Wyniki przetargów | kategoria CPV :713200007 - - str. 2
Farnell, An Avnet Company   Phoenix Contact Sp. z o.o.   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Fluke Europe B.V.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna Wyniki przetargów
REKLAMA
Twoje filtry automatyczne
Filtry automatyczne pozwalają śledzić ogłoszenia o przetargach i wynikach przetargów według zapisanych przez użytkownika preferencji oraz otrzymywać bezpłatne powiadomienia e-mail z nowymi ogłoszeniami według zapisanych preferencji.

Filtry automatyczne dostępne są wyłącznie dla zalogowanych użytkowników portalu.

Zaloguj się na swoje konto
Szukaj w zamówieniach

Województwo
Miasto
Rodzaj zamówienia
Wadium
od: do:
Kod CPV:

Znajdź kod CPV w wyszukiwarce

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Rodzaj Udzielenie
Budowa ścieżki rekreacyjno-spacerowej w miejscowości Strumiany, na działce nr 60/4, gm. Wieliczka B 2019-08-07
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1767K Wadowice – Wieprz w m. Wieprz poprzez budowę chodnika dla pieszych wraz z poprawa odwodnienia na długości ok 0,4 km” U 2019-08-06
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej dobudowy oświetlenia na os. Jagiellońskim 17. U 2019-08-05
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia na os. Kazimierzowskim pom. blokami 2 i 3 oraz na os. Przy Arce 10 w ramach zadania budżetowego „Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI”. B 2019-08-05
Obserwuj
przetarg
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług projektowych i robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, dla zadania pn.: Spotkajmy się na podwórku – Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty, odpowiednio w odniesieniu od 1 do 8 części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. B 2019-08-01
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia dla ul. Zakopiańskiej 101 - 103a”. B 2019-08-01
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa parkingu na os. Strusia 12 przy ul. Janiszewskiego wraz z drogami manewrowymi w trybie „zaprojektuj i zbuduj” w ramach zadania: „Projekt i budowa parkingu os. Strusia 12” B 2019-07-31
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji konserwatorsko - projektowo – kosztorysowej remontu elewacji, remontu klatek schodowych, remontu dachu wraz z świetlikami usytuowanymi pomiędzy krokwiami w połaci dachowej budynku przy ul. Karmelickiej 16 w Krakowie wpisanego do gminnej ewidencji zabytków U 2019-07-30
Obserwuj
przetarg
Stworzenie nowoczesnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Targowisku B 2019-07-30
Obserwuj
przetarg
wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług projektowych i robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, dla zadania pn.: Kluby Rodziców - modernizacja placów zabaw”, odpowiednio w odniesieniu od 1 do 3 części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. B 2019-07-26
Obserwuj
przetarg
“Budowa oświetlenia – dokumentacja” U 2019-07-26
Obserwuj
przetarg
„Opracowanie dokumentacji projektowych dla dróg powiatowych” U 2019-07-25
Obserwuj
przetarg
„Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wewnątrzosiedlowej przy ul. Kurczaba – opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę” U 2019-07-24
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji projektowych budowy ciągów pieszo rowerowych: w miejscowości Wola Radziszowska oraz odcinek Skawina-Radziszów U 2019-07-24
Obserwuj
przetarg
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Lipnica Murowana obejmująca miejscowości Lipnica Dolna i Lipnica Górna B 2019-07-23
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji projektowych budowy parkingów PARK & RIDE w miejscowościach: Jaśkowice, Zelczyna, Wola Radziszowska U 2019-07-23
Obserwuj
przetarg
„Rozbudowa drogi gminnej nr 510576K 0+000 – 1+153 km, ul. Witosa w Jawiszowicach”- Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) U 2019-07-18
Obserwuj
przetarg
„Światła na żądanie na przejściu dla pieszych przed Szkołą Podstawową nr 95” B 2019-07-17
Obserwuj
przetarg
Budowa PSZOK w gminie Wieliczka B 2019-07-12
Obserwuj
przetarg
Projekt dostosowania wyrobisk kopalni do transportu materiałów i dojścia ludzi od podszybia szybu Kościuszko do centrum kopalni na poz.I. U 2019-07-12
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla budowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa – Chełmiec U 2019-07-12
Obserwuj
przetarg
„Modernizacja energetyczna budynku Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej w ramach projektu pn.: „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego" współfinansowana ze środków RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020". B 2019-07-09
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji konserwatorsko – projektowo – kosztorysowej wymiany/remontu stolarki otworowej w częściach wspólnych budynków usytuowanych w strefie ochrony konserwatorskiej, w podziale na 3 części U 2019-06-28
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla odbudowy przepustów w postaci obiektów mostowych w m. Paszyn i Przydonica U 2019-06-27
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie przeniesienia wyposażenia pomocniczego szybu Kościuszko do otworów. U 2019-06-24
Obserwuj
przetarg
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl