Przetargi | Elektryka, Energetyka, Automatyka - str. 18
Farnell, An Avnet Company   Phoenix Contact Sp. z o.o.   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Fluke Europe B.V.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna PRZETARGI
REKLAMA
Twoje filtry automatyczne
Filtry automatyczne pozwalają śledzić ogłoszenia o przetargach i wynikach przetargów według zapisanych przez użytkownika preferencji oraz otrzymywać bezpłatne powiadomienia e-mail z nowymi ogłoszeniami według zapisanych preferencji.

Filtry automatyczne dostępne są wyłącznie dla zalogowanych użytkowników portalu.

Zaloguj się na swoje konto
Szukaj w zamówieniach

Województwo
Miasto
Rodzaj zamówienia
Termin składania ofert:
Wszystkie
Najbliższy tydzień
Najbliższe 2 tygodnie
Najbliższy miesiąc
Ponad miesiąc
Wadium
od: do:
Kod CPV:

Znajdź kod CPV w wyszukiwarce

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Rodzaj Zakończenie
Budowa / rozbiórka mostu tymczasowego (wraz z wymaganymi dojazdami) w zastępstwie obiektu w km 17+748 drogi wojewódzkiej 364 w m. Lwówek Śląski w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 45000000-7, 71320000-7. B 2019-08-01
Obserwuj
przetarg
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz lokalną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Smardzewo – 2/19 B 2019-08-13
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji administracyjnych na remont drogi leśnej nr 7c w leśnictwie Kąśna Górna oraz sprawowanie nadzoru autorskiego U 2019-07-25
Obserwuj
przetarg
Zadanie nr 1: „Montaż Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury "Centrum" im. Adama Mickiewicza w Zawierciu.” Zadanie nr 2: „Dostosowanie budynku Miejskiego Ośrodka Kultury "Centrum" im. Adama Mickiewicza w Zawierciu do wymogów przepisów przeciwpożarowych w zakresie hydrantów wewnętrznych średnica 25 z wężem półsztywnym.” B 2019-08-01
Obserwuj
przetarg
Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim w ramach realizowanego Projektu: „Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap II”. U 2019-07-30
Obserwuj
przetarg
UTWORZENIE ŚCIEŻKI EDUKACYJNO – PRZYRODNICZEJ W MIEJSCOWOŚCI CZERNIEJEWO B 2019-08-05
Obserwuj
przetarg
„ Dowóz dzieci i uczniów do placówek szkolnych na terenie Gminy Kluki na podstawie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2019/2020” U 2019-07-25
Obserwuj
przetarg
Wymiana dźwigu windowego w budynku "A" Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - powtórzenie D 2019-07-25
Obserwuj
przetarg
Wymiana pokryć dachowych na budynkach komunalnych na terenie gminy Lwówek Śląski B 2019-08-01
Obserwuj
przetarg
Dostawa materiałów elektrotechnicznych D 2019-07-26
Obserwuj
przetarg
Drobne roboty remontowe - nieruchomości zarządzane przez ZZM MSWiA na terenie osiedla Kabaty w Warszawie I B 2019-08-01
Obserwuj
przetarg
Budowa placu zabaw wraz z siłownią pod chmurką przy ul. Borowickiej w Płocku na działkach o nr ewidencyjnych: 2030/1, 2032/9, 2032/10, 2033/1 obręb nr 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Plac zabaw z siłownią pod chmurką przy ul. Borowickiej – Budżet Obywatelski”. B 2019-08-01
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji projektowych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Turku U 2019-07-31
Obserwuj
przetarg
Dostawa telefonów IP D 2019-07-25
Obserwuj
przetarg
Dostawa materialów elektrycznych i aparatury pomiarowej D 2019-07-25
Obserwuj
przetarg
Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu dróg położonych na terenie miasta Łodzi U 2019-07-26
Obserwuj
przetarg
Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlano – montażowe na zadaniu nr 1. Rozbudowa, nadbudowa i remont budynku Szkoły Podstawowej w Brześciu i na zadaniu nr 2 – Remont i modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wodzisławiu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w palcówkach oświatowych na terenie Gminy Wodzisław. B 2019-08-01
Obserwuj
przetarg
SVA/K/4620-24/2019: Wykonanie przepustów wraz z ułożeniem rur i kabli w ramach remontu sieci energetycznej na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Hallera we Wrocławiu (zadanie nr 21857) B 2019-08-01
Obserwuj
przetarg
Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i modernizacji zakładu radioterapii w celu poprawy jakości leczenia pacjentów onkologicznych w SP ZOZ MSWiA z WMCO w Olsztynie – etap 2 zakup jednego akceleratora oraz budowa jednego bunkra wraz z ich dostosowaniem do istniejącej infrastruktury, POIS.09.02.00-00-0135/17 B 2019-08-01
Obserwuj
przetarg
Rewitalizacja w gminie Sosnowica – etap I B 2019-08-01
Obserwuj
przetarg
Wykonanie remontu budynku usługowego przy ul. Mazurskiej 19A w Szczecinie - 1 etap. B 2019-08-02
Obserwuj
przetarg
Dostawa i montaż komory laminarnej typ 2 D 2019-07-26
Obserwuj
przetarg
Wsparcie eksperckie oraz wykonanie opinii eksperckich oceniających techniczną poprawność: zakresu badań geologicznych, rozwiązań projektowych tuneli, zabezpieczeń osuwisk dla drogi ekspresowej S19 na odcinkach: węzeł Babica (bez węzła) – węzeł Domaradz (z węzłem) dł. ok. 23,72 km (km ok.: 21+650 – 45+365), węzeł Domaradz (bez węzła) - węzeł Miejsce Piastowe (z węzłem) dł. ok. 22,84 (km 45+365 - 68+200), węzeł Miejsce Piastowe (bez węzła) - węzeł Dukla (z węzłem) dł. ok 10,29 (km 68+200 - 78+289,66), węzeł Dukla (bez węzła) - Barwinek (granica państwa) dł. ok. 18,18 (km 78+289,66 - 96+467,02) U 2019-07-26
Obserwuj
przetarg
„Uzupełnienie oferty kulturalnej poprzez przebudowę budynku i utworzenie sal tematycznych wraz z zagospodarowaniem terenu w Rejowcu” B 2019-08-02
Obserwuj
przetarg
Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Suchej i ul. Uczniowskiej w Gdańsku w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Gdański Program Przeciwpowodziowy” B 2019-08-01
Obserwuj
przetarg
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl