Wyniki przetargów | Elektryka, Energetyka, Automatyka - str. 1321
Farnell, An Avnet Company   Phoenix Contact Sp. z o.o.   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Fluke Europe B.V.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna Wyniki przetargów
REKLAMA
Twoje filtry automatyczne
Filtry automatyczne pozwalają śledzić ogłoszenia o przetargach i wynikach przetargów według zapisanych przez użytkownika preferencji oraz otrzymywać bezpłatne powiadomienia e-mail z nowymi ogłoszeniami według zapisanych preferencji.

Filtry automatyczne dostępne są wyłącznie dla zalogowanych użytkowników portalu.

Zaloguj się na swoje konto
Szukaj w zamówieniach

Województwo
Miasto
Rodzaj zamówienia
Wadium
od: do:
Kod CPV:

Znajdź kod CPV w wyszukiwarce

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Rodzaj Udzielenie
Dostawa elementów elektrycznych i elektrotechnicznych dla Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach D 2017-12-13
Obserwuj
przetarg
wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1878R Dobrynia - Zawadka Osiecka - Załęże w km 1+520 - 3+140; 4+380 - 5+050 w m. Dobrynia i Zawadka Osiecka” B 2017-12-13
Obserwuj
przetarg
Zakup krawężnika drogowego granitowego dla zadania p.n.: „Modernizacja infrastruktury autobusowo – tramwajowej na terenie Sosnowca – budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych – budowa bus pas-ów w ciągu ul. 3 Maja w Sosnowcu pomiędzy małymi węzłami komunikacyjnymi”– część drogowa D 2017-12-13
Obserwuj
przetarg
Dostawa nie-dyspersyjnego IR analizatora gazów dla Akademii Morskiej w Szczecinie D 2017-12-13
Obserwuj
przetarg
Modernizacja sztucznego lodowiska MKS Cracovia przy ul. Siedleckiego 7 - - wykonanie wejść do budynku lodowiska. B 2017-12-13
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich rozbiórki północnego skrzydła budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” U 2017-12-13
Obserwuj
przetarg
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Złocieńcu w 2017 r. B 2017-12-13
Obserwuj
przetarg
„Zakup aparatury na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej” - DO-120.362/125/17 D 2017-12-13
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Wróblewskiego w Jarosławiu wraz z infrastrukturą zewnętrzną. U 2017-12-13
Obserwuj
przetarg
dostawę urządzeń komputerowych dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w związku z realizacją projektu nr POIR.04.01.02-00-0099/16 ”Opracowanie innowacyjnej technologii osuszania i izolowania murów” D 2017-12-13
Obserwuj
przetarg
Budowa oświetlenia drogowego w pasie drogi gminnej 105991L w miejscowości Piotrawin B 2017-12-13
Obserwuj
przetarg
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Brodnicy B 2017-12-13
Obserwuj
przetarg
Remont pomieszczeń biurowych Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu przy pl. Cyryla Ratajskiego 5, 61-726 Poznań. B 2017-12-13
Obserwuj
przetarg
Budowa chodnika przy byłej drodze krajowej KDK12/17 B 2017-12-13
Obserwuj
przetarg
Wykonanie robót budowlanych przebudowy i nadbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 30 w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 2 wraz z modernizacją przyległego budynku Sali gimnastycznej i zmianą zagospodarowania terenu, w ramach zadania pn.: Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 2 B 2017-12-13
Obserwuj
przetarg
Dostawa urządzenia pomiarowo-sterującego dla WIMiR D 2017-12-13
Obserwuj
przetarg
Wykonanie robót budowlanych przebudowy i remontu części budynku na lokale mieszkalne przy ul. 17 Sierpnia 58 w Pułtusku realizowanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” B 2017-12-13
Obserwuj
przetarg
Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie Szpitala Powiatowego im. M. Nenckiego w Krotoszynie wraz z budową niezbędnej infrastruktury B 2017-12-13
Obserwuj
przetarg
„Budowa parkingów P&R i B&R przy dworcu PKP w Jelczu-Laskowicach w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu „Budowa P&R, B&R i ścieżek rowerowych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020. B 2017-12-13
Obserwuj
przetarg
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowościach Zdroje, Ludwichowo i Trzebciny - etap I B 2017-12-13
Obserwuj
przetarg
Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest zakup i dostawa fabrycznie nowego mikroskopu elektrochemicznego dla Politechniki Poznańskiej wraz z przeszkoleniem pracowników w siedzibie Zamawiającego. D 2017-12-13
Obserwuj
przetarg
„Budowa ścieżki rowerowej Kłodawa - Chwalęcice” B 2017-12-13
Obserwuj
przetarg
Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest zakup i dostawa fabrycznie nowego wielokanałowego potencjostatu/galwanostatu dla Politechniki Poznańskiej wraz z przeszkoleniem pracowników w siedzibie Zamawiającego. D 2017-12-13
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont mieszkań z podziałem na zadania U 2017-12-13
Obserwuj
przetarg
Prace remontowe w budynku głównym Sądu Rejonowego w Lipnie B 2017-12-13
Obserwuj
przetarg
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl