pieskowa Skała usytuowanej na działce nr 1969 w Sułoszowej, gmina Sułoszowa. B 2018-01-03
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego na drodze Zagumnie w Skrzyszowie U 2018-01-03
Obserwuj
przetarg
„Podniesienie efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Andrychów” w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno-komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Andrychowie wraz z zakupem taboru autobusowego” B 2017-12-19
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1324K Nieczajna Górna – Smyków – Nowa Jastrząbka w km 0+000 – 5+364 U 2017-12-15
Obserwuj
przetarg
Kanalizacja sanitarna gminy Wojnicz – etap II - Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łukanowice z częścią miejscowości Zakrzów i Wojnicz” U 2017-12-15
Obserwuj
przetarg
Budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym ul. Heleny/Ćwiklińskiej/Barbary – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji administracyjnych U 2017-12-13
Obserwuj
przetarg
Budowa toru motocyklowo - samochodowego wraz z obsługą komunikacyjną- opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego U 2017-12-07
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia działań ochronnych (w tym: kosztorysy inwestorskie, projekty techniczne, lokalizacyjne, budowlane, uzgodnienia konserwatorskie i pozwolenia na budowę, projekty prac adaptacyjnych) U 2017-12-06
Obserwuj
przetarg
Usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej termomodernizacji dla budynku Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie zlokalizowanym przy ul. Podlesie 173, 32-052 Radziszów U 2017-11-23
Obserwuj
przetarg
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Wadowicach - PT wymiany instalacji centralnego ogrzewania U 2017-11-21
Obserwuj
przetarg
Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic: Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaułek – opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego z uzyskaniem ostatecznych decyzji niezbędnych do realizacji (część I, część II) U 2017-11-15
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej przejścia dla pieszych na wysokości działki 700/64 wraz z chodnikiem w Skrzyszowie U 2017-11-15
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej, pozyskanie uzgodnień i decyzji umożliwiających realizacje inwestycji pn. : „Dolinka Brzoskwinki – strefa aktywności i wypoczynku”, dz. 537/2, 538 w m. Brzoskwinia U 2017-11-10
Obserwuj
przetarg
Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dąbrowa Szlachecka i Zagacie, gm. Czernichów oraz uzyskanie prawomocnych decyzji pozwolenia na budowę U 2017-11-08
Obserwuj
przetarg
Opracowanie koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji ZRID: Część 1: Rozbudowa ul. Powały z Taczewa w Krakowie Część 2: Rozbudowa ul. Zyndrama z Maszkowic w Krakowie Część 3: Rozbudowa ul. Podwórkowej w Krakowie Zadanie inwestycyjne -Przebudowa ul. Czajnej wraz z ulicami przyległymi U 2017-11-08
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznego, wymaganego prawem zgłoszenia lub pozwolenia na budowę - etap VI U 2017-11-08
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy boisku LKS oraz remizie OSP w Ładnej U 2017-11-08
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej dla poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu na przejściu dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 52 w km 59 + 142 w m. Kalwaria Zebrzydowska polegająca na wprowadzeniu wyspy dzielącej (azyl dla pieszych) na jezdni, dodatkowego pasa środkowego, pasa do skrętu w lewo i pasa wyłączenia U 2017-11-07
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych U 2017-11-02
Obserwuj
przetarg
Opracowanie wielowariantowej koncepcji rozbudowy ul. Półłanki wraz z odwodnieniem, oświetleniem, przekładkami kolidującego uzbrojenia i budową chodników na odcinku od ul. Bieżanowskiej do ul. Rącznej wraz ze skrzyżowaniem Półłanki – Rączna - Szparagowa U 2017-10-30
Obserwuj
przetarg
Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic: Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaułek – opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego z uzyskaniem ostatecznych decyzji niezbędnych do realizacji (część I, część II i część III) U 2017-10-30
Obserwuj
przetarg
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl