Farnell element14   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Phoenix Contact Sp. z o.o.   Fluke Europe B.V.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna PRZETARGI
REKLAMA
Twoje filtry automatyczne
Filtry automatyczne to funkcjonalność dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników, pozwalająca zapisać pod podaną przez użytkownika nazwą filtr przetargów. Lista zapisanych filtrów pojawi się w tym miejscu, i pozwoli na szybkie przełączanie się pomiędzy filtrami, oszczędzając cenny czas.
Zaloguj się na swoje konto
Szukaj w zamówieniach

Województwo
Miasto
Rodzaj zamówienia
Termin składania ofert:
Wszystkie
Najbliższy tydzień
Najbliższe 2 tygodnie
Najbliższy miesiąc
Ponad miesiąc
Wadium
od: do:
Kod CPV:

Znajdź kod CPV w wyszukiwarce

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Rodzaj Zakończenie
Modernizacja dźwigu osobowego w budynku Collegium Norwidianum KUL U 2018-07-30
Obserwuj
przetarg
Remont balkonów i elewacji w budynkach zamieszkałych, wielomieszkaniowych przy ul. Emila Fieldorfa 2 i 4 w Poznaniu-Strzeszynie, powiat poznański, województwo wielkopolskie. B 2018-08-06
Obserwuj
przetarg
Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku WORD w Olsztynie. B 2018-08-06
Obserwuj
przetarg
I. Dostawa, instalacja i uruchomienie Urządzenia do chłodzenie wody obiegowej D 2018-07-30
Obserwuj
przetarg
Remont drogi gminnej w Grodzisku (Huby) oraz remont drogi nr 639030P w Jankowie B 2018-08-07
Obserwuj
przetarg
Wykonanie robót remontowych w budynku Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 101 B 2018-08-06
Obserwuj
przetarg
„Remont drogi powiatowej nr 2071K w miejscowościach Kierlikówka i Ujazd w km 4+406- 4+760” B 2018-08-06
Obserwuj
przetarg
Przebudowa odcinka drogi gminnej na odcinku 330 mb w Bytoni przy ul. Kasztelańskiej B 2018-08-10
Obserwuj
przetarg
Dostawa spektrometru dichroizmu kołowego dla Wydziału Chemii UW D 2018-07-31
Obserwuj
przetarg
Modernizacja i rozbudowa instalacji technologicznej istniejącej kotłowni przy ul. Wyzwolenia 35/37 w Żurominie B 2018-08-06
Obserwuj
przetarg
Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Lelowie zlokalizowanego w miejscowości Lelów przy ul. Szczekocińskiej 19 B 2018-08-06
Obserwuj
przetarg
Przebudowa części budynku Centrum Ekumeniczno-Etnograficznego w Dubinach dla potrzeb Klubu Senior+ oraz budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z naziemnym zbiornikiem o pojemności 2700 l B 2018-08-07
Obserwuj
przetarg
Wykonanie zadania pn.: „Remont przejścia na IX piętrze, KWP zs. w Radomiu ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom B 2018-08-02
Obserwuj
przetarg
Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Wołomin – Część II: Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego, przebudowa istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia, dowieszenie przewodów i opraw oświetlenia drogowego w m. Lipinki przy ul. Krańcowej na dz. nr ew. 177/4, 201/1, 182/3, 187/10, 188/8, 191/10, 194/1, 195 obr. Lipinki. w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia B 2018-08-06
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę/ZRID lub zgłoszeniem wykonania robót budowlanych do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, służącej do opisu zamówienia publicznego na wykonanie robót dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3396D ul. Piotrowskiego wraz z przebudową obiektu mostowego nad potokiem Poniatówka w Wałbrzychu” U 2018-07-31
Obserwuj
przetarg
Wykonanie klimatyzacji (chłodzenia) pomieszczeń w Pawilonie nr 10 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w systemie zaprojektuj i buduj B 2018-08-06
Obserwuj
przetarg
Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla zadania pn.: „Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Szewskiej w Rzeszowie" B 2018-08-07
Obserwuj
przetarg
„ Dostosowanie istniejącej infrastruktury sanitarnej dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnym wyposażeniem w Zespole Szkół im. Wedlów- Tuczyńskich w Tucznie” (III) B 2018-08-06
Obserwuj
przetarg
Realizacja zadania pn."Budowa placu zabaw przy ulicy Trzech Bohaterów w Piekarach Śląskich" B 2018-08-06
Obserwuj
przetarg
Wymiana trzech dźwigów osobowych o udźwigu 1000 kG każdy w S.U. PERŁA BAŁTYKU B 2018-08-03
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji elektrycznych w budynkach F-1, F-2 i F-3 Politechniki Wrocławskiej przy ul. Gdańskiej we Wrocławiu (Etap I) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (Etap II) U 2018-08-06
Obserwuj
przetarg
Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1319K Szczucin – Radgoszcz w km 3+857 nad rzeką Breń w miejscowości Zabrnie B 2018-08-06
Obserwuj
przetarg
Remont drogi gminnej Nr 120364E relacji Biała – Cyprianów- na odcinku od drogi powiatowej Nr 5105E do granicy obrębu Biała. B 2018-08-06
Obserwuj
przetarg
Przebudowa dróg osiedlowych w Zblewie B 2018-08-09
Obserwuj
przetarg
Wykonanie systemu kontroli pomieszczeń we wskazanych obiektach PWSZ w Koninie B 2018-08-06
Obserwuj
przetarg
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl