Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Fluke Europe B.V.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna PRZETARGI
REKLAMA
Twoje filtry automatyczne
Filtry automatyczne pozwalają śledzić ogłoszenia o przetargach i wynikach przetargów według zapisanych przez użytkownika preferencji oraz otrzymywać bezpłatne powiadomienia e-mail z nowymi ogłoszeniami według zapisanych preferencji.

Filtry automatyczne dostępne są wyłącznie dla zalogowanych użytkowników portalu.

Zaloguj się na swoje konto
Szukaj w zamówieniach

Województwo
Miasto
Rodzaj zamówienia
Termin składania ofert:
Wszystkie
Najbliższy tydzień
Najbliższe 2 tygodnie
Najbliższy miesiąc
Ponad miesiąc
Wadium
od: do:
Kod CPV:

Znajdź kod CPV w wyszukiwarce

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Rodzaj Zakończenie
Świadczenie usług konserwacji i serwisu urządzeń przeciwpożarowych w obiektach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie U 2019-04-26
Obserwuj
przetarg
Wymiana i uzupełnienie wyłączników PPOŻ na budynkach w kompleksie wojskowym przy ul. 17 Marca 20, Jagiellońskiej 16 w Malborku oraz na terenie lotniska wojskowego w Królewie Malborskim w 22. BLT. Malbork. B 2019-05-07
Obserwuj
przetarg
opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej wykorzystanie OZE na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Łomży wraz z przygotowaniem wymaganej dokumentacji aplikacyjnej związanej z uzyskaniem dofinansowania projektu pn. „Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Łomży ”ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii U 2019-04-26
Obserwuj
przetarg
KPP w Opatowie – budowa i przebudowa budynków– opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej U 2019-04-26
Obserwuj
przetarg
Remont nawierzchni B 2019-05-06
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i na jej podstawie wykonanie prac budowlanych, w ramach zadania pn. „Przebudowa Targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie dotyczący zagospodarowania i przebudowy części istniejącego targowiska przy ul. Moniuszki w Żyrardowie” w formule „Zaprojektuj i Wybuduj”. B 2019-05-07
Obserwuj
przetarg
Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pomianach B 2019-05-06
Obserwuj
przetarg
Remont patio w budynku WNS Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. B 2019-05-06
Obserwuj
przetarg
Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Guzowie B 2019-05-06
Obserwuj
przetarg
Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku ,,Domu Strażaka” w Cyganach dz. nr ewid. 1257/3 w obrębie Cygany – etap II B 2019-05-13
Obserwuj
przetarg
Dostawy zasuw kołnierzowych oraz hydrantów D 2019-04-24
Obserwuj
przetarg
Dostawa nożyków mikrotomowych, uchwytów do nożyków, ostrzy autopsyjnych i uchwytów do ostrzy dla UCK D 2019-04-26
Obserwuj
przetarg
Adaptacja budynku przy ul. Piłsudskiego w Wińsku na Dzienny Dom Seniora B 2019-05-06
Obserwuj
przetarg
Wykonanie prac budowlanych na terenie nieruchomości administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w podziale na 3 części B 2019-05-06
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa przepustów w ciągu dróg powiatowych: Nr P 1 552R Majdan Sieniawski - Osówka Dolna – Nowiny w km 0+307, Nr P 1 553R Kolonia Polska – Adamówka w km 0+610 Nr P 1 554R Krasne – Dobcza w km 0+220” U 2019-04-26
Obserwuj
przetarg
Wykonanie chodnika wraz z wiatą śmietnikową przy ul. Bocznej 13a oraz Bocznej 13b w Siemianowicach Śląskich B 2019-05-08
Obserwuj
przetarg
„Przystanek: Aktywne rodzinki z Olszynki w Gdańsku.” B 2019-05-07
Obserwuj
przetarg
Wykonanie elewacji na budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu B 2019-05-06
Obserwuj
przetarg
Przebudowa drogi gminnej Nr 109402L od km 0+007,50 do km 0+689,00 w miejscowości Bukowina, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017 r. B 2019-05-07
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego ul. Kruczej i Żurawiej oraz terenu rekreacyjnego przy parku linowym w Wasilkowie U 2019-04-29
Obserwuj
przetarg
DOSTARCZANIE FILTRÓW DO INSTALACJI WENTYLACJI W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O. D 2019-04-26
Obserwuj
przetarg
Roboty modernizacyjne w Hali Ergo Arena - 3 zadania B 2019-05-09
Obserwuj
przetarg
Przebudowa placu zabaw na terenie sportowo–rekreacyjnym przy ul. Sołtysowickiej 68 we Wrocławiu B 2019-05-10
Obserwuj
przetarg
Przebudowa mostu w ciągu DW 383 km 05+892 w m. Walim. CPV 45.00.00.00-7, 71.32.00.00-7. B 2019-05-07
Obserwuj
przetarg
„Rozbudowa, przebudowa i adaptacja zdegradowanego budynku przy ul. Wolności 126 w Rędzinach wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem otoczenia na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych ” – wg formuły : zaprojektuj i zbuduj B 2019-05-10
Obserwuj
przetarg
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl