Farnell element14   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Phoenix Contact Sp. z o.o.   Fluke Europe B.V.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna PRZETARGI
REKLAMA
Twoje filtry automatyczne
Filtry automatyczne to funkcjonalność dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników, pozwalająca zapisać pod podaną przez użytkownika nazwą filtr przetargów. Lista zapisanych filtrów pojawi się w tym miejscu, i pozwoli na szybkie przełączanie się pomiędzy filtrami, oszczędzając cenny czas.
Zaloguj się na swoje konto
Szukaj w zamówieniach

Województwo
Miasto
Rodzaj zamówienia
Termin składania ofert:
Wszystkie
Najbliższy tydzień
Najbliższe 2 tygodnie
Najbliższy miesiąc
Ponad miesiąc
Wadium
od: do:
Kod CPV:

Znajdź kod CPV w wyszukiwarce

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Rodzaj Zakończenie
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH: NR 180015K – UL. BRONIEWSKIEGO w km 0+003,00 - 0+185,00 NR 180019K – UL. POPIEŁUSZKI w km 0+002,75 - 0+378,68 NR 180018 K – UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH w km 0+397,00 - 0+678,61 W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ” B 2018-10-17
Obserwuj
przetarg
Budowa kontenerowej pompowni sieciowej – wodociągowej ze zbiornikiem o poj. 300 m3 w m. Wysoka gm. Kobierzyce – w trybie zaprojektuj i wybuduj. B 2018-10-19
Obserwuj
przetarg
budowa oświetlenia drogowego ul. Truflowej w Lusowie - etap I B 2018-10-17
Obserwuj
przetarg
Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi gminnej nr 001607T w m. Jedle w zakresie budowy chodnika, działka ewidencyjna nr 175/2, od km 0+000 do km 0+144 strona lewa, długość 144,00 mb Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi gminnej nr 001610T w m. Fanisławiczki w zakresie budowy chodnika od km 0+160 do km 0+635 strona prawa, długość 475,00 mb B 2018-10-17
Obserwuj
przetarg
„Budowa oświetlenia ulic w Jastrzębiu-Zdroju – ul. Rajdowa, ul. Graniczna ” B 2018-10-17
Obserwuj
przetarg
Przygotowanie do zasiedlenia 2 lokali mieszkalnych administrowanych przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku. B 2018-10-17
Obserwuj
przetarg
Budowa skateparku w Parku Solidarności w Kartuzach B 2018-10-17
Obserwuj
przetarg
Wykonanie budowy i remontu altan śmietnikowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie B 2018-10-17
Obserwuj
przetarg
„Zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu zbiornika nr 1 w Przylasku Rusieckim” B 2018-10-18
Obserwuj
przetarg
„Przebudowa drogi wewnętrznej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną o szerokości nawierzchni jezdni 3,5m wraz z poboczami 2x1,0m w msc. Okuniowiec na dz. nr ewid. 172/1; 172/2; 45/10; 45/11; 45/12; 45/13; 172/4; 172/5; 172/6 na dł. 550 m”. B 2018-10-17
Obserwuj
przetarg
Budowa kanalizacji sanitarnej w Wołowicach - etap VI B 2018-10-17
Obserwuj
przetarg
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KNURÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W KNUROWIE B 2018-10-18
Obserwuj
przetarg
Budowa oświetlenia drogowego pomiędzy budynkami ul. Waryńskiego 1-9b oraz Al. Wojska Polskiego 2-4 w Kamiennej Górze B 2018-10-17
Obserwuj
przetarg
Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robót budowlanych zadania pn.: „Remont budynku Prokuratury Rejonowej w Dębicy” zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 2 w Dębicy, w trybie „zaprojektuj i wybuduj” Część II B 2018-10-17
Obserwuj
przetarg
Zaprojektowanie i wykonanie wodnego placu zabaw dla dzieci na Promenadzie Niemena w Częstochowie B 2018-10-24
Obserwuj
przetarg
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dzierzbice Część I - Dostawa i montaż świetlicy kontenerowej Część II - Roboty ziemne i fundamentowe, instalacje sanitarne zewnętrzne, utwardzenie działki z kostki B 2018-10-16
Obserwuj
przetarg
Budowa oświetlenia ulic w programie „Jaśniejszy Gdańsk” - edycja 2018 Etap 16 B 2018-10-17
Obserwuj
przetarg
„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI LEŚNEJ WEWNĘTRZNEJ O NR INWENTARZOWYM 220/390 ORAZ ROZBUDOWA DROGI LEŚNEJ WEWNĘTRZNEJ O NR INWENTARZOWYM 220/657 – ETAP I (KM 3+100,00 – 5+156,50)” B 2018-10-17
Obserwuj
przetarg
Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej B 2018-11-05
Obserwuj
przetarg
Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej i prace adaptacyjne w pomieszczeniach technicznych pawilonu podnoszenia ciężarów COS OPO w we Władysławowie B 2018-10-18
Obserwuj
przetarg
Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Prostkach – wymiana pokrycia dachu na budynku „STARA SZKOŁA” B 2018-10-18
Obserwuj
przetarg
Dostosowanie budynku Domu Studenckiego „ Jubilatka” przy ul. Wojciecha z Brudzewa 10 we Wrocławiu do wymogów Systemu Sygnalizacji Pożarowej ( SSP). B 2018-10-17
Obserwuj
przetarg
SVA/J/4620-163/2018: Remont pomieszczeń warsztatu stolarskiego w budynku nr 22 w ramach zadania 302 w kompleksie nr 3835 w Warszawie przy ul. Nieświeskiej 54/56”. B 2018-10-17
Obserwuj
przetarg
Wykonanie w ramach Umowy nr RPSW.06.05.00-26-0008/16-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.06.05.00-26-0008/16 pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi VI „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku handlowego dla kupców na Placu 3 Maja" realizowane zgodnie z pozwoleniem na budowę (Decyzja nr 39/2017 z dnia 03.02.2017r. i Decyzja nr 328/2018 z dnia 06.08.2018 r.) jako zadanie inwestycyjne polegające na budowie Pawilonu Handlowego na działce nr ewid. 435/3 przy ul. Plac 3-go Maja w Sandomierzu. B 2018-10-19
Obserwuj
przetarg
Wymiana fragmentów nawierzchni z płyt ażurowych na nawierzchnię z kostki betonowej wraz z wykonaniem oznakowania poziomego miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych usytuowanych wzdłuż nieruchomości: Obozowa 64/66, Obozowa 68/70, Obozowa 72/74, Obozowa 76/78, Obozowa 69/71, Obozowa 73/75, Obozowa 75/77, Obozowa 81/83, Gen. J. Bema 81, Górczewska 15, Wawelberga 1, Anielewicza 45, Karolkowa 78A, 78B w Warszawie B 2018-10-18
Obserwuj
przetarg
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl