Wyniki przetargów | Elektryka, Energetyka, Automatyka - str. 1276
Farnell, An Avnet Company   Phoenix Contact Sp. z o.o.   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Fluke Europe B.V.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna Wyniki przetargów
REKLAMA
Twoje filtry automatyczne
Filtry automatyczne pozwalają śledzić ogłoszenia o przetargach i wynikach przetargów według zapisanych przez użytkownika preferencji oraz otrzymywać bezpłatne powiadomienia e-mail z nowymi ogłoszeniami według zapisanych preferencji.

Filtry automatyczne dostępne są wyłącznie dla zalogowanych użytkowników portalu.

Zaloguj się na swoje konto
Szukaj w zamówieniach

Województwo
Miasto
Rodzaj zamówienia
Wadium
od: do:
Kod CPV:

Znajdź kod CPV w wyszukiwarce

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Rodzaj Udzielenie
Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Rozbudowa DP 3200S na odcinku od DK 78 do ulicy Mickiewicza w m. Ossy” U 2018-03-08
Obserwuj
przetarg
Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Głowackiego1 w Siemianowicach Śląskich B 2018-03-08
Obserwuj
przetarg
Dostawa urządzeń pomiarowych i wyposażenia ochrony osobistej do działań radiologicznych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie D 2018-03-08
Obserwuj
przetarg
Budowa tras pieszo-rowerowych wraz z podstawową infrastrukturą towarzysząca trasom Część I Budowa jednostronnej drogi rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2006K w miejscowości Kłaj Część II Budowa trasy pieszo-rowerowej - budowa odcinka trasy VeloRaba Targowisko-Kłaj oraz kładki pieszo-rowerowej nad starorzeczem Raby. Oznakowanie tras rowerowych łącznikowych prowadzonych po drogach gminnych. B 2018-03-08
Obserwuj
przetarg
„Świadczenie usług transportu przy realizacji zamierzeń inwestycyjnych polegających na budowie dróg leśnych, realizowanych przez Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej na 2018”. U 2018-03-08
Obserwuj
przetarg
BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO - ULICA MIODOWA I WĄSKA W KALETACH. B 2018-03-08
Obserwuj
przetarg
Dostawa sprzętu multimedialnego dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego D 2018-03-08
Obserwuj
przetarg
Świadczenie usług w zakresie konserwacji, przeglądów i napraw systemu wentylacji – klimatyzacji w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie oraz przeglądów i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych znajdujących się w budynkach Sądu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa (przy ul. Ogrodowej 51A, Al. „Solidarności” 58 oraz ul. Płockiej 9/11B) w okresie 12 miesięcy. U 2018-03-08
Obserwuj
przetarg
Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w miejscowości Gorzków, gmina Bochnia w trybie Zaprojektuj i Wybuduj B 2018-03-08
Obserwuj
przetarg
Remont budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi B 2018-03-08
Obserwuj
przetarg
Wykonanie robót budowlanych wewnątrz budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 50. B 2018-03-08
Obserwuj
przetarg
Wykonanie robót budowlanych związanych z budową obiektów małej architektury turystycznej i rekreacyjnej ograniczającej oddziaływanie antropopresji w miejscowości Karwia B 2018-03-08
Obserwuj
przetarg
BUDOWA WINDY PRZY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W EŁKU B 2018-03-08
Obserwuj
przetarg
Opracowanie wielobranżowej, kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i nadzoru przyrodniczego dla projektu pod roboczym tytułem Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych i utworzenie sezonowego centrum edukacji ekologicznej w Gminie Lipowa oraz dokumentacją: prawną (w tym przygotowaniem OPZ i wytycznych dla wykonawców wraz ze wsparciem w wyborze Wykonawcy), promocyjną i aplikacyjną projektu w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz przeprowadzeniem konsultacji społecznych. U 2018-03-08
Obserwuj
przetarg
Budowa oświetlenia wybranych dróg w Sobinie – etap V i VII B 2018-03-08
Obserwuj
przetarg
Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego, nieużywanego spektrometru fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii ED-XRF – 1 kpl D 2018-03-08
Obserwuj
przetarg
Modernizacja wraz z termomodernizacją świetlicy wiejskiej w Strzałkowie B 2018-03-08
Obserwuj
przetarg
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH GORYŃ, CHRZĄSTAWA, RUDA WRAZ Z BUDOWĄ HYDROFORNI, STACJI UZDATNIANIA WODY W M. GORYŃ B 2018-03-08
Obserwuj
przetarg
Dostawa opraw oświetleniowych typu LED D 2018-03-08
Obserwuj
przetarg
Modernizacja boiska i budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Święcicach B 2018-03-08
Obserwuj
przetarg
Remont instalacji elektrycznej w lokalach zamieszkałych administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach B 2018-03-08
Obserwuj
przetarg
„Bezpieczny transport w Opolu” w zakresie: Przebudowa kładki pieszej pod mostem kolejowym w ciągu ul. Ks. Jana Dobrego i ul. 11 Listopada w Opolu B 2018-03-08
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej: „Budowa chodnika w ciągu ul. Kominka w Wodzisławiu Śl.” U 2018-03-08
Obserwuj
przetarg
Wykonanie projektu budowlanego zawierającego elementy projektu wykonawczego na budowę ul. Koncertowej z kanalizacją deszczową w Białej Podlaskiej. U 2018-03-08
Obserwuj
przetarg
Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową obiektów małej architektury oraz przebudową boiska na terenie rekreacyjnym na os. Piastów, przy ul. Popielidów w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie B 2018-03-08
Obserwuj
przetarg
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl