Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Fluke Europe B.V.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna PRZETARGI
REKLAMA
Twoje filtry automatyczne
Filtry automatyczne pozwalają śledzić ogłoszenia o przetargach i wynikach przetargów według zapisanych przez użytkownika preferencji oraz otrzymywać bezpłatne powiadomienia e-mail z nowymi ogłoszeniami według zapisanych preferencji.

Filtry automatyczne dostępne są wyłącznie dla zalogowanych użytkowników portalu.

Zaloguj się na swoje konto
Szukaj w zamówieniach

Województwo
Miasto
Rodzaj zamówienia
Termin składania ofert:
Wszystkie
Najbliższy tydzień
Najbliższe 2 tygodnie
Najbliższy miesiąc
Ponad miesiąc
Wadium
od: do:
Kod CPV:

Znajdź kod CPV w wyszukiwarce

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Rodzaj Zakończenie
PRZEBUDOWA BUDYNKU INTERNATOWEGO NR 9/2836 NA KOSZAROWY W CENTRUM SZKOLENIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH I CHEMICZNYCH WE WROCŁAWIU. Postępowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” B 2019-05-07
Obserwuj
przetarg
Remont chodnika w ul. Al. Brzóz w Piasecznie. B 2019-04-30
Obserwuj
przetarg
Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Nałęczowie B 2019-05-07
Obserwuj
przetarg
Zaprojektowanie i wykonanie zadania z budżetu partycypacyjnego pod nazwą: „Latarnie między budynkami Obrzeżna 16, Jadźwingów , Kolady” w Warszawie. B 2019-05-07
Obserwuj
przetarg
Przystosowanie trzech studenckich domków sezonowych nr 1, nr 2 oraz nr 3 w ośrodku dydaktyczno-socjalnym AWF w Chycinie do całorocznego wykorzystania B 2019-05-08
Obserwuj
przetarg
Usługa wykonania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego doziemnej instalacji wodociągowej przy ul. Konstantynów 1 w Lublinie U 2019-05-07
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej remontu elewacji zewnętrznej budynku przy ul. Zakrzewskiej 12 w Warszawie. U 2019-04-26
Obserwuj
przetarg
„PRZEBUDOWA ŁAZIENEK NA TRZECH KONDYGNACJACH W INTERNACIE ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BYTOWIE W ZAKRESIE SEKCJA NR II, SEKCJA NR III”. B 2019-05-09
Obserwuj
przetarg
PRACE REMONTOWE OGÓLNOBUDOWLANE W BUDYNKU NR 18/2982 W M. ŚREM (PARTER) B 2019-05-08
Obserwuj
przetarg
Rozbudowa infrastruktury Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze o Zespół Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej dla dzieci niepełnosprawnych B 2019-05-07
Obserwuj
przetarg
Remont wybranych istniejących urządzeń oświetleniowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 roku. Część I – Remont w zakresie ulic: Kościelnej, Środkowej. Część II - Remont w zakresie ulic: Potulickich, Żółkiewskiego B 2019-05-06
Obserwuj
przetarg
Przebudowa drogi gminnej nr 001581T Ruda Pilczycka - Malik od km 0+008 do km 0+920, długość 912,00 B 2019-05-06
Obserwuj
przetarg
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ustronie Morskie B 2019-04-30
Obserwuj
przetarg
Budowa budynku wiejskiego ośrodka kultury w Nakle - etap I B 2019-05-06
Obserwuj
przetarg
Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Nowej Jamce, ul. Kwiatowa 25 - Gmina Dąbrowa B 2019-05-02
Obserwuj
przetarg
„Opracowanie dokumentacji wykonawczej oraz budowlano-wykonawczej dla realizacji zadań zgłoszonych w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego” U 2019-04-24
Obserwuj
przetarg
Remont nawierzchni dróg gminnych nr 118050D ul. Młynarskiej i nr 118054D ul. Osiedle Małe w Piławie Górnej B 2019-05-07
Obserwuj
przetarg
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Pągowie wraz z termomodernizacją. B 2019-05-07
Obserwuj
przetarg
Dostawa materiałów elektrycznych na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II D 2019-04-25
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z budową oświetlenia chodnika przy ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Gniewkowskiej do ul. Poznańskiej 294 c w Toruniu B 2019-05-07
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku administracyjnego na potrzeby Urzędu Gminy Kołobrzeg wraz z zagospodarowaniem terenu U 2019-04-24
Obserwuj
przetarg
Adaptacja lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku Domu Nauki CMKP przy ul. Schroegera 82 w Warszawie na apartament hotelowy. B 2019-05-08
Obserwuj
przetarg
1) „Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Ścięgna, gm. Zagnańsk”, 2) „Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Tumlin – Węgle, gm. Zagnańsk”, 3 „ Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Kołomań, gm. Zagnańsk”, 4„ Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Tumlin – Dąbrówka i Umer, gm. Zagnańsk”,w ramach zadania pn: „ Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk” i realizowane w ramach Działania 4.3 „Gospodarka wodno – ściekowa” Osi priorytetowej 4. „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. U 2019-04-29
Obserwuj
przetarg
Przebudowa (remont) drogi powiatowej Nr DP1502E Sulejów - Kawęczyn - Krasik na odcinku Kawęczyn – Aleksandrów B 2019-05-08
Obserwuj
przetarg
Dostawa zużywalnych materiałów laboratoryjnych dla Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej – zadania D 2019-04-26
Obserwuj
przetarg
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl