Przetargi | Elektryka, Energetyka, Automatyka - str. 4
Farnell, An Avnet Company   Phoenix Contact Sp. z o.o.   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Fluke Europe B.V.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna PRZETARGI
REKLAMA
Twoje filtry automatyczne
Filtry automatyczne pozwalają śledzić ogłoszenia o przetargach i wynikach przetargów według zapisanych przez użytkownika preferencji oraz otrzymywać bezpłatne powiadomienia e-mail z nowymi ogłoszeniami według zapisanych preferencji.

Filtry automatyczne dostępne są wyłącznie dla zalogowanych użytkowników portalu.

Zaloguj się na swoje konto
Szukaj w zamówieniach

Województwo
Miasto
Rodzaj zamówienia
Termin składania ofert:
Wszystkie
Najbliższy tydzień
Najbliższe 2 tygodnie
Najbliższy miesiąc
Ponad miesiąc
Wadium
od: do:
Kod CPV:

Znajdź kod CPV w wyszukiwarce

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Rodzaj Zakończenie
Opracowanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej na potrzeby regulacji stanu prawnego dróg powiatowych (Dąbrowa, gmina Brudzew, Miasto Turek) U 2019-08-23
Obserwuj
przetarg
Przystosowanie pomieszczenia będącego zsypem na węgiel na szatnie dla uczniów SP1 B 2019-08-30
Obserwuj
przetarg
„Wykonanie robót ogólnobudowlanych w internacie położonym w Stargardzie przy ul. Os. Hallera 11 – zadanie remontowe OS 57” B 2019-09-04
Obserwuj
przetarg
Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Kopciach B 2019-08-29
Obserwuj
przetarg
Zakup i dostawa wyposażenia na PSZOK w ramach projektu pn.: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Łącko” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 Ochrona Środowiska, Działania 5.2 - Rozwijanie systemu gospodarki odpadami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. D 2019-08-23
Obserwuj
przetarg
„Budowa urządzeń i obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i małej architektury, wchodzących w skład wyposażenia lasu ochronnego uzdrowiskowego Doliny Elmy we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie – strefa „A””- część II. B 2019-08-29
Obserwuj
przetarg
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6" B 2019-08-22
Obserwuj
przetarg
Dostawa i wymiana wodomierzy oraz ciepłomierzy dla lokali znajdujących się w zasobach MTBS Sp. z o. o. w Tarnowskich Górach, Knurowie, Rudzie Śląskiej oraz Zabrzu D 2019-09-03
Obserwuj
przetarg
Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Maksymilianowie wraz z zagospodarowaniem placu zabaw. B 2019-08-29
Obserwuj
przetarg
Przebudowa przystani flisackiej i rozbudowa o część do obsługi kajaków w ramach projektu: „Zagospodarowanie turystycznej wizytówki regionu – przystani spływu Dunajcem w Szczawnicy i wejścia do pienińskich (polskiego i słowackiego) parków narodowych” w formule zaprojektuj i wybuduj B 2019-08-30
Obserwuj
przetarg
Dostawa systemu chromatografii gazowej z detektorem masowym GCMS oraz FID dla Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej D 2019-08-23
Obserwuj
przetarg
Dostawa spektrometru mas dla Zakładu Chemii Biologicznej wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi D 2019-08-22
Obserwuj
przetarg
Rozbudowa 5 zjazdów z dróg publicznych na drogi leśne B 2019-08-29
Obserwuj
przetarg
Budowa ścieżki turystyczno-przyrodniczej wraz z zagospodarowaniem terenu ruin wokół Zamku Homole (Wzgórza Lewińskie) - Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe B 2019-08-28
Obserwuj
przetarg
REMONT CZTERECH LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH – WIELORODZINNYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W TYCHACH – ROM I B 2019-09-04
Obserwuj
przetarg
Przebudowa trzech pokoi i elewacji północnej w S.U. MUSZELKA B 2019-08-28
Obserwuj
przetarg
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI LEŚNEJ WEWNĘTRZNEJ O NR INWENTARZOWYM 220/390 ORAZ ROZBUDOWA DROGI LEŚNEJ WEWNĘTRZNEJ O NR INWENTARZOWYM 220/657 – ETAP II (KM 0+000,00 – 3+100,00) B 2019-08-29
Obserwuj
przetarg
„Zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania turystycznego przy zbiornikach wodnych, w tym uzyskanie wszelkich, wymaganych prawem pozwoleń” B 2019-08-30
Obserwuj
przetarg
Roboty zabezpieczające i utrzymaniowe na terenie budowy drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica na odcinku Kaźmierzów – Lubin Północ od km 33+300 do 47+678 B 2019-08-29
Obserwuj
przetarg
Rozbudowa ulicy Kochanowskiego w Milanówku na odcinku od km = 0+000 do km = 0+350 B 2019-09-02
Obserwuj
przetarg
Budowa oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 28” na dz. nr: 39, 17 w miejscowości Rozpucie – zadanie nr 2 B 2019-08-22
Obserwuj
przetarg
SVA/NDM/4620-16/2019: Wykonanie przebudowy zewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w garnizonie Orzysz – zadanie 35103 B 2019-08-30
Obserwuj
przetarg
Zadanie 55216 POZNAŃ-BIEDRUSKO CSWL, K- 8605, 8606 "Przebudowa oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego" Opracowanie Programu Inwestycji i Dokumentacji Projektowej, nadzór autorski wraz z odpowiedziami na pytania. U 2019-08-23
Obserwuj
przetarg
Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku z przeznaczeniem na Gminną Bibliotekę w Przechlewie - Biblioteka sercem Przechlewa B 2019-08-29
Obserwuj
przetarg
Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Kozienice oraz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Kozienice do szkół specjalnych w roku szkolnym 2019/2020 dot. części (zadania) I,II, III,IV U 2019-08-22
Obserwuj
przetarg
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl