Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Fluke Europe B.V.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna PRZETARGI
REKLAMA
Twoje filtry automatyczne
Filtry automatyczne pozwalają śledzić ogłoszenia o przetargach i wynikach przetargów według zapisanych przez użytkownika preferencji oraz otrzymywać bezpłatne powiadomienia e-mail z nowymi ogłoszeniami według zapisanych preferencji.

Filtry automatyczne dostępne są wyłącznie dla zalogowanych użytkowników portalu.

Zaloguj się na swoje konto
Szukaj w zamówieniach

Województwo
Miasto
Rodzaj zamówienia
Termin składania ofert:
Wszystkie
Najbliższy tydzień
Najbliższe 2 tygodnie
Najbliższy miesiąc
Ponad miesiąc
Wadium
od: do:
Kod CPV:

Znajdź kod CPV w wyszukiwarce

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Rodzaj Zakończenie
„Wymiana pokryć dachów papowych na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słowiańskiej 1, 1-go Maja 85 i usługowych przy ul. Zielonej 14 Lesznie” B 2019-05-07
Obserwuj
przetarg
Wykonywanie bieżących prac remontowych blacharsko-dekarskich oraz inwestycyjnych w niedużym zakresie w nieruchomościach będących własnością Gminy Siechnice. B 2019-05-07
Obserwuj
przetarg
Wykonywanie prac remontowych ogólnobudowlanych oraz inwestycyjnych w niedużym zakresie w nieruchomościach będących własnością Gminy Siechnice. B 2019-05-07
Obserwuj
przetarg
Dostawa aparatury w ramach projektu "PB2020 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej" Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych” D 2019-05-07
Obserwuj
przetarg
Modernizacja budynku Centrum Edukacji w Zabrzu przy ul. 1-go Maja 12. Etap 7 realizacji. B 2019-05-07
Obserwuj
przetarg
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego. Część nr 9: Wymiana źródeł światła w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 – oddziały przedszkolne, przy ul. Jana Kochanowskiego 8. B 2019-05-08
Obserwuj
przetarg
Budowa oświetlenia na ul. Tarnogórskiej w ramach projektu Eko-światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego B 2019-05-06
Obserwuj
przetarg
Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Rybniku B 2019-05-06
Obserwuj
przetarg
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do zajęć „Fotowoltaika III generacji – teoria i praktyka” / „Pracownia Badań Materiałów III – materiały memrystywne” dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie D 2019-04-29
Obserwuj
przetarg
dostawa licencji oprogramowania modeli symulacyjnych układów energetycznych w części komercyjnej Centrum Energetyki – KC-zp.272-166/19 D 2019-05-06
Obserwuj
przetarg
Zadanie 55207 Termomodernizacja budynku szkoleniowego nr 34 na OC Wyciążkowo – opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej wraz z odpowiedziami na pytania do procedury na roboty i nadzorem autorskim U 2019-04-26
Obserwuj
przetarg
Sukcesywny wraz z dostawą materiałów elektrycznych D 2019-04-29
Obserwuj
przetarg
Utwardzenie nawierzchni dróg nr 151016N (Boguchwały), 151007N (Książnik) oraz 151525N (ul. Szkolna) w Gminie Miłakowo oraz modernizacja chodników - ETAP I B 2019-05-07
Obserwuj
przetarg
sprawa 44/PA/2019 Prace remontowo-budowlane w nieruchomościach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o. o. w Bydgoszczy B 2019-05-06
Obserwuj
przetarg
„BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU na terenie Działu Zagospodarowania Odpadów ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o. o.” B 2019-05-07
Obserwuj
przetarg
Remont budynku nr 13 w kompleksie wojskowym przy ul. Jagiellońskiej 16 w Malborku B 2019-05-07
Obserwuj
przetarg
Remont elewacji budynków wczasowych i roboty konserwacyjne w pomieszczeniach kuchni w DW Czajka Oddział Rewita Jurata B 2019-05-02
Obserwuj
przetarg
Sukcesywna dostawa narzędzi ręcznych oraz elementów wyposażenia narzędzi ręcznych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej D 2019-04-30
Obserwuj
przetarg
Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.: „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Miasta Jordanów” z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 5 Ochrona środowiska, Działanie 5.2Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – spr. B 2019-05-06
Obserwuj
przetarg
Budowa wiejskiego domu twórczości i animacji kulturalnej w miejscowości Gaszów, gmina Lwówek Śląski B 2019-05-07
Obserwuj
przetarg
Remont pokoi oraz sanitariatów Wydziału Nauk Technicznych w budynku przy ul. Oczapowskiego 11 UWM w Olsztynie. B 2019-05-07
Obserwuj
przetarg
Dostawa nastołowego laboratoryjnego mieszalnika planetarnego wraz z wyposażeniem D 2019-04-30
Obserwuj
przetarg
Przebudowa i remont kapitalny wraz z wykonaniem nowej instalacji elektrycznej i oświetlenia wiaty nr 2 na maszyny oraz wykonaniem termoizolacji ściany po rozbiórce części budynku S-6 na terenie RZD SWOJEC B 2019-05-08
Obserwuj
przetarg
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie pokoszarowego budynku przy ul. Wojska Polskiego w Wałczu z przeznaczeniem na laboratorium dydaktyczne B 2019-05-16
Obserwuj
przetarg
Budowa budynku na potrzeby Urzędu Gminy Wąsosz B 2019-05-08
Obserwuj
przetarg
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl