Wyniki przetargów | Elektryka, Energetyka, Automatyka - str. 1279
Farnell, An Avnet Company   Phoenix Contact Sp. z o.o.   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Fluke Europe B.V.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna Wyniki przetargów
REKLAMA
Twoje filtry automatyczne
Filtry automatyczne pozwalają śledzić ogłoszenia o przetargach i wynikach przetargów według zapisanych przez użytkownika preferencji oraz otrzymywać bezpłatne powiadomienia e-mail z nowymi ogłoszeniami według zapisanych preferencji.

Filtry automatyczne dostępne są wyłącznie dla zalogowanych użytkowników portalu.

Zaloguj się na swoje konto
Szukaj w zamówieniach

Województwo
Miasto
Rodzaj zamówienia
Wadium
od: do:
Kod CPV:

Znajdź kod CPV w wyszukiwarce

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Rodzaj Udzielenie
Serwis, konserwacja oraz naprawy awaryjne urządzeń wentylacji i klimatyzacji w trzech obiektach Muzeum Sztuki w Łodzi U 2018-03-02
Obserwuj
przetarg
Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Ruda-Huta wraz z kolektorem doprowadzającym i odprowadzającym ścieki w systemie „zaprojektuj i wybuduj” B 2018-03-02
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej (z podziałem na 3 części), postępowanie nr DE-WZP.261.34.2017.BR U 2018-03-02
Obserwuj
przetarg
Wykonanie robót budowlanych w Domu Studenta Kronos oraz na Wydziale Artystycznym B 2018-03-02
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania dla budynku użytkowego i 2 pomieszczeń archiwów przy ul. Tuchlińskiej 1 w Warszawie. U 2018-03-02
Obserwuj
przetarg
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jeżowe B 2018-03-02
Obserwuj
przetarg
Przebudowa części pomieszczeń w budynku B-1 oraz przebudowy instalacji elektrycznej oraz budowy zasilania awaryjnego w budynku A-50W w ramach Projektu bezpieczeństwa Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau – Etap III B 2018-03-02
Obserwuj
przetarg
Rozbudowa i przebudowa bryły A3 Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie w celu utworzenia Centrum Urazowego dla Dzieci B 2018-03-02
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy układu drogowego w ciągu ulicy Działkowców we Wrześni wraz z budową wiaduktów kolejowych (tuneli drogowych pod torami PKP linii kolejowych 281 i 808) U 2018-03-02
Obserwuj
przetarg
Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w m. Kuńkowce B 2018-03-02
Obserwuj
przetarg
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa bryły A3 Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie w celu dostosowania jej do potrzeb wielospecjalistycznego, kompleksowego leczenia dzieci B 2018-03-02
Obserwuj
przetarg
Remont - zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 119346 D w miejscowości Chocieszów Gmina Szczytna B 2018-03-02
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Papirusów 1/3 – prace przygotowawcze” U 2018-03-02
Obserwuj
przetarg
Wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę budynku garażowego wielostanowiskowego wraz z infrastrukturą techniczną w m. Szczecin B 2018-03-02
Obserwuj
przetarg
Kontrola i pomiary stanu technicznego instalacji elektrycznych oraz urządzeń piorunochronnych U 2018-03-02
Obserwuj
przetarg
Remont elewacji z dociepleniem i wykonaniem izolacji ścian fundamentowych budynku przy ul. Mickiewicza 39A w Ełku. B 2018-03-02
Obserwuj
przetarg
opracowanie dokumentacji projektowej na budowy i przebudowy dróg powiatowych U 2018-03-02
Obserwuj
przetarg
Dostosowanie Budynku Głównego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej do aktualnych przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych B 2018-03-02
Obserwuj
przetarg
Przebudowa drogi powiatowej nr 2135K na odcinku w km 3+650 - 4+700 w m. Wielmoża, gmina Sułoszowa B 2018-03-02
Obserwuj
przetarg
Budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gmin Chocianów, Grębocice, Przemków i Radwanice - RADWANICE B 2018-03-02
Obserwuj
przetarg
Przebudowa boiska treningowego i kortów tenisowych oraz budowa terenowych urządzeń sportowo – rekreacyjnych i wylotu kanalizacji deszczowej przy Stadionie Miejskim w Sztumie oraz Modernizacja budynku zaplecza przy boisku treningowym w Sztumie B 2018-03-02
Obserwuj
przetarg
Roboty budowlane polegające na przebudowie wodociągu w miejscowości Wódka ul. Pszeniczna i ul. Aksamitna w gm. Nowosolna. B 2018-03-02
Obserwuj
przetarg
Remont korytarzy – odnowienie powłok malarskich wraz z wymianą stolarki drzwiowej do WC I piętro i parter w budynku nr 355 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni B 2018-03-02
Obserwuj
przetarg
„Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w miejscowości Mroczków Gościnny” B 2018-03-02
Obserwuj
przetarg
Rozbudowa kanalizacji kablowej, rozbudowa instalacji podziemnych w zakresie linii zasilających eNN, budowa słupów do montażu kamer – na terenie Auschwitz I oraz budowa kanalizacji kablowej, budowa linii zasilających eNN i instalacji oświetlenia, budowa słupów do montażu kamer na terenie Auschwitz II w ramach Projektu Bezpieczeństwa Miejsca Pamięci Auschwitz- Birkenau etap III B 2018-03-02
Obserwuj
przetarg
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl