Wyniki przetargów | kategoria CPV :713200007 - - str. 2
Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Fluke Europe B.V.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna Wyniki przetargów
REKLAMA
Twoje filtry automatyczne
Filtry automatyczne pozwalają śledzić ogłoszenia o przetargach i wynikach przetargów według zapisanych przez użytkownika preferencji oraz otrzymywać bezpłatne powiadomienia e-mail z nowymi ogłoszeniami według zapisanych preferencji.

Filtry automatyczne dostępne są wyłącznie dla zalogowanych użytkowników portalu.

Zaloguj się na swoje konto
Szukaj w zamówieniach

Województwo
Miasto
Rodzaj zamówienia
Wadium
od: do:
Kod CPV:

Znajdź kod CPV w wyszukiwarce

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Rodzaj Udzielenie
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n.: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu na potoku b/n w ciągu drogi powiatowej nr 1770K Witanowice – Zygodowice - Woźniki w km 3+560 w m. Woźniki” U 2019-05-21
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku b/n w ciągu drogi powiatowej nr 1774K Spytkowice – Poręba Żegoty w km 0+500 w m. Spytkowice” U 2019-05-21
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1768K Tomice-Brzeźnica w miejscowości Witanowice poprzez budowę chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia na długości ok. 0,2 km w kilometrażu (9+960 – 10 + 160)”. U 2019-05-21
Obserwuj
przetarg
pracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej w ramach zadania p.n.:„ Przebudowa drogi powiatowej nr 1774K Spytkowice-Poręba Żegoty w miejscowości Spytkowice poprzez budowę chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia na długości ok. 0,93 km w kilometrażu (1+670 – 2+600)”. U 2019-05-21
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przebudowy, rozbudowy lub remontu ulic w mieście Bochnia U 2019-05-20
Obserwuj
przetarg
Budowa punktu obsługi pasażerskiej na potrzeby transportu zbiorowego B 2019-05-20
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej: projektów budowlanych i wykonawczych dla budowy drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. Generała Bolesława Roi do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego wraz z odwodnieniem, oświetleniem, wycinką kolidującej zieleni, rozbiórkami kolidujących budynków i przekładkami kolidującej infrastruktury technicznej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej oraz innych ostatecznych decyzji administracyjnych, wymaganych do realizacji inwestycji. U 2019-05-17
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganego prawem zgłoszenia lub pozwolenia na budowę - etap III U 2019-05-17
Obserwuj
przetarg
„Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy lewoskrętu z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji administracyjnej warunkującej realizację inwestycji.” U 2019-05-17
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja budowy oświetlenia przy ul. Stoigniewa w formule zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn. Budowa oświetlenia w ul. Stoigniewa B 2019-05-17
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę drogi powiatowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1765K Radocza – Frydrychowice w m. Radocza poprzez budowę chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia w km ok. 1+000 – 2+300 U 2019-05-16
Obserwuj
przetarg
Wykonanie projektu technicznego doraźnego remontu obudowy szybu Kinga wraz z wypełnieniem pustek za obudową U 2019-05-16
Obserwuj
przetarg
„Remont ulicy Sióstr Służebniczek” – dokumentacja U 2019-05-15
Obserwuj
przetarg
Usługa projektowania bieżących zmian w stałej organizacji ruchu na drogach publicznych położonych na terenie miasta Krakowa w roku 2019. U 2019-05-15
Obserwuj
przetarg
„Budowa dwutorowego systemu zjazdów linowych wraz z wieżami i ścianą wspinaczkową na terenie Centrum Sportów Zimowych w miejscowości Ptaszkowa” B 2019-05-14
Obserwuj
przetarg
Opracowanie wielobranżowego projektu skrócenia szybu Daniłowicz umożliwiającego jazdę górniczego wyciągu szybowego do poziomu III Kopalni Soli "Wieliczka" U 2019-05-13
Obserwuj
przetarg
Wykonanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji pozwoleń wodnoprawnych dla wybranych odcinków dróg krajowych będących w zarządzie GDDKIA O/Kraków U 2019-05-11
Obserwuj
przetarg
„Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brandstaettera” – dokumentacja projektowa U 2019-05-10
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji projektowych budowy linii kablowych nN zasilających 2 wiaty autobusowe na przystankach nr 99 i 599. U 2019-05-10
Obserwuj
przetarg
Rozbudowa ul. Przewiewnej od. ul. Czajnej do ul. Obronnej – opracowanie koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji ZRID - zadanie realizowane w ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Czajnej wraz z ulicami przyległymi” U 2019-05-10
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach dwóch zadań U 2019-05-10
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1759K Gierałtowice - Brzosy w m. Gierałtowice poprzez budowę chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia na długości ok. 0,4 km U 2019-05-10
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1757K Wieprz – Nidek - Witkowice w m. Nidek poprzez budowę chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia na długości ok. 1,1 km U 2019-05-10
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie gminy Bobowa – etap I, część II i część III U 2019-05-09
Obserwuj
przetarg
Opracowanie koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Reduta do istniejącego pasa drogowego ul. Rozrywka” U 2019-05-08
Obserwuj
przetarg
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl