Wyniki przetargów | Elektryka, Energetyka, Automatyka - str. 1323

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna Wyniki przetargów
REKLAMA
Twoje filtry automatyczne
Filtry automatyczne pozwalają śledzić ogłoszenia o przetargach i wynikach przetargów według zapisanych przez użytkownika preferencji oraz otrzymywać bezpłatne powiadomienia e-mail z nowymi ogłoszeniami według zapisanych preferencji.

Filtry automatyczne dostępne są wyłącznie dla zalogowanych użytkowników portalu.

Zaloguj się na swoje konto
Szukaj w zamówieniach

Województwo
Miasto
Rodzaj zamówienia
Wadium
od: do:
Kod CPV:

Znajdź kod CPV w wyszukiwarce

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Rodzaj Udzielenie
Budowa solarnego oświetlenia na zieleńcu między ul. Lutomierską i ul. Drewnowską w Łodzi B 2017-11-15
Obserwuj
przetarg
dostawa systemów mikrofonowych i łączności bezprzewodowej D 2017-11-15
Obserwuj
przetarg
przygotowanie projektu wykonawczego wraz z pełnieniem nadzorów autorskich, zapewnienie pełnienia nadzoru autorskiego (projekt budowlany) oraz wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wyposażenia dla potrzeb realizacji inwestycji p.n. „BUW (podziemie) adaptacja na cele zajęć sportowych” w budynku przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie B 2017-11-15
Obserwuj
przetarg
ZP-2380-347-26/2017 "Termomodernizacja budynku nr 8 w kompleksie KMP w Zabrzu przy ul. 1-go Maja 10 wraz z remontem pomieszczeń" B 2017-11-15
Obserwuj
przetarg
PROJEKT PRZEBUDOWY ULICY GRUNWALDZKIEJ I JAGIEŁŁY W EŁKU U 2017-11-15
Obserwuj
przetarg
Dostawa analizatora wielkości cząstek i potencjału zeta z wielofunkcyjnym titratorem i jednostką odgazowującą do titratora, oprogramowaniem i jednostką sterująca D 2017-11-15
Obserwuj
przetarg
Wykonanie robót budowlanych przebudowy wodociagu, modernizacji przepompowni i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach zadania inwestycyjnego pn." Przebudowa linii wodociągowej wraz z modernizacją przepompowni oraz budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czajków woj.wielkopolskie- Rozwój obszarów wiejskich, poprawa warunków życia, redukcja ścieków " B 2017-11-15
Obserwuj
przetarg
1.Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej wewnętrznej nr geod. 131/4 w m. Bortatycze (przy Świetlicy Wiejskiej) 2.Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 112223L oraz drogi gminnej nr 110435L ( Ferencówka) w m. Sitaniec 3.Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110386L w m. Pniówek ( na odcinku od drogi powiatowej nr 3247 L do Szkoły) 4.Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110420 L w Sołectwie Płoskie (Kol.Mokre) 5.Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3218 L w m. Wysokie (od mostu do Regionalnej Izby Pamięci ) 6. Przebudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110396L w m. Zawada (Kolonia) B 2017-11-15
Obserwuj
przetarg
UTWARDZENIE PLACU (SPEŁNIAJĄCEGO FUNKCJĘ DROGI POŻAROWEJ) ORAZ BUDOWA DWÓCH POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY ZESPOLE PLACÓWEK W ŁUKOWIE – ETAP II W RAMACH ZADANIA ,,PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK W ŁUKOWIE’’ B 2017-11-15
Obserwuj
przetarg
Likwidacja zejścia do piwnicy w budynku Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II W Białej Podlaskiej B 2017-11-15
Obserwuj
przetarg
Budowa oświetlenia boiska treningowego PTC w Pabianicach przy ul. Sempołowskiej 6 B 2017-11-15
Obserwuj
przetarg
Dostawa stanowiska do badań metod akwizycji trójwymiarowych danych graficznych dla KISI WETI PG. D 2017-11-15
Obserwuj
przetarg
„Nadzór i monitoring nad prawidłowym wykonaniem digitalizacji dokumentów analogowych PZGiK wraz z utworzeniem bazy danych dla Gminy Wolbrom” w ramach realizacji projektu pn. „E-usługi w informacji przestrzennej Gminy Wolbrom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 (RPO WM), Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej”. U 2017-11-15
Obserwuj
przetarg
Organizacja dowozu uczniów do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfice U 2017-11-15
Obserwuj
przetarg
Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem instalacji wentylacji grawitacyjnej, budową wentylacji mechanicznej w istniejącym budynku na os. Górali 19 w Krakowie (II etap prac) B 2017-11-15
Obserwuj
przetarg
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice. Modernizacja energetyczna Zespołu Szkół w Szczucinie – postępowanie drugie B 2017-11-15
Obserwuj
przetarg
Dostawa mikroskopów na potrzeby Jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. D 2017-11-15
Obserwuj
przetarg
Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przy ulicy Piłsudskiego 18 w Gryficach B 2017-11-15
Obserwuj
przetarg
Dostawa przełączników sieciowych oraz kart sieciowych D 2017-11-15
Obserwuj
przetarg
„Przebudowa drogi gminnej 107378D, relacji Gądków – Jenków, dz. 179, 170, 169, obr. Jenków, dz. nr 118, obr. Gądków w km 0+000 – 2+015 [intensywne opady deszczu lipiec 2016 r.]” B 2017-11-15
Obserwuj
przetarg
Dostawa sprzętu i wyposażania pracowni pojazdów samochodowych w ramach projektu pn.: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim – projekty realizowane poza formułą ZIT”, działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego. D 2017-11-15
Obserwuj
przetarg
Straż Miejska w Rybniku; roboty remontowe ogólnobudowlane B 2017-11-15
Obserwuj
przetarg
Dostawa urządzeń na potrzeby wdrożenia Systemu Wymiany Informacji z Europolem w Zarządach Terenowych CBŚP. D 2017-11-15
Obserwuj
przetarg
Termomodernizacja budynku pawilonu sportowego w Tuliszkowie B 2017-11-15
Obserwuj
przetarg
Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic: Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaułek – opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego z uzyskaniem ostatecznych decyzji niezbędnych do realizacji (część I, część II) U 2017-11-15
Obserwuj
przetarg
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl