Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Fluke Europe B.V.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna PRZETARGI
REKLAMA
Twoje filtry automatyczne
Filtry automatyczne pozwalają śledzić ogłoszenia o przetargach i wynikach przetargów według zapisanych przez użytkownika preferencji oraz otrzymywać bezpłatne powiadomienia e-mail z nowymi ogłoszeniami według zapisanych preferencji.

Filtry automatyczne dostępne są wyłącznie dla zalogowanych użytkowników portalu.

Zaloguj się na swoje konto
Szukaj w zamówieniach

Województwo
Miasto
Rodzaj zamówienia
Termin składania ofert:
Wszystkie
Najbliższy tydzień
Najbliższe 2 tygodnie
Najbliższy miesiąc
Ponad miesiąc
Wadium
od: do:
Kod CPV:

Znajdź kod CPV w wyszukiwarce

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Rodzaj Zakończenie
Porządkowanie gospodarki odpadowej w gminie Rzepiennik Strzyżewski poprzez budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” B 2019-05-06
Obserwuj
przetarg
Dzierżawa analizatorów bakteriologicznych wraz z zakupem i dostawą odczynników oraz zapewnieniem opieki serwisowej i nadzoru autorskiego nad działającym w laboratorium systemem informatycznym Centrum firmy Marcell. D 2019-04-30
Obserwuj
przetarg
Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu oświetleniowego ekspozycyjnego dla Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu ”Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) dla projektu „wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość. Centralne muzea pomorskie wspólnie prezentują dzieje i kulturę Pomorza” D 2019-05-08
Obserwuj
przetarg
Budowa budynku Regionalnego Centrum Badań Pilotażowych w ICSO "Blachownia" B 2019-05-06
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1217W Ciechanów – Romanowo na odcinku od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki - Marszewice U 2019-04-26
Obserwuj
przetarg
Przebudowa stołówki w szkole podstawowej w Niedrzwicy Dużej. B 2019-05-09
Obserwuj
przetarg
Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na okres 24 miesięcy D 2019-04-26
Obserwuj
przetarg
zaopatrzenie Uczelni w materiały elektryczne i energetyczne konieczne do utrzymania ruchu Uczelni - KC-zp.272-240/19 D 2019-04-29
Obserwuj
przetarg
Obsługa, serwis i konserwacja urządzeń kotłowni i węzłów cieplnych U 2019-04-30
Obserwuj
przetarg
Zakup i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów w Nadleśnictwie Strzałowo D 2019-04-30
Obserwuj
przetarg
zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego. B 2019-05-06
Obserwuj
przetarg
Wykonanie działań ochronnych: dokumentacja techniczna określająca szczegółowy sposób realizowania odmulenia rzeki Prószkówki wraz z jej ujściem do stawu w rezerwacie przyrody Staw Nowokuźnicki . U 2019-04-26
Obserwuj
przetarg
Remont dachu wraz z obróbką blacharską oraz uszczelnienie przepustów rur w ścianach fundamentowych w budynku zbiorników p.poż w Warszawie B 2019-05-09
Obserwuj
przetarg
Dostosowanie istniejących pomieszczeń przedszkola gminnego w Iłży do obowiązujących przepisów ppoż B 2019-05-07
Obserwuj
przetarg
Roboty budowlano remontowe w zakresie remontu i wymiany nawierzchni drogi oraz zagospodarowania terenu przed Budynkiem głównym B 2019-05-06
Obserwuj
przetarg
Budowa chodnika w Rzędzinach B 2019-05-07
Obserwuj
przetarg
Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatora do badań z zakresu biochemii dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie D 2019-04-26
Obserwuj
przetarg
PP w Mircu – budowa nowej siedziby – opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej U 2019-04-26
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu dróg od strony zachodniej miasta Wysokie Mazowieckie U 2019-05-07
Obserwuj
przetarg
„Dostosowanie części budynku Oddziału VI Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Mehoffera 72/74 do wymogów określonych dla funkcjonowania Dziennego Domu Opieki Medycznej dla osób starszych i niesamodzielnych w SCOL Sp. z o.o.– zgodnie z wnioskiem RPMA 09.02.02-14-A 708/18.” B 2019-05-06
Obserwuj
przetarg
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią biurową w technologii prefabrykowanego szkieletu drewnianego – leśniczówka leśnictwa Chróścice w m. Chróścice dz. nr 242/6 B 2019-05-09
Obserwuj
przetarg
Wykonanie podłączenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wróblewskiego 33 w Gliwicach do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, adaptacją pomieszczenia na pomieszczenie wymiennikowni i budową węzła cieplnego, likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe oraz izolacją pionową i poziomą ścian piwnic oraz dociepleniem elewacji oraz stropu nad poddaszem i części dachu. B 2019-05-06
Obserwuj
przetarg
Budowa świetlicy wiejskiej w Gozdaninie B 2019-05-08
Obserwuj
przetarg
"Budowa żłobka gminnego" B 2019-05-06
Obserwuj
przetarg
Kompleksowa modernizacja sanitariatów uczniowskich w I Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim. B 2019-05-06
Obserwuj
przetarg
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl