Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Fluke Europe B.V.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna PRZETARGI
REKLAMA
Twoje filtry automatyczne
Filtry automatyczne pozwalają śledzić ogłoszenia o przetargach i wynikach przetargów według zapisanych przez użytkownika preferencji oraz otrzymywać bezpłatne powiadomienia e-mail z nowymi ogłoszeniami według zapisanych preferencji.

Filtry automatyczne dostępne są wyłącznie dla zalogowanych użytkowników portalu.

Zaloguj się na swoje konto
Szukaj w zamówieniach

Województwo
Miasto
Rodzaj zamówienia
Termin składania ofert:
Wszystkie
Najbliższy tydzień
Najbliższe 2 tygodnie
Najbliższy miesiąc
Ponad miesiąc
Wadium
od: do:
Kod CPV:

Znajdź kod CPV w wyszukiwarce

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Rodzaj Zakończenie
Przebudowa chodnika i zjazdów przy drodze na działkach nr 81 i 90/1 w Rzyszczewie, gmina Sławno B 2019-06-07
Obserwuj
przetarg
wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie przebudowy pasa drogowego w istniejącej geometrii, przebudowy chodnika wraz z budową obiektów małej architektury, w ramach zadania pn.: „Utworzenie Skweru przy ICE Kraków”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. B 2019-06-07
Obserwuj
przetarg
Roboty budowlane – remonty pokryć dachowych w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o. o. w Bydgoszczy B 2019-06-10
Obserwuj
przetarg
Dostawa i montaż jednofunkcyjnego węzła cieplnego w budynku KRUS przy ul. Przedrynek 3 w Łęczycy oraz budowa przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych do budynku KRUS przy ul. Przedrynek 3 w Łęczycy B 2019-06-12
Obserwuj
przetarg
Naprawa poprzez uszczelnienie studni kanalizacji sanitarnej w Gminie Chybie zabudowanych w ramach zadania pn.: „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania ścieków w Gminie Chybie” – etap I zadanie 2 B 2019-06-07
Obserwuj
przetarg
„Poprawa bezpieczeństwa pożarowego - wymiana 575 sztuk opraw ewakuacyjnych w SPZOZ WSS Nr3 w Rybniku” B 2019-06-07
Obserwuj
przetarg
Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół w Sośniach oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku na żłobek B 2019-06-07
Obserwuj
przetarg
Remont pomieszczeń oraz sieci teleinformatycznej w budynku Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Pile wraz z dostawą i montażem urządzeń klimatyzacyjnych oraz dostawą i montażem platformy dla osób z niepełnosprawnościami B 2019-06-10
Obserwuj
przetarg
Przebudowa, rozbudowa budynku remizy OSP w miejscowości Jasionka B 2019-06-07
Obserwuj
przetarg
Głęboka termomodernizacja budynków Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Stąporkowie B 2019-06-07
Obserwuj
przetarg
Budowa obiektu małej architektury (skatepark) w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska B 2019-06-07
Obserwuj
przetarg
Roboty remontowo-budowlane pokrycia dachu niskiej części budynku E - 47/PN/2019 B 2019-06-07
Obserwuj
przetarg
Zakup mikroskopu wraz z kamerą cyfrową oraz modułem, który pozwala na płynne składanie obrazów, a także z komputerem wraz z oprogramowaniem D 2019-06-03
Obserwuj
przetarg
„Modernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Chełmie Śląskim wraz z budową przyłącza gazu, kotłowni, docieplenia ścian i wymianą stolarki zewnętrznej część I - Budowa przyłącza gazu oraz kotłowni gazowej" B 2019-06-07
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach następujących zadań inwestycyjnych: Zadanie nr 1: Budowa sieci wodociągowej w Brzostku w części ul. Mysłowskiego. Zadanie nr 2: Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Brzostku (ul. Słoneczna, ul. Południowa) oraz części m. Opacionka. Zadanie nr 3: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Bukowej - Przysiółek „Góry”. Zadanie nr 4: Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Brzostku oraz magistrali wodociągowej etap I wraz ze zbiornikami buforowymi i hydrofornią w Zawadce Brzosteckiej. Zadanie nr 5: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Brzostku ul. Schedy. U 2019-05-31
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy i remontu drogi w ul. Papieża Jana Pawła II w Kamiennej Górze U 2019-05-31
Obserwuj
przetarg
Przebudowa drogi gminnej ul.Granicznej w miejscowości Racławiczki. B 2019-06-07
Obserwuj
przetarg
Zmiana sposobu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej stacji transformatorowych SN/nN Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów i składowiska odpadów w Ostrołęce przy ul. Turskiego 4 B 2019-06-10
Obserwuj
przetarg
Powstrzymanie procesów destrukcji poprzez wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ściany południowej kamienicy przy ul Kanoniczej 25 w Krakowie B 2019-06-07
Obserwuj
przetarg
PODŁĄCZENIE DO MIEJSKIEJ SIECI CENTRALNEGO OGRZEWANIA (ZPEC) 4 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH W ZABRZU PRZY UL. BYTOMSKIEJ 3, 3A, 3B ORAZ UL. KRAKUSA 6, DZIAŁKI NR 1278/50, 1279/50, 1280/50, 1273/50 – I ETAP. B 2019-06-07
Obserwuj
przetarg
Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. Budowa Systemów Zabezpieczenia Technicznego CSU KSP w Starej Wsi B 2019-06-07
Obserwuj
przetarg
Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej Etap I B 2019-06-07
Obserwuj
przetarg
Modernizacja kuchni w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Suchożebrach B 2019-06-10
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: ” Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 325 R Blizna – Leszcze – Przedbórz – Poręby Kupieńskie polegająca na budowie mostu JNI 01024241 w km 13+898 wraz z dojazdami w miejscowości Przedbórz, Bukowiec” U 2019-05-31
Obserwuj
przetarg
KPP Białobrzegi – remont pomieszczeń biurowych i piwnic B 2019-06-10
Obserwuj
przetarg
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl