Farnell element14   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Phoenix Contact Sp. z o.o.   Fluke Europe B.V.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna PRZETARGI
REKLAMA
Twoje filtry automatyczne
Filtry automatyczne to funkcjonalność dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników, pozwalająca zapisać pod podaną przez użytkownika nazwą filtr przetargów. Lista zapisanych filtrów pojawi się w tym miejscu, i pozwoli na szybkie przełączanie się pomiędzy filtrami, oszczędzając cenny czas.
Zaloguj się na swoje konto
Szukaj w zamówieniach

Województwo
Miasto
Rodzaj zamówienia
Termin składania ofert:
Wszystkie
Najbliższy tydzień
Najbliższe 2 tygodnie
Najbliższy miesiąc
Ponad miesiąc
Wadium
od: do:
Kod CPV:

Znajdź kod CPV w wyszukiwarce

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Rodzaj Zakończenie
Dostawa fabrycznie nowego mikrotwardościomierza dla Politechniki Poznańskiej wraz z przeszkoleniem pracowników w siedzibie Zamawiającego. D 2018-10-23
Obserwuj
przetarg
Ponowny montaż oraz dostosowanie do osuszania wnętrz magazynów 7 kpl. systemów dynamicznego osuszania w trzech budynkach magazynowych U 2018-10-23
Obserwuj
przetarg
„Budowa odcinków oświetlenia na terenie Gminy Skaryszew” z możliwością składania ofert częściowych: CZĘŚĆ 1: „Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Janów” CZĘŚĆ 2: „Budowa oświetlenia ulic Kalinowej i Prusa w Skaryszewie” B 2018-10-30
Obserwuj
przetarg
„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sulejówku” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sulejówku” B 2018-10-31
Obserwuj
przetarg
Wykonania remontu budynku Sądu Rejonowego w Łukowie przy ul. Staropijarskiej 1 B 2018-10-29
Obserwuj
przetarg
USŁUGA W ZAKRESIE SERWISOWANIA 1.250 KPL. – TRENAŻER REPLIKA KBS WZ. 96 BERYL ASG, BĘDĄCYCH NA WYPOSAŻENIU JEDNOSTEK WOJSKOWYCH Z REJONU ODPOWIEDZIALONOŚCI 24. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO D 2018-10-23
Obserwuj
przetarg
Sukcesywne dostawy termoelementów typu K i drutu termoparowego typu K dla Mazowieckiego Oddziału ITB w Pionkach D 2018-10-23
Obserwuj
przetarg
„Budowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Jastrząb” B 2018-10-31
Obserwuj
przetarg
Remont elewacji wraz z dociepleniem i robotami remontowymi budynków mieszkalnych przy ul. Portowej 23-25 i ul. Portowej 27-29 w Gliwicach B 2018-10-31
Obserwuj
przetarg
Modernizacja instalacji oksyetylacji w ICSO "Blachownia" D 2018-10-25
Obserwuj
przetarg
„Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Jurków – Równia i Szotówka, gm. Czchów” B 2018-10-30
Obserwuj
przetarg
Bieżące utrzymanie mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga-Północ oraz części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ZGN w sprawności technicznej w zakresie elektrycznej. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.111.2018 B 2018-10-31
Obserwuj
przetarg
Rozbudowa drogi gminnej Nr 106575B w m. Łapy-Szołajdy B 2018-10-30
Obserwuj
przetarg
Przebudowa drogi ul. Boh. Getta wraz ze skrzyżowaniem ul. Warszawskiej, Staszica, Daszyńskiego, Okrzei i Boh. Getta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" B 2018-10-30
Obserwuj
przetarg
Remont instalacji przeciwpożarowych w DS. MERKURY i DS. HILTON B 2018-10-31
Obserwuj
przetarg
Modernizacja elewacji oraz remont klatki schodowej budynku przy ul. Warszawskiej 1 w Zgorzelcu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap". B 2018-10-31
Obserwuj
przetarg
Modernizacja ul. Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną B 2018-10-30
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowych oraz STWiORB na wymianę izolacji poziomych nad pomieszczeniem podziemnym, usytułowanym poza obrysem budynku mieszkalnego przy ulicy Piwnej 31/33, z naprawą stropu i odtworzeniem nawierzchni U 2018-10-23
Obserwuj
przetarg
„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W (ul. Millenium) w miejscowości Głosków” B 2018-10-31
Obserwuj
przetarg
„Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Kolejowej w Poznaniu (od ul. Klaudyny Potockiej do ul. Gąsiorowskich)” U 2018-10-25
Obserwuj
przetarg
Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń multimedialnych, oprogramowania, pomocy dydaktycznych w ramach projektu Kompleksowe wsparcie kształcenia ogólnego w gminie Urzędów D 2018-10-25
Obserwuj
przetarg
Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Rozbarku – Zagospodarowanie terenów – Plac Barbary. B 2018-10-31
Obserwuj
przetarg
Zakup licencji na system serwerowy D 2018-10-23
Obserwuj
przetarg
Wymiana obudowy złącza kablowego, demontaż 1 szt. słupa oświetleniowego, wydzielenie 1 szt. oraz modernizację 4 szt. szaf oświetlenia ulicznego. B 2018-10-30
Obserwuj
przetarg
„Opracowanie dokumentacji projektowej dla regulacji cieku wodnego biegnącego wzdłuż projektowanej ul. Batorego na odcinku od ulicy Chmielnej do ul. Św. Józefa w Rumi” z opcją pełnienia nadzoru autorskiego w ramach projektu pn. Rozwój systemu gospodarowania wodami odpadowymi na terenie Rumi realizowany w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu (umowa nr POIS.02.01.00-00-0014/17-00) U 2018-10-23
Obserwuj
przetarg
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl