Wyniki przetargów | kategoria CPV :713200007 - - str. 13
Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Fluke Europe B.V.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna Wyniki przetargów
REKLAMA
Twoje filtry automatyczne
Filtry automatyczne pozwalają śledzić ogłoszenia o przetargach i wynikach przetargów według zapisanych przez użytkownika preferencji oraz otrzymywać bezpłatne powiadomienia e-mail z nowymi ogłoszeniami według zapisanych preferencji.

Filtry automatyczne dostępne są wyłącznie dla zalogowanych użytkowników portalu.

Zaloguj się na swoje konto
Szukaj w zamówieniach

Województwo
Miasto
Rodzaj zamówienia
Wadium
od: do:
Kod CPV:

Znajdź kod CPV w wyszukiwarce

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Rodzaj Udzielenie
Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Jabłonka ulica 3-go Maja, Reja i Targowa U 2018-02-26
Obserwuj
przetarg
„Kompleksowa modernizacja energetyczna dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Iwanowice” - etap II – Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Celinach. B 2018-02-22
Obserwuj
przetarg
„Opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich dla zadania pn: 1. Przebudowa pomieszczeń Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 2. Przebudowa pomieszczeń budynku Działu Technicznego dla potrzeb administracji Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie os. Na Skarpie 66”. U 2018-02-21
Obserwuj
przetarg
Opracowanie projektu odwodnienia oraz dokumentacji kanalizacji opadowej U 2018-02-20
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej, pozyskanie uzgodnień i decyzji umożliwiających realizacje inwestycji pn. Budowa P&R w Rudawie. Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu. U 2018-02-19
Obserwuj
przetarg
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynkach A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7, A-10, A-11, A-12, A-13, A-18, A-21, A-22, A-23, A-29, A-45, A-46, B-1, B-392 na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu U 2018-02-13
Obserwuj
przetarg
Budowa PSZOK w gminie Wieliczka B 2018-02-08
Obserwuj
przetarg
Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych z rozwiązaniem odwodnienia, oświetleniem, przekładkami kolidującego uzbrojenia i kolidującą zielenią oraz uzyskanie decyzji ZRID dla rozbudowy ul. Łokietka – od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki U 2018-02-08
Obserwuj
przetarg
Prace adaptacyjno-remontowe w Domu Ludowym w Brzegach oraz w Przedszkolu Samorządowym nr 5 w Wieliczce w ramach Realizacji projektu „Czas zapisać dziecko do przedszkola”- etap 1 B 2018-02-07
Obserwuj
przetarg
1. Wykonanie dokumentacji projektowej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ( ZRID) dla przebudowy drogi w Chyżnym na Zawodziu. 2. Wykonanie dokumentacji projektowej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy drogi o nazwie Kiełbasówka Górna w Zubrzycy Dolnej U 2018-02-06
Obserwuj
przetarg
„Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla budowy (rozbudowy) drogi gminnej  nr 293946K „POLNA” wraz z dojazdami droga powiatowa nr 1549K  odcinek bez nazwy  nr 293945K „ Do Burłackiego”  mostu na potoku Brzeźnianka w miejscowości Brzezna”, wraz z dojazdami droga gminna nr 293950K „Do Żwirowni” i droga powiatowa nr 1547K w miejscowości Brzezna” U 2018-02-05
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowościach Kacwin i Frydman w Gminie Łapsze Niżne U 2018-02-01
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej ul. Rzyczki w miejscowości Tomice U 2018-01-25
Obserwuj
przetarg
Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2075K Lipnica Murowana – Żegocina. B 2018-01-18
Obserwuj
przetarg
Przebudowa drogi powiatowej nr 2071K Łąkta Górna – Łapanów na terenie Gminy Żegocina. B 2018-01-18
Obserwuj
przetarg
„Kompleksowa modernizacja energetyczna dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Iwanowice” - etap I – Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Iwanowicach Włościańskich B 2018-01-16
Obserwuj
przetarg
1. Wykonanie projektu budowy chodnika wraz z oświetleniem ulicznym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 957 Białka – Nowy Targ w miejscowości Zubrzyca Dolna – początek odcinek ref. 100 w km 7+134,0m koniec odcinek ref. 100 w km 7+324,0. 2. Wykonanie projektu budowy chodnika wraz z oświetleniem ulicznym i zatoką przystankową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 957 Białka – Nowy Targ w miejscowości Jabłonka (ul. Podhalańska) – początek odcinek ref. 110 w km 0+000,0 m koniec odcinek ref. 110 w km 0+825,0. U 2018-01-10
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy mostów: 1. Odbudowa mostu „Do Dzwonnicy” na cieku w miejscowości Zubrzyca Dolna w ciągu drogi gminnej K361368 – działka nr ewid. 3776/2 w km 0+175. 2. Odbudowa mostu „Do Facułów” na cieku Syhlec w miejscowości Lipnica Mała w ciągu drogi gminnej K361758 – działka nr ewid. 19035. U 2018-01-10
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego dla robót budowlanych dotyczących budynku o nr inw. A-45 na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu U 2018-01-08
Obserwuj
przetarg
Wykonanie branżowego projektu wykonawczego dla inwestycji: Remont Klinik: Onkologii i Ginekologii Onkologicznej oraz Zakładu Patomorfologii Nowotworów w Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie w ramach projektu: Poprawa jakości i skuteczności leczenia pacjentów onkologicznych wraz z dostosowaniem klinik do aktualnych standardów opieki w CO-I Oddział w Krakowie poprzez remont Klinik Onkologii i Ginekologii Onkologicznej oraz Zakładu Patomorfologii Nowotworów U 2018-01-05
Obserwuj
przetarg
Zaprojektowanie i wykonanie remontu budynku mieszkalnego jednorodzinnego, remontu budynku gospodarczego i ogrodzenia w osadzie OPN Gajówka Pieskowa Skała usytuowanej na działce nr 1969 w Sułoszowej, gmina Sułoszowa. B 2018-01-03
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego na drodze Zagumnie w Skrzyszowie U 2018-01-03
Obserwuj
przetarg
„Podniesienie efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Andrychów” w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno-komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Andrychowie wraz z zakupem taboru autobusowego” B 2017-12-19
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1324K Nieczajna Górna – Smyków – Nowa Jastrząbka w km 0+000 – 5+364 U 2017-12-15
Obserwuj
przetarg
Kanalizacja sanitarna gminy Wojnicz – etap II - Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łukanowice z częścią miejscowości Zakrzów i Wojnicz” U 2017-12-15
Obserwuj
przetarg
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl