Farnell element14   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Phoenix Contact Sp. z o.o.   Fluke Europe B.V.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
Farnell element14
strona główna PRZETARGI
REKLAMA
Twoje filtry automatyczne
Filtry automatyczne to funkcjonalność dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników, pozwalająca zapisać pod podaną przez użytkownika nazwą filtr przetargów. Lista zapisanych filtrów pojawi się w tym miejscu, i pozwoli na szybkie przełączanie się pomiędzy filtrami, oszczędzając cenny czas.
Zaloguj się na swoje konto
Szukaj w zamówieniach

Województwo
Miasto
Rodzaj zamówienia
Termin składania ofert:
Wszystkie
Najbliższy tydzień
Najbliższe 2 tygodnie
Najbliższy miesiąc
Ponad miesiąc
Wadium
od: do:
Kod CPV:

Znajdź kod CPV w wyszukiwarce

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Rodzaj Zakończenie
Przebudowa dawnych warsztatów – remont części warsztatowej oraz pomieszczeń biblioteki Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim B 2018-05-08
Obserwuj
przetarg
Przebudowa budynku Domu Ludowego w miejscowości Jedlicze – Borek B 2018-05-07
Obserwuj
przetarg
wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego wraz z kanalizacją teletechniczną dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie B 2018-05-08
Obserwuj
przetarg
Naprawa i remonty nawierzchni gruntowych ulic gminnych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego przy użyciu tłucznia kamiennego, frezowiny i żużla paleniskowego B 2018-05-07
Obserwuj
przetarg
Świadczenie usług bezpieczeństwa przetwarzania informacji, w szczególności ochrony danych osobowych U 2018-04-30
Obserwuj
przetarg
Dostawa materiałów zużywalnych do urządzenia do perfuzji nerek LIFEPORT LKT-100 wraz z dzierżawą urządzenia do perfuzji D 2018-04-30
Obserwuj
przetarg
Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Siennów i Kisielów B 2018-05-09
Obserwuj
przetarg
Rozbudowa sieci LAN w auli i salach wykładowych Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach D 2018-04-30
Obserwuj
przetarg
„Willa NOT – remont fundamentów, schodów wejściowych, tarasu i balkonu - kontynuacja” B 2018-05-08
Obserwuj
przetarg
ZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2175D WARMĄTOWICE SIENKIEWICZOWSKIE - PRZYBYŁOWICE-MAŁUSZÓW W KM 5+024-7+216 [OPADY ATMOSFERYCZNE I SILNY WIATR SIERPIEŃ 2017] B 2018-05-11
Obserwuj
przetarg
Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nysie – modernizacja korytarzy, wymiana drzwi wewnętrznych B 2018-04-30
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej wraz z kosztorysami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót dla zadań realizowanych w ramach Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Raszyn – Faza V U 2018-04-30
Obserwuj
przetarg
M-12/2018 D 2018-05-10
Obserwuj
przetarg
„Budowa hali sortowni odpadów komunalnych zebranych selektywnie wraz z zapleczem magazynowym i socjalno-administracyjnym, oraz wiatą na odpady posegregowane oraz systemu zagospodarowania wód opadowych” w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Rozbudowa ZZOK w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o.” B 2018-05-08
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla zamówienia w formule "ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ" pn. Przebudowa ulicy Żołnierzy Września 1939 roku w Szydłowcu B 2018-05-09
Obserwuj
przetarg
BO – Dzielnicowe centrum rekreacyjno-sportowe przy Szkole Podstawowej nr 37 im. Ks. Jana Twardowskiego w Katowicach przy ul. Lompy 17 B 2018-05-11
Obserwuj
przetarg
Remont instalacji oświetlenia ul. Wincentego Pola w Katowicach B 2018-05-09
Obserwuj
przetarg
Rozbiórka istniejących i budowa nowych zbiorników na olej napędowy wraz z infrastrukturą techniczną w ramach przebudowy pojemności magazynowej na potrzeby przechowywania paliw wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Orzyszu dla potrzeb 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku – postępowanie nr 52/RB B 2018-05-14
Obserwuj
przetarg
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Słomnikach B 2018-05-08
Obserwuj
przetarg
Przebudowa drogi powiatowej nr 1316K Dąbrowa Tarnowska – Otfinów w km 6+381 – 8+363 w miejscowości Wielopole B 2018-05-07
Obserwuj
przetarg
Budowa węzła cieplnego z wykonaniem instalacji c.w.u., c.o. oraz przyłączem do sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Szczęśliwickiej 27 w Warszawie B 2018-05-08
Obserwuj
przetarg
Modernizacja szkoły podstawowej w Tymowej B 2018-05-08
Obserwuj
przetarg
„Budowa Centrum Przesiadkowego i ścieżek rowerowych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap IV - w ramach projektu Mobilny MOF Stalowej Woli wraz z robotami towarzyszącymi” B 2018-05-07
Obserwuj
przetarg
Budowa bieżni lekkoatletycznej, skoczni w dal wraz z utwardzeniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łowiczu II etap B 2018-05-08
Obserwuj
przetarg
Przebudowa i rozbudowa ul. ks. kan. E. Jęczkowskiego B 2018-05-07
Obserwuj
przetarg
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl