Wyniki przetargów | Elektryka, Energetyka, Automatyka - str. 42

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna Wyniki przetargów
REKLAMA
Twoje filtry automatyczne
Filtry automatyczne pozwalają śledzić ogłoszenia o przetargach i wynikach przetargów według zapisanych przez użytkownika preferencji oraz otrzymywać bezpłatne powiadomienia e-mail z nowymi ogłoszeniami według zapisanych preferencji.

Filtry automatyczne dostępne są wyłącznie dla zalogowanych użytkowników portalu.

Zaloguj się na swoje konto
Szukaj w zamówieniach

Województwo
Miasto
Rodzaj zamówienia
Wadium
od: do:
Kod CPV:

Znajdź kod CPV w wyszukiwarce

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Rodzaj Udzielenie
Roboty budowlane polegające na wykonaniu na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu, ul. 3-go Maja 30, 38-200 Jasło”. B 2019-08-05
Obserwuj
przetarg
Roboty remontowe na Osiedlu Akademickim w Cieszynie - remont tarasu zewnętrznego od strony ul. Bielskiej oraz uzupełnienie nawierzchni z kostki brukowej przy wejściu do klubu studenckiego w Domu Studenckim „UŚKA” w Cieszynie przy u. Bielskiej 66 B 2019-08-05
Obserwuj
przetarg
Wymiana okablowania sieci strukturalnej w budynku Sądu Rejonowego w Kole B 2019-08-05
Obserwuj
przetarg
Dostawa zgrzebeł odżużlacza wraz z łańcuchami do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie D 2019-08-05
Obserwuj
przetarg
Remont ogrodzeń kompleksów wojskowych, zlokalizowanych w Szczecinie B 2019-08-05
Obserwuj
przetarg
Zakup oraz dostawa łaźni wodnej - KC-zp.272-401/19 D 2019-08-05
Obserwuj
przetarg
„Remont pomp odwadniających: Część I – remont pomp typu P, Część II – remont pomp typu PSZ, Część III – remont pompy typu OW, dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ U 2019-08-05
Obserwuj
przetarg
Wykonanie robót budowlanych w zasobach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki – 3 części B 2019-08-05
Obserwuj
przetarg
Budowa i przebudowa chodników oraz oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Legnickiej na odcinku od ul. Orawskiej do ul. Frysztackiej w Szczecinie B 2019-08-05
Obserwuj
przetarg
„Sporządzenie podziałów nieruchomości” U 2019-08-05
Obserwuj
przetarg
Zakup wyposażenia Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy do realizacji spektakli D 2019-08-05
Obserwuj
przetarg
Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Straszęcinie B 2019-08-05
Obserwuj
przetarg
ZAKUP WSKAŹNIKÓW NAPROMIENIOWANIA SKŁADNIKÓW KRWI D 2019-08-05
Obserwuj
przetarg
Zaprojektowanie i wykonanie systemu wykrywania, sygnalizacji i gaszenia pożaru w pomieszczeniach serwerowni Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Instalacja systemu gaszenia gazem w serwerowniach Teatru Polskiego w Warszawie B 2019-08-05
Obserwuj
przetarg
Dostawa i instalacja zestawu do ultra-wysokosprawnej chromatografii cieczowej UHPLC z detektorem fotodiodowym D 2019-08-05
Obserwuj
przetarg
„Przebudowa dróg gminnych: Racula – Rodła, Racula – Dzieci Wrzesińskich, Racula - Korczaka” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dróg gminnych Racula – Rodła, Racula – Dzieci Wrzesińskich, Racula - Korczaka”, Wymiana sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Racula- Rodła, Racula – Dzieci Wrzesińskich, Racula – Korczaka. B 2019-08-05
Obserwuj
przetarg
PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PTASZARNI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH PROJEKTU: TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PTASZARNI Z ZASTOSOWANIEM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII OZE I ZACHOWANIEM ZABYTKOWGO CHARAKTERU BUDYNKU WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 - 2020 B 2019-08-05
Obserwuj
przetarg
Dostawa i instalacja spektrometru podczerwieni z transformacją Fouriera FTIR D 2019-08-05
Obserwuj
przetarg
Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi D 2019-08-05
Obserwuj
przetarg
Modernizacja pomieszczeń w budynku C w Mikołowie dla zakładu JOZ B 2019-08-05
Obserwuj
przetarg
Budowa drogi technologicznej łączącej ul. Kontenerową z ul. Logistyczną na terenie Centrum Logistycznego Portu Gdynia i przebudowa istniejącego przepustu B 2019-08-05
Obserwuj
przetarg
REWITALIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU - TZW. DOMU ZDROJOWEGO W JAWORZU B 2019-08-05
Obserwuj
przetarg
„Przebudowa kasy z szatnią w holu MDK” B 2019-08-05
Obserwuj
przetarg
Wykonanie robót budowlanych polegających na przygotowaniu infrastruktury pod montaż Symulatora Taktycznego Współczesnego Pola Walki dla Pododdziałów Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych w Szczecinie (PKOB 1274). B 2019-08-05
Obserwuj
przetarg
remont instalacji oświetleniowej w DS. nr 1 „Olimp” przy ul. Rostafińskiego 9 w Krakowie KC-zp.272-418/19 B 2019-08-05
Obserwuj
przetarg
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl