Przetargi | Elektryka, Energetyka, Automatyka - str. 20
Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Fluke Europe B.V.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna PRZETARGI
REKLAMA
Twoje filtry automatyczne
Filtry automatyczne pozwalają śledzić ogłoszenia o przetargach i wynikach przetargów według zapisanych przez użytkownika preferencji oraz otrzymywać bezpłatne powiadomienia e-mail z nowymi ogłoszeniami według zapisanych preferencji.

Filtry automatyczne dostępne są wyłącznie dla zalogowanych użytkowników portalu.

Zaloguj się na swoje konto
Szukaj w zamówieniach

Województwo
Miasto
Rodzaj zamówienia
Termin składania ofert:
Wszystkie
Najbliższy tydzień
Najbliższe 2 tygodnie
Najbliższy miesiąc
Ponad miesiąc
Wadium
od: do:
Kod CPV:

Znajdź kod CPV w wyszukiwarce

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Rodzaj Zakończenie
Rewitalizacja centrum Łap poprzez przebudowę i remont budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy wraz z budową windy dla osób niepełnosprawnych, budową pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Nowy Rynek 15 w Łapach B 2019-07-26
Obserwuj
przetarg
Zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 10 przy ul. Rydygiera 12 w Toruniu. B 2019-07-26
Obserwuj
przetarg
Dla dorosłych i dla dzieci – budowa wielopokoleniowej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców oś. Bielawy przy ul. Szczecińskiej 38 w Toruniu. B 2019-07-26
Obserwuj
przetarg
Budowa budynku gospodarczego przy nowej siedzibie Nadleśnictwa Iława wraz z infrastrukturą B 2019-07-26
Obserwuj
przetarg
Budowa pełnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 3112W ul. Promyka z drogą powiatową nr 3139W ul. Robotniczą oraz zmiana lokalizacji istniejącego Sytemu Dyscyplinowania Kierowców z przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3112W ul. Promyka przy skrzyżowaniu z ul. Edmunda Krzywdy Rzewuskiego na przejście dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Bagnistą, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sygnalizacji świetlnych”. B 2019-07-23
Obserwuj
przetarg
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów budynku przy ul. Joteyki 6 na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. B 2019-07-19
Obserwuj
przetarg
Kształtowanie przestrzeni publicznej – Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowach – etap II B 2019-07-23
Obserwuj
przetarg
„Remont budynku Domu Pomocy Społecznej w Klisinie filia w Głubczycach z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych” B 2019-07-22
Obserwuj
przetarg
Wymiana rur kanalizacyjnych w tunelu instalacyjnym w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziale w Gliwicach B 2019-07-25
Obserwuj
przetarg
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA REHABILITACYJNEGO IM. DR. S. JASIŃSKIEGO W ZAKOPANEM W RAMACH PROJEKTU „MODERNIZACJA ENERGETYCZNA WOJEWÓDZKICH BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ” REALIZOWANEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 (RPO WM): DZIAŁANIE 4.3 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE PUBLICZNYM I MIESZKANIOWYM, PODDZIAŁANIE 4.3.3 GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – INWESTYCJE REGIONALNE B 2019-07-22
Obserwuj
przetarg
Remont części segmentu „A” budynku głównego Szkoły Policji w Pile B 2019-07-22
Obserwuj
przetarg
Dostosowanie kotłowni olejowych do zmiany paliwa na gaz ziemny w 31. BLT Poznań - Krzesiny” – zadanie nr 55178, „Budowa instalacji zewnętrznych zasilających kotłownie w gaz ziemny dla 31. BLT Poznań – Krzesiny” – zadanie nr 55211 B 2019-07-22
Obserwuj
przetarg
„Termomodernizacja budynków niskich nr 10, 13 i 16 KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz zasobów środowiska poprzez modernizację obiektów małopolskiej Policji” B 2019-07-22
Obserwuj
przetarg
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330R Ruda – Sędziszów Małopolski polegająca na budowie chodnika w ciągu ulicy Wolickiej (Wolica Piaskowa) B 2019-07-22
Obserwuj
przetarg
Wymiana kabli zasilających budynki nr 26 i 49 w Wojskowym Instytucie Łączności w formule zaprojektuj i wybuduj B 2019-07-23
Obserwuj
przetarg
„TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W KIJANACH – BUDYNEK INTERNATU” B 2019-07-22
Obserwuj
przetarg
„Zagospodarowanie terenu skweru i budowa toalety publicznej wraz z infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką wtórnych budynków gospodarczych, przy ul. Jana Ewangelisty Purkyniego we Wrocławiu”, dz. nr 16/1, 16/2 oraz część działki nr 15, 17/1, 19/4, 24/1, AM 28, obręb Stare Miasto B 2019-07-23
Obserwuj
przetarg
Modernizacja i Przebudowa Oddziału Reumatologii z Pododdziałem Geriatrii Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr PBU1/0326/16 Pn.” Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego” dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020” B 2019-07-22
Obserwuj
przetarg
„Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 374 od km 0+881 - 1+263 w m. Jawor” B 2019-07-22
Obserwuj
przetarg
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na pl. Chrobrego w m. Góra” B 2019-07-22
Obserwuj
przetarg
WYKONANIE ROBÓT WYŁĄCZONYCH Z REALIZACJI W RAMACH ROZBUDOWY I PIĘTRA BUDYNKU - ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII MEDYCZNEJ WRAZ Z SALAMI OPERACYJNYMI B 2019-07-22
Obserwuj
przetarg
Zakup i dostawa materiałów i artykułów biurowych, papieru kserograficznego A4 oraz materiałów eksploatacyjnych, tj. tonerów i tuszy do urządzeń drukujących i kserujących dla Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP na potrzeby kontynuacji projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w 2019 r. D 2019-07-18
Obserwuj
przetarg
Przebudowa drogi powiatowej nr 2131K ul. Jana Pawła II w miejscowości Zelków etap I w km 0+000 – 0+251 (od skrzyżowania z ul. Sportową w kierunku Białego Kościoła). B 2019-07-24
Obserwuj
przetarg
Budowa zbiornika przeciwpożarowego Goszyce w leśnictwie Kotlarnia, oddział 268 - III tura B 2019-07-30
Obserwuj
przetarg
Adaptacja pomieszczeń po księgarni na salę rozpraw Wydziału Prawa i Administracji UMCS – etap I B 2019-07-23
Obserwuj
przetarg
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl