Przetargi | Elektryka, Energetyka, Automatyka
Farnell, An Avnet Company   Phoenix Contact Sp. z o.o.   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Fluke Europe B.V.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna PRZETARGI
REKLAMA
Twoje filtry automatyczne
Filtry automatyczne pozwalają śledzić ogłoszenia o przetargach i wynikach przetargów według zapisanych przez użytkownika preferencji oraz otrzymywać bezpłatne powiadomienia e-mail z nowymi ogłoszeniami według zapisanych preferencji.

Filtry automatyczne dostępne są wyłącznie dla zalogowanych użytkowników portalu.

Zaloguj się na swoje konto
Szukaj w zamówieniach

Województwo
Miasto
Rodzaj zamówienia
Termin składania ofert:
Wszystkie
Najbliższy tydzień
Najbliższe 2 tygodnie
Najbliższy miesiąc
Ponad miesiąc
Wadium
od: do:
Kod CPV:

Znajdź kod CPV w wyszukiwarce

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Rodzaj Zakończenie
Wymiana części stolarki okiennej B 2019-08-07
Obserwuj
przetarg
„Remont drogi gminnej "Poręba Dzierżna przez wieś do drogi nr 1132K" nr 120696K w miejscowości Poręba Dzierżna w km 0+000 - 0+945 i remont drogi gminnej "Jeżówka (Drzewie-Szkoła-Stara Wieś)" nr 120630K w miejscowości Jeżówka w km 0+500 - 1+100” B 2019-08-07
Obserwuj
przetarg
Wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski budynku gmachu głównego Muzeum Tatrzańskiego” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. B 2019-08-06
Obserwuj
przetarg
„Budowa drogi manewrowej wewnętrznej przy ulicy Słonecznej w miejscowości Słomniki” II B 2019-08-07
Obserwuj
przetarg
Wykonanie robót malarskich w budynku Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców B 2019-07-30
Obserwuj
przetarg
UTWORZENIE MODERNIZACJA KLUBU SENIOR+ W LEKOWIE B 2019-08-06
Obserwuj
przetarg
Równoczesny optyczny spektrometr emisyjny z plazmą indukcyjnie sprzężoną D 2019-07-30
Obserwuj
przetarg
Wykonanie robót malarskich w DS Helios B 2019-07-30
Obserwuj
przetarg
Budowa hangaru i budynku socjalno–biurowego oraz przebudowa płaszczyzny postoju samolotów B 2019-08-09
Obserwuj
przetarg
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw jednorazowych materiałów laboratoryjnych do działalności statutowej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części przedmiotu zamówienia D 2019-08-05
Obserwuj
przetarg
„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej w m. Szczęsne gm. Grodzisk Mazowiecki wraz z nadzorem autorskim”. U 2019-07-31
Obserwuj
przetarg
Wykonanie robót malarskich w DS Femina B 2019-07-30
Obserwuj
przetarg
Dostawa systemu szafek depozytowych wraz z montażem na potrzeby Aresztu Śledczego w Olsztynie D 2019-08-09
Obserwuj
przetarg
Wykonanie robót budowlanych związanych z wyprofilowaniem górnej powierzchni dawnego nasypu kolejowego wraz z jego utwardzeniem na szerokości 4 m dla zadania pn: „Międzypokoleniowa ścieżka spacerowo-rowerowa na nasypie kolejowym”. Roboty budowlane realizowane w ramach V Edycji Budżetu Obywatelskiego na terenie miasta Sosnowca B 2019-08-06
Obserwuj
przetarg
SVA/NDM/4620-12/2019: Wykonanie tynków wewnętrznych, zewnętrznych oraz posadzek cementowych w ramach przebudowy budynku nr 16 na cerkiew prawosławną przy ul. Warszawskiej 16 w Białymstoku - zadanie nr 34425. B 2019-08-06
Obserwuj
przetarg
Roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia drogowego w miejscowościach gminy Długołęka, w podziale na 2 pakiety B 2019-08-07
Obserwuj
przetarg
Rozbudowa i aktualizacja posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania TETA, w podziale na dwie części D 2019-07-31
Obserwuj
przetarg
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynków Mariensztat i Olimp wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu, zlokalizowanych przy ul. Wapienickiej 142 w ramach zadania „Poprawa dostępności i jakości do świadczeń poprzez przebudowę i modernizację infrastruktury budynku Mariensztat oraz przynależnego parku rehabilitacji ruchowej Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu” Etap I – Zagospodarowanie parku rehabilitacji ruchowej B 2019-08-06
Obserwuj
przetarg
„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rędziny”. B 2019-08-09
Obserwuj
przetarg
„Miejsce do rekreacji i wypoczynku przy ul. Dekutowskiego na osiedlu Wielopole w Tarnobrzegu (dz. nr ewid. 3741/7)”. B 2019-08-06
Obserwuj
przetarg
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na pl. Chrobrego w m. Góra” B 2019-08-08
Obserwuj
przetarg
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę tężni w Parku im. A. Struga U 2019-07-30
Obserwuj
przetarg
„PRZEBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ nr 1005Z KOŁCZEWO -KODRĄB – UNIN” B 2019-08-06
Obserwuj
przetarg
„Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną, zjazdem z działki przy ul. Browarnej w Żywcu oraz remont istniejącego budynku - Browarna 66” B 2019-08-07
Obserwuj
przetarg
Dostawa 4 kompletów łączności ratowniczej przewodowej z możliwością zdalnego pomiaru temperatury i wilgotności w miejscu prowadzenia akcji ratowniczej oraz nasłuchu prowadzonych rozmów i ich rejestracji w sztabie akcji D 2019-07-30
Obserwuj
przetarg
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl