Wyniki przetargów | kategoria CPV :713200007 - - str. 7
Farnell, An Avnet Company   Phoenix Contact Sp. z o.o.   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Fluke Europe B.V.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna Wyniki przetargów
REKLAMA
Twoje filtry automatyczne
Filtry automatyczne pozwalają śledzić ogłoszenia o przetargach i wynikach przetargów według zapisanych przez użytkownika preferencji oraz otrzymywać bezpłatne powiadomienia e-mail z nowymi ogłoszeniami według zapisanych preferencji.

Filtry automatyczne dostępne są wyłącznie dla zalogowanych użytkowników portalu.

Zaloguj się na swoje konto
Szukaj w zamówieniach

Województwo
Miasto
Rodzaj zamówienia
Wadium
od: do:
Kod CPV:

Znajdź kod CPV w wyszukiwarce

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Rodzaj Udzielenie
Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji pn. ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1658K W MIEJSCOWOŚCIACH ZASKALE ORAZ SZAFLARY POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO W KM OK. 0+278 – 1+633 B 2019-01-11
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji projektowych w zakresie infrastruktury drogowej – Część 2/2018 U 2019-01-07
Obserwuj
przetarg
Opracowanie koncepcji i Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. „Budowa połączenia drogowego komunikującego ul. Warsztatową z ul. Tuchowską. U 2019-01-07
Obserwuj
przetarg
Prace adaptacyjno-remontowe w Domu Ludowym w Brzegach w ramach Realizacji projektu „Czas zapisać dziecko do przedszkola” B 2018-12-31
Obserwuj
przetarg
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnego projektu budowlano-wykonawczego wraz z STWiOR, kosztorysem i przedmiarem elementów wyposażenia wnętrz, systemu RFID oraz instalacji wewnętrznych w budynku Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum przy ul. Medycznej 7 w Krakowie U 2018-12-31
Obserwuj
przetarg
Porządkowanie gospodarki odpadowej w gminie Rzepiennik Strzyżewski poprzez budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w systemie „zaprojektuj i wybuduj B 2018-12-27
Obserwuj
przetarg
„Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego wymaganego prawem zgłoszenia lub pozwolenia na budowę - etap III” U 2018-12-19
Obserwuj
przetarg
ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELENI PRZY BUDYNKU KINOTEATRU WRZOS DLA POTRZEB TEATRU KTO, ZLOKALIZOWANEGO NA DZ. NR 403 OBR. 12 PODGÓRZE, PRZY UL. ZAMOYSKIEGO 50 W KRAKOWIE B 2018-12-13
Obserwuj
przetarg
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy istniejącej żelbetowych wież obserwacyjnych przeciwpożarowych w Leśnictwach: Ciężkowice i Żarki B 2018-12-13
Obserwuj
przetarg
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na przebudowę układu drogowo-torowego w ciągu ul. Karmelickiej. U 2018-12-11
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania - Budowa miejsc postojowych w osiedlu Willowym w rejonie bud. nr 11, 12, 13, 15 w ramach zadania pn.: "Budowa i przebudowa miejsc parkingowych” U 2018-12-10
Obserwuj
przetarg
Stworzenie Nowoczesnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Na Działkach Nr 1613/4, 1613/11 w Targowisku B 2018-12-05
Obserwuj
przetarg
Stworzenie warunków sprzyjających integracji społecznej. Rozszerzenie oferty kulturalnej przy tworzonym gminnym Centrum Kultury w Kłaju - Część II : Zagospodarowanie Centrum Wsi Kłaj (typu zaprojektuj i wybuduj) B 2018-11-29
Obserwuj
przetarg
Projekt techniczny rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Zawadce U 2018-11-28
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzeszów – Gmina Stryszawa” U 2018-11-19
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Gospodarczej w ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Gospodarczej o długości 250 mb – od os. Zielonego do łącznika z ul. Zieloną”. U 2018-11-19
Obserwuj
przetarg
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy cmentarza komunalnego w Brzeszczach z budową kaplicy i niezbędnej infrastruktury wraz uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Budowa Cmentarza Komunalnego w Brzeszczach”. U 2018-11-19
Obserwuj
przetarg
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych dla zadania pn. „Kontynuacja rozbudowy i przebudowy budynku przy ul. Medycznej 7 w celu dostosowania pomieszczeń na potrzeby Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie” U 2018-11-19
Obserwuj
przetarg
„Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji pn. ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1658K W MIEJSCOWOŚCIACH ZASKALE ORAZ SZAFLARY POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO W KM OK. 0+000 – 1+633” B 2018-11-15
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej dla Szpitala św. Anny w Miechowie U 2018-11-15
Obserwuj
przetarg
„Projekt techniczny adaptacji pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wadowicach na potrzeby ogniska pracy pozaszkolnej ” U 2018-11-15
Obserwuj
przetarg
Likwidacja niskiej emisji w bud. mieszkalnym przy ul.Robotniczej 6 w Krakowie - zmiana na ogrzewanie elektryczne. Wykonanie projektu i remont instalacji WLZ, teletechnicznej, zasilania w lok.5 i 7 B 2018-11-15
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia w ul. Dobry Początek. B 2018-11-08
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy zaplecza dla imprez terenowych oraz parkingu wielopoziomowego w rejonie stacji GSTR i budynku Warzelni U 2018-11-07
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej pn. „Wykonanie robót remontowych w branży budowlanej i elektrycznej budynku nr: 1,2 5 i 6 w kompleksie wojskowym Kraków, ul. Mogilska 85" U 2018-10-30
Obserwuj
przetarg
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl