Wyniki przetargów | kategoria CPV :713200007 - - str. 7
Farnell, An Avnet Company   Phoenix Contact Sp. z o.o.   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Fluke Europe B.V.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna Wyniki przetargów
REKLAMA
Twoje filtry automatyczne
Filtry automatyczne pozwalają śledzić ogłoszenia o przetargach i wynikach przetargów według zapisanych przez użytkownika preferencji oraz otrzymywać bezpłatne powiadomienia e-mail z nowymi ogłoszeniami według zapisanych preferencji.

Filtry automatyczne dostępne są wyłącznie dla zalogowanych użytkowników portalu.

Zaloguj się na swoje konto
Szukaj w zamówieniach

Województwo
Miasto
Rodzaj zamówienia
Wadium
od: do:
Kod CPV:

Znajdź kod CPV w wyszukiwarce

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Rodzaj Udzielenie
Opracowanie analizy odwodnienia ulic: Jasnorzewskiej, Woronicza, Białych Brzóz, Combrowej, Rokitniańskiej, Ostroroga U 2019-03-21
Obserwuj
przetarg
„ODNOWA CENTRUM WSI RZEZAWA” realizowana w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” B 2019-03-20
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Modernizacja stadionu sportowego Szreniawy w Starym Wiśniczu. U 2019-03-18
Obserwuj
przetarg
Rewitalizacja przestrzeni podwórka pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24-24a-30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15 w Krakowie. B 2019-03-15
Obserwuj
przetarg
Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1743K w gminach Andrychów i Wieprz, stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi i planowanymi terenami inwestycyjnymi. B 2019-03-14
Obserwuj
przetarg
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Budowa stacji transformatorowej 30/0,4 kV” B 2019-03-08
Obserwuj
przetarg
Kompleksowa realizacja w formie „zaprojektuj i wybuduj” związana z „Modernizacją budynku wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Niedźwiedziu”-trzecie postępowanie. B 2019-03-04
Obserwuj
przetarg
Świadczenie usług kompleksowej konserwacji, przeglądów, serwisu oraz napraw: systemów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, agregatów wody lodowej, kotłowni i instalacji CO, instalacji BMS w obiektach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa U 2019-02-27
Obserwuj
przetarg
Wymiana dźwigu osobowego w budynku B Oddziału ZUS w Krakowie, ul. Pędzichów 27 U 2019-02-26
Obserwuj
przetarg
Rewitalizacja przestrzeni podwórka pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24-24a-30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15 w Krakowie. B 2019-02-25
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dwóch odrębnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych dotyczących konserwacji i remontu budowlanego zabytkowych baraków murowanych o nr. inw. B-137 oraz B-139 (baraki mieszkalne) usytuowanych na odcinku BI dawnego KL Auschwitz II-Birkenau na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, w zakresie: ekspertyz technicznych, projektów budowlanych wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, decyzji i pozwoleń, projektów wykonawczych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, STWiORB, projektów powykonawczych oraz sprawowania nadzorów autorskich. U 2019-02-20
Obserwuj
przetarg
„Budowa I Etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim z podziałem na zadania: Zadanie nr 3 EuroVelo 11 (EV11) – odcinek od granicy miasta Kraków do styku z woj. świętokrzyskim w gminie Proszowice – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem pozwoleń” U 2019-02-19
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa chodnika w os. Centrum B w rejonie bloków nr 10 i 1” U 2019-02-05
Obserwuj
przetarg
Porządkowanie gospodarki odpadowej w gminie Rzepiennik Strzyżewski poprzez budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” B 2019-01-31
Obserwuj
przetarg
STWORZENIE NOWOCZESNEGO PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA DZIAŁKACH NR 1613/4, 1613/11 W TARGOWISKU (ZAPROJKETUJ I WYBUDUJ) B 2019-01-28
Obserwuj
przetarg
„Opracowanie dokumentacji projektowej na zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi w ciągu drogi powiatowej nr 1735K Wadowice – Zawadka w miejscowości Zawadka”. U 2019-01-23
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Modernizacja stadionu sportowego Szreniawy w Starym Wiśniczu. U 2019-01-17
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy infrastruktury drogowej dla 2 zadań na terenie Gminy Zabierzów U 2019-01-17
Obserwuj
przetarg
Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji pn. ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1658K W MIEJSCOWOŚCIACH ZASKALE ORAZ SZAFLARY POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO W KM OK. 0+278 – 1+633 B 2019-01-11
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji projektowych w zakresie infrastruktury drogowej – Część 2/2018 U 2019-01-07
Obserwuj
przetarg
Opracowanie koncepcji i Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. „Budowa połączenia drogowego komunikującego ul. Warsztatową z ul. Tuchowską. U 2019-01-07
Obserwuj
przetarg
Prace adaptacyjno-remontowe w Domu Ludowym w Brzegach w ramach Realizacji projektu „Czas zapisać dziecko do przedszkola” B 2018-12-31
Obserwuj
przetarg
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnego projektu budowlano-wykonawczego wraz z STWiOR, kosztorysem i przedmiarem elementów wyposażenia wnętrz, systemu RFID oraz instalacji wewnętrznych w budynku Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum przy ul. Medycznej 7 w Krakowie U 2018-12-31
Obserwuj
przetarg
Porządkowanie gospodarki odpadowej w gminie Rzepiennik Strzyżewski poprzez budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w systemie „zaprojektuj i wybuduj B 2018-12-27
Obserwuj
przetarg
„Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego wymaganego prawem zgłoszenia lub pozwolenia na budowę - etap III” U 2018-12-19
Obserwuj
przetarg
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl