Wyniki przetargów | kategoria CPV :713200007 -
Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Fluke Europe B.V.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna Wyniki przetargów
REKLAMA
Twoje filtry automatyczne
Filtry automatyczne pozwalają śledzić ogłoszenia o przetargach i wynikach przetargów według zapisanych przez użytkownika preferencji oraz otrzymywać bezpłatne powiadomienia e-mail z nowymi ogłoszeniami według zapisanych preferencji.

Filtry automatyczne dostępne są wyłącznie dla zalogowanych użytkowników portalu.

Zaloguj się na swoje konto
Szukaj w zamówieniach

Województwo
Miasto
Rodzaj zamówienia
Wadium
od: do:
Kod CPV:

Znajdź kod CPV w wyszukiwarce

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Rodzaj Udzielenie
Budowa PSZOK w gminie Wieliczka B 2019-07-12
Obserwuj
przetarg
Projekt dostosowania wyrobisk kopalni do transportu materiałów i dojścia ludzi od podszybia szybu Kościuszko do centrum kopalni na poz.I. U 2019-07-12
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla budowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa – Chełmiec U 2019-07-12
Obserwuj
przetarg
„Modernizacja energetyczna budynku Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej w ramach projektu pn.: „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego" współfinansowana ze środków RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020". B 2019-07-09
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji konserwatorsko – projektowo – kosztorysowej wymiany/remontu stolarki otworowej w częściach wspólnych budynków usytuowanych w strefie ochrony konserwatorskiej, w podziale na 3 części U 2019-06-28
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla odbudowy przepustów w postaci obiektów mostowych w m. Paszyn i Przydonica U 2019-06-27
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie przeniesienia wyposażenia pomocniczego szybu Kościuszko do otworów. U 2019-06-24
Obserwuj
przetarg
„ODNOWA CENTRUM WSI RZEZAWA” realizowana w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” B 2019-06-21
Obserwuj
przetarg
„Rozbudowa ul. Wolności i Niezawisłości wraz z odwodnieniem ul. Pszennej” – dokumentacja projektowa U 2019-06-21
Obserwuj
przetarg
„Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brandstaettera” – dokumentacja projektowa U 2019-06-18
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu dla celów sportu i rekreacji dla 3 zadań na terenie Gminy Zabierzów. U 2019-06-17
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji projektowych budowy i przebudowy dróg. U 2019-06-14
Obserwuj
przetarg
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Janowicach B 2019-06-13
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej remontu wybranych rowów wraz z remontem i konserwacją znajdujących się na nich przepustów zlokalizowanych na terenie byłego KL Auschwitz II – Birkenau, umożliwiających grawitacyjne odprowadzenie wód deszczowych do odbiornika Pławianka wraz z przeprowadzeniem towarzyszących badań archeologicznych U 2019-06-13
Obserwuj
przetarg
„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej – dokumentacja” U 2019-06-10
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja budowy i dobudowy oświetlenia przy ul. Tetmajera w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania p.n.: Rozbudowa oświetlenia przy ul. Tetmajera B 2019-06-10
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganego prawem zgłoszenia lub pozwolenia na budowę - etap I U 2019-06-07
Obserwuj
przetarg
robota budowlana polegająca na demontażu hali namiotowej zabudowanej nad barakiem murowanym o nr inw. B-123, umycie jej poszycia i podsufitki oraz przechowanie ich do czasu montażu. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać również adaptację istniejącej dokumentacji projektowej przedmiotowej hali na potrzeby ustawienia w nowym miejscu oraz jej montażu, zgodnie z wytycznymi projektowymi, nad barakiem murowanym o nr inw. B-138 na odc. BI byłego KL Auschwitz II-Birkenau na terenie PMA-B w Oświęcimiu. B 2019-06-06
Obserwuj
przetarg
Porządkowanie gospodarki odpadowej w gminie Rzepiennik Strzyżewski poprzez budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” B 2019-06-04
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zabezpieczeń akustycznych w ciągu drogi ekspresowej S52 (dawna S7) w miejscowości Szczyglice i Rząska oraz na węźle Balice I U 2019-05-30
Obserwuj
przetarg
zaprojektowanie i przebudowa instalacji gazowej w Pionie Gazownictwa na obiekcie Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie przy ul. Bagrowej 1 B 2019-05-30
Obserwuj
przetarg
Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności w formule P+B zadanie z Budżetu Obywatelskiego edycja III. B 2019-05-28
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganego prawem zgłoszenia lub pozwolenia na budowę - etap II U 2019-05-23
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n.: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu na potoku b/n w ciągu drogi powiatowej nr 1770K Witanowice – Zygodowice - Woźniki w km 3+560 w m. Woźniki” U 2019-05-21
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku b/n w ciągu drogi powiatowej nr 1774K Spytkowice – Poręba Żegoty w km 0+500 w m. Spytkowice” U 2019-05-21
Obserwuj
przetarg
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl