Wyniki przetargów | kategoria CPV :713200007 - - str. 4
Farnell, An Avnet Company   Phoenix Contact Sp. z o.o.   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Fluke Europe B.V.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna Wyniki przetargów
REKLAMA
Twoje filtry automatyczne
Filtry automatyczne pozwalają śledzić ogłoszenia o przetargach i wynikach przetargów według zapisanych przez użytkownika preferencji oraz otrzymywać bezpłatne powiadomienia e-mail z nowymi ogłoszeniami według zapisanych preferencji.

Filtry automatyczne dostępne są wyłącznie dla zalogowanych użytkowników portalu.

Zaloguj się na swoje konto
Szukaj w zamówieniach

Województwo
Miasto
Rodzaj zamówienia
Wadium
od: do:
Kod CPV:

Znajdź kod CPV w wyszukiwarce

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Rodzaj Udzielenie
Budowa ulicy Gospodarskiej w Nowym Sączu-wykonanie dokumentacji projektowej U 2019-05-07
Obserwuj
przetarg
Rozbudowa ul. Łamanej – opracowanie koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji ZRID. Zadanie realizowane w ramach zadania pn. „Przebudowa ulicy Czajnej wraz z ulicami przyległymi. U 2019-05-06
Obserwuj
przetarg
Projekt elektryczny oraz wymiana instalacji elektrycznej w żyrandolach w komorze Warszawa U 2019-05-06
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych w rejonie bloków nr 60 i 61 przy ul. Wawelskiej w Krakowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia w ramach zadania nr ZDMK/T1.246/19 pn.: „Budowa parkingu przy ul. Wawelskiej (pętla) w rejonie bloku 60” U 2019-05-02
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej na zadaniu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, do przepompowni i drogami dojazdowymi w m. Pogórska Wola - Przysiółek Wielkie Pole U 2019-04-30
Obserwuj
przetarg
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Janowicach B 2019-04-30
Obserwuj
przetarg
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Janowicach B 2019-04-30
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania rozbudowy ul. Białych Brzóz wraz z budową miejsc parkingowych z uwzględnieniem przebudowy ul. Ostroroga. U 2019-04-30
Obserwuj
przetarg
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mietniowie B 2019-04-29
Obserwuj
przetarg
Rewitalizacja przestrzeni podwórka pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24-24a-30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15 w Krakowie. B 2019-04-26
Obserwuj
przetarg
Projekt techniczny rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Zawadce U 2019-04-26
Obserwuj
przetarg
Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa w rejonie przystanku „Na Krępaku” (rekreacyjne Przegorzały B.O. D7 5/18) - opracowanie dokumentacji projektowej . U 2019-04-24
Obserwuj
przetarg
„Rozbudowa ul. Wiadukt” – dokumentacja projektowa U 2019-04-24
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Doświetlenie ulicy Koszutki". U 2019-04-23
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej dla doświetlenia ul. Baryckiej dla zadania pn.: "Doświetlenie ulicy Baryckiej". U 2019-04-23
Obserwuj
przetarg
Opracowanie wielowariantowej koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego dla rozbudowy/budowy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej na odcinku ok. 200 m od bloku nr 2 oraz w pobliżu działki 660/8 obręb 29 Krowodrza – wykonanie chodników, oświetlenia i przekładek kolidującego uzbrojenia (możliwa zmiana przebiegu istniejącego układu drogowego). U 2019-04-18
Obserwuj
przetarg
BUDOWA W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ DOŚWIETLENIA DWÓCH PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W GORLICACH B 2019-04-18
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg powiatowych z podziałem na części: • Część 1 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 1396K relacji Zgłobice – Szczepanowice w km 2 + 055 – 4 + 169 z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. • Część 2 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 1405K relacji Więckowice – Łysa Góra w km 0 + 000 – 5 + 600 z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. U 2019-04-18
Obserwuj
przetarg
Budowa punktu obsługi pasażerskiej na potrzeby transportu zbiorowego B 2019-04-17
Obserwuj
przetarg
Realizacja dwóch zadań: Zadanie 1: „Projekt przebudowy ul.Dąbrowskiej w Dulowej.” Zadanie 2: „Projekt przebudowy ul.Leśnej w Psarach.” U 2019-04-17
Obserwuj
przetarg
„Wykonanie sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych na Rynku w Tarnowie” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Nowe przestrzenie zdarzeń – modernizacja płyty Rynku w Tarnowie”. B 2019-04-17
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy ciągów pieszo-rowerowych przy DK94g w Ładnej U 2019-04-16
Obserwuj
przetarg
„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piekarach”. U 2019-04-16
Obserwuj
przetarg
Kompleksowa realizacja w formie „zaprojektuj i wybuduj” związana z budową ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy ulicą Okrzei a ulicą Kolejową w Słomnikach B 2019-04-12
Obserwuj
przetarg
Zamówienie na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół i Placówek w Piwnicznej-Zdroju wraz z zagospodarowaniem działki dla potrzeb Domu Wczasów Dziecięcych U 2019-04-11
Obserwuj
przetarg
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl