Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Fluke Europe B.V.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna PRZETARGI
REKLAMA
Twoje filtry automatyczne
Filtry automatyczne pozwalają śledzić ogłoszenia o przetargach i wynikach przetargów według zapisanych przez użytkownika preferencji oraz otrzymywać bezpłatne powiadomienia e-mail z nowymi ogłoszeniami według zapisanych preferencji.

Filtry automatyczne dostępne są wyłącznie dla zalogowanych użytkowników portalu.

Zaloguj się na swoje konto
Szukaj w zamówieniach

Województwo
Miasto
Rodzaj zamówienia
Termin składania ofert:
Wszystkie
Najbliższy tydzień
Najbliższe 2 tygodnie
Najbliższy miesiąc
Ponad miesiąc
Wadium
od: do:
Kod CPV:

Znajdź kod CPV w wyszukiwarce

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Rodzaj Zakończenie
Remont pomieszczeń zaplecza sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 5 B 2019-05-28
Obserwuj
przetarg
Przebudowa boiska do piłki zlokalizowanego na terenie Gminego Ośrodka Sportu B 2019-05-27
Obserwuj
przetarg
Remont powierzchni mieszkalnej B 2019-05-28
Obserwuj
przetarg
Wykonanie remontu stropodachu oraz części elementów zewnętrznych budynku B 2019-05-28
Obserwuj
przetarg
Wykonania zadania pn.„Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu tj. modernizacja 3 sal dydaktycznych na potrzeby pracowni kształcenia w zawodzie technik weterynarii w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska przy ul. Batorego 43/49 w Toruniu”. B 2019-05-30
Obserwuj
przetarg
„Rewitalizacja zdegradowanego terenu w centrum Dołhobyczowa” B 2019-05-27
Obserwuj
przetarg
Budowa i przebudowa chodników oraz oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Legnickiej na odcinku od ul. Orawskiej do ul. Frysztackiej w Szczecinie B 2019-05-27
Obserwuj
przetarg
„Renowacja budynku mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Morskiej 15 w Pucku” w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Centrum Pucka” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. B 2019-05-28
Obserwuj
przetarg
Kształtowanie przestrzeni publicznej – Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowach – etap I B 2019-05-27
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Budowa siedziby Starostwa Powiatowego w Chełmnie” U 2019-05-27
Obserwuj
przetarg
Modernizacja – dostosowanie budynku po Gimnazjum w Dąbrówce do wymogów reformy oświatowej – Szkoły Podstawowej B 2019-05-27
Obserwuj
przetarg
roboty budowlane B 2019-05-27
Obserwuj
przetarg
Remont lokali, budynków i obiektów gminnych B 2019-05-27
Obserwuj
przetarg
Budowa drogi wewnętrznej – ul. Willowa w Cedyni B 2019-05-31
Obserwuj
przetarg
Adaptacja pomieszczeń laboratorium oceny bezpieczeństwa produktów IT zgodnie ze standardem Common Criteria w Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG - nr postępowania: CUW-CUE/ 01/ 05/ 19 B 2019-05-28
Obserwuj
przetarg
Przebudowa oraz robudowa budynków Teatru Wybrzeże w Gdańsku B 2019-05-27
Obserwuj
przetarg
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zakładzie Karnym w Czarnem. B 2019-05-28
Obserwuj
przetarg
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w ciągu ulicy Dworcowej (w formie placu) na odcinku od skrzyżowania ulic św. Jana, Dworcowej i Kochanowskiego do skrzyżowania ulic: Mielęckiego, Dworcowej, Mariackiej (wraz ze skrzyżowaniem) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa strefy śródmiejskiej – obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej. B 2019-05-28
Obserwuj
przetarg
Remont wraz z elementami przebudowy (wymaganymi pracami remontowymi), budynku Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipianach wpisanego do rejestru zabytków pod nr 265, decyzja z dnia 22.10.1957 roku wraz z remontem instalacji CO, oraz remontem zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej i pracami remontowymi w zakresie zagospodarowania terenu ETAP III, ETAP IV ORAZ REMONT INSTALACJI CO I REMONT ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ ORAZ PRACE W ZAKRESIE BRANŻY ELEKTRYCZNEJ B 2019-05-27
Obserwuj
przetarg
POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA ROBOTY BUDOWLANE – NAPRAWA BRAM GARAŻOWYCH, INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I ELEWACJI W BUDYNKU NR 3 NA TERENIE SKŁADU RADNICA. SPRAWA NR 21/PN/2019. B 2019-05-27
Obserwuj
przetarg
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian wewnętrznych w piwnicach budynków nr 2 i nr 3 na terenie Ośrodka Reprezentacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej. Nr postępowania 7/INFR/PN/2019. B 2019-06-18
Obserwuj
przetarg
wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Korzeniowskiego 5 lok. 1 i Zaroślak 22 lok. 9 w Gdańsku B 2019-05-27
Obserwuj
przetarg
„Remont nawierzchni dróg na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4” i „Budowa zatoki autobusowej w ul. Kazimierza Wielkiego”. B 2019-05-27
Obserwuj
przetarg
Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Al. Kasztanów od drogi wojewódzkiej nr 722 do Al. Brzóz w Piasecznie. B 2019-05-29
Obserwuj
przetarg
Rozbiórka budynków zlokalizowanych na nieruchomościach położonych w Bydgoszczy przy ul. Zduny 12 i Nadrzecznej 2 oraz rozbiórka istniejącego ogrodzenia i wykonanie nowego ogrodzenia przy ul Zduny 19 B 2019-05-27
Obserwuj
przetarg
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl