Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Fluke Europe B.V.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna Wyniki przetargów
REKLAMA
Twoje filtry automatyczne
Filtry automatyczne pozwalają śledzić ogłoszenia o przetargach i wynikach przetargów według zapisanych przez użytkownika preferencji oraz otrzymywać bezpłatne powiadomienia e-mail z nowymi ogłoszeniami według zapisanych preferencji.

Filtry automatyczne dostępne są wyłącznie dla zalogowanych użytkowników portalu.

Zaloguj się na swoje konto
Szukaj w zamówieniach

Województwo
Miasto
Rodzaj zamówienia
Wadium
od: do:
Kod CPV:

Znajdź kod CPV w wyszukiwarce

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Rodzaj Udzielenie
Remont ulicy Niepodległości - droga krajowa nr 35 w Wałbrzychu na odcinku około 150m od rejonu skrzyżowania z ul. Władysława Łokietka w kierunku skrzyżowania z ul. Wylotową B 2018-04-06
Obserwuj
przetarg
Usługi związane z usuwaniem awarii sieci i instalacji wodnych oraz kanalizacyjnych a także wykonywaniem drobnych robót budowlanych, malarskich, dekarskich i instalacyjnych w obiektach PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim U 2018-04-06
Obserwuj
przetarg
Wymiana latarni ulicznych w ramach zadań budżetu partycypacyjnego pt. „Poprawa bezpieczeństwa dzieci poprzez doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Tanecznej”, „Doświetlenie przejść dla pieszych na Ursynowie Północnym”, „Doświetlenie przejść dla pieszych na Ursynowie Południowym”. B 2018-04-06
Obserwuj
przetarg
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku magazynowego na żłobek w Dukli przy ul. Trakt Węgierski na dz. nr 233/1 B 2018-04-06
Obserwuj
przetarg
ROBOTA BUDOWLANA W ZAKRESIE KONSERWACJI BUDYNKÓW NR 77 I 110 NA TERENIE KOMPLEKSU KOSZAROWEGO W ORZYSZU, UL. WOJSKA POLSKIEGO 33 B 2018-04-06
Obserwuj
przetarg
Przebudowa mostu na rzece Minina wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1544 L (od dr. woj. nr 809 - Syry - Kozłówka - do dr. pow. nr 1545 L) - etap I. B 2018-04-06
Obserwuj
przetarg
ROBOTA BUDOWLANA W ZAKRESIE REMONTU BUDYNKU GARAŻOWEGO NR 8 NA TERENIE JEDNOSTKI WOJSKOWEJ NR 4808 W GOŁDAPI B 2018-04-06
Obserwuj
przetarg
Dostawa zestawu źródeł laseru do Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie przy ul. Smętnej 12 w ramach grantu NCN OPUS 13 nr 2017/25/B/NZ7/02710, pn. „Farmakologiczne i optogenetyczne badania mechanizmu działania głębokiej stymulacji mózgu w przyśrodkowo-brzusznej korze przedczołowej w zwierzęcym modelu lekoopornej depresji” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki D 2018-04-05
Obserwuj
przetarg
wykonanie oświetlenia fragmentów ulic: Chełmońskiego, Podleśnej, Okulickiego i Robotniczej w Stargardzie B 2018-04-05
Obserwuj
przetarg
,,Wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i zbuduj, tj. opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę, budowa i przekazanie do użytkowania budynku świetlicy osiedlowej z przyłączami i zagospodarowaniem terenu przy ul. Barszczańskiej w Białymstoku na działce nr 940, 941 i części działki 938 w obrębie 6 Starosielce Płd.” B 2018-04-05
Obserwuj
przetarg
Docieplenie budynku szkoły wraz z robotami instalacyjnymi na działce 22/9 obr. 5 w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie B 2018-04-05
Obserwuj
przetarg
Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w Kłodawie B 2018-04-05
Obserwuj
przetarg
Przebudowa Miejskiego Domu Kultury w Głubczycach - modernizacja sali widowiskowej B 2018-04-05
Obserwuj
przetarg
Budowa wodociągu z przepompownią i przyłączem wraz ze zbiornikiem wody pitnej do obiektu ARBORETUM Uniwersytetu Wrocławskiego w Wojsławicach B 2018-04-05
Obserwuj
przetarg
Przebudowa drogi powiatowej nr 3515W Jedlińsk – Bartodzieje – Łukawa – Głowaczów (IV Etap) B 2018-04-05
Obserwuj
przetarg
Realizacja zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulicy Pod Skarpą w Chełmnie – II etap na odcinku 85mb od punktu 0 wg PZT B 2018-04-05
Obserwuj
przetarg
Remont budynku mieszkalnego przy ul. Staszica 3 w Głubczycach B 2018-04-05
Obserwuj
przetarg
Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych, w podziale na części zamówienia zwane pakietami D 2018-04-05
Obserwuj
przetarg
Rentgenowski spektrometr fluoroscencyjny EDX D 2018-04-05
Obserwuj
przetarg
Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji Zespołu Oddziałów Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii oraz Oddziału Otolaryngologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. B 2018-04-05
Obserwuj
przetarg
Wykonanie robót naprawczych budowlanych w pawilonie penitencjarnym C w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie , ul. Nowa 64 22-500 Hrubieszów B 2018-04-05
Obserwuj
przetarg
“Dzierżawa sprzętu medycznego o nazwie analizator immunoenzymatyczny oraz sukcesywna dostawa odczynników do analizatora dla SP ZOZ w Bogatyni” D 2018-04-05
Obserwuj
przetarg
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - rewaloryzacji obiektów budowlanych i zagospodarowanie przestrzeni publicznych w ramach projektu: „Malbork na „+” – rewitalizacja Historycznego śródmieścia miasta Malborka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia Rewitalizacyjne – Wsparcie Dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego B 2018-04-05
Obserwuj
przetarg
Wykonanie robót budowlanych związanych z budową obiektów małej architektury turystycznej i rekreacyjnej ograniczającej oddziaływanie antropopresji w miejscowości Karwia B 2018-04-05
Obserwuj
przetarg
Obsługa z zakresu wyceny nieruchomości dla potrzeb realizacji zadań Wydziału Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w 2018 roku. U 2018-04-05
Obserwuj
przetarg
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl