Przetargi | Elektryka, Energetyka, Automatyka - str. 17
Farnell, An Avnet Company   Phoenix Contact Sp. z o.o.   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Fluke Europe B.V.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna PRZETARGI
REKLAMA
Twoje filtry automatyczne
Filtry automatyczne pozwalają śledzić ogłoszenia o przetargach i wynikach przetargów według zapisanych przez użytkownika preferencji oraz otrzymywać bezpłatne powiadomienia e-mail z nowymi ogłoszeniami według zapisanych preferencji.

Filtry automatyczne dostępne są wyłącznie dla zalogowanych użytkowników portalu.

Zaloguj się na swoje konto
Szukaj w zamówieniach

Województwo
Miasto
Rodzaj zamówienia
Termin składania ofert:
Wszystkie
Najbliższy tydzień
Najbliższe 2 tygodnie
Najbliższy miesiąc
Ponad miesiąc
Wadium
od: do:
Kod CPV:

Znajdź kod CPV w wyszukiwarce

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Rodzaj Zakończenie
Termomodernizacja obiektu I Liceum Ogólnokształcącego w Żywcu – drugie postępowanie B 2019-10-08
Obserwuj
przetarg
Zadanie nr 1: '' Budowa oświetlenia ulicznego w m. Sitaniec - drogi gminne wewnętrzne na osiedlu Ferencówka - zakres I '' Zadanie nr 2: '' Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 3247 L w m. Pniówek '' B 2019-10-03
Obserwuj
przetarg
Dokończenie prac budowlano-instalacyjnych wraz z wymianą windy osobowej – Modernizacja Pawilonu I. B 2019-10-02
Obserwuj
przetarg
Przebudowa drogi gminnej Nr 11265L od km 0+000 do km 0+890 B 2019-10-02
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 1762B w m. Siemiatycze ul. Wysoka U 2019-09-25
Obserwuj
przetarg
Poprawa estetyki terenu i pawilonów "na Górce"- w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 część I B 2019-10-02
Obserwuj
przetarg
Modernizacja budynku przy ul. Różanej 3 w Gliwicach: remont elewacji wraz z dociepleniem, izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych, prace budowlane i ociepleniowe w obrębie piwnic, remont i modernizacja klatki schodowej, wykonanie łazienek w mieszkaniach nr 1 i 2 oraz uporządkowanie przewodów kominowych, przebudowa instalacji wod.-kan., gazowej wraz z wykonaniem instalacji C.O., modernizacja instalacji elektrycznej oraz zagospodarowanie terenu B 2019-10-02
Obserwuj
przetarg
Dostosowanie pawilonu C Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej do aktualnie obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja i rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru – (III) B 2019-10-02
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy energetycznych i zagospodarowania terenu dla punktów pomiarów opadu atmosferycznego sieci monitoringu miasta Gdyni U 2019-09-25
Obserwuj
przetarg
Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Żodyniu - etap III B 2019-10-02
Obserwuj
przetarg
Integracja systemów SAP i CCTV z istniejącą infrastrukturą teleinformatyczną US D 2019-09-25
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji podwórek gminnych przy ul. Jana Pawła II 12, Chopina 15 i ul. 1-go Maja w Sulechowie U 2019-09-26
Obserwuj
przetarg
Remont dróg gminnych w miejscowości Malużyn i Wólka Garwarska B 2019-10-02
Obserwuj
przetarg
Termomodernizacja budynku OSP Pilchowice, etap III - modernizacja garażu B 2019-10-02
Obserwuj
przetarg
„Przebudowa i zagęszczenie oświetlenia przy ulicy Króla”. Zadanie do wykonania w ramach Umowy nr RPSW.06.05.00-26-0008/16-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.06.05.00-26-0008/16 pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5“ Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich“ Osi VI „Rozwój miast“ RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, realizowane zgodnie z „Zgłoszeniem Zamiaru Wykonania Robót Budowlanych Niewymagających Pozwolenia na Budowę” (nr AB.G743.1.97.2018 z dnia 19.04.2018 r.). B 2019-10-02
Obserwuj
przetarg
Etap I – Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń budynku nr 87 dla potrzeb Jednostki Wojskowej 4857 Białystok; Etap II – Wykonanie zaleceń decyzji pozwolenia na użytkowanie Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego przed zakończeniem wszystkich robót wraz z wykonaniem ekspertyzy stanu technicznego Kościoła Garnizonowego budynku nr 126 w Białymstoku - postępowanie 103/RB B 2019-10-07
Obserwuj
przetarg
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3216P na odcinku Kuźnica - Barce B 2019-10-02
Obserwuj
przetarg
Zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem nieruchomości Miasta i Gminy Końskie. U 2019-09-25
Obserwuj
przetarg
Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek B 2019-10-02
Obserwuj
przetarg
Autostainer z aparatem do deparafinizacji do badań immunohistochemicznych D 2019-09-27
Obserwuj
przetarg
Remont oświetlenia magazynu nr 2 w Składnicy ARM w Lisowicach B 2019-10-02
Obserwuj
przetarg
Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń UPS w ramach realizacji zadania: Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo - konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego. D 2019-09-25
Obserwuj
przetarg
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw jednorazowych materiałów laboratoryjnych do działalności statutowej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części przedmiotu zamówienia. D 2019-09-25
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wykonania odcinków ulic w Starachowicach U 2019-09-26
Obserwuj
przetarg
Zakup maszyn i urządzeń pralniczych dla Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim D 2019-09-25
Obserwuj
przetarg
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl