Farnell element14   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Phoenix Contact Sp. z o.o.   Fluke Europe B.V.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna PRZETARGI
REKLAMA
Twoje filtry automatyczne
Filtry automatyczne to funkcjonalność dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników, pozwalająca zapisać pod podaną przez użytkownika nazwą filtr przetargów. Lista zapisanych filtrów pojawi się w tym miejscu, i pozwoli na szybkie przełączanie się pomiędzy filtrami, oszczędzając cenny czas.
Zaloguj się na swoje konto
Szukaj w zamówieniach

Województwo
Miasto
Rodzaj zamówienia
Termin składania ofert:
Wszystkie
Najbliższy tydzień
Najbliższe 2 tygodnie
Najbliższy miesiąc
Ponad miesiąc
Wadium
od: do:
Kod CPV:

Znajdź kod CPV w wyszukiwarce

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Rodzaj Zakończenie
Opracowanie wspólnej koncepcji budowy ul. Ożarowskiej i ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Obodrzyckiej wraz z oświetleniem U 2018-10-23
Obserwuj
przetarg
Poprawa stanu technicznego nawierzchni ul. Niepołomickiej w Gdańsku – Etap II B 2018-10-30
Obserwuj
przetarg
Budowa zaplecza boiska na Kijewie. B 2018-10-30
Obserwuj
przetarg
Usługa w zakresie całodobowej obsługi instalacji i urządzeń elektrycznych oraz gazów medycznych w obiekcie Szpitala przy ul. Szamarzewskiego 82/84 i os. Rusa 55 Hospicjum Palium w Poznaniu. U 2018-10-23
Obserwuj
przetarg
Budowa amfiteatru – sceny letniej i zagospodarowanie terenu obejmujące plac zabaw i skatepark dla dzieci i młodzieży na pl. Teatralnym – etap II i III B 2018-11-06
Obserwuj
przetarg
Odprężanie torów tramwajowych w Gdańsku. U 2018-10-23
Obserwuj
przetarg
Zaprojektowanie i remont odtworzeniowy instalacji chłodzenia hamowni do badań silników spalinowych w oparciu o zewnętrzną chłodnię wraz z układem rozprowadzającym wodę chłodzącą do sześciu boksów silnikowych oraz zbiornikiem zewnętrznym, w Pionie Technologii Nafty Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie przy ul. Łukasiewicza 1. B 2018-10-30
Obserwuj
przetarg
Wykonanie remontów w obiekcie strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie B 2018-10-29
Obserwuj
przetarg
Remont dachu budynku nr 97 i 124 przy ul. Okólnej 37 w Toruniu B 2018-10-30
Obserwuj
przetarg
Świadczenie usług konserwacji, napraw i usuwanie awarii w zakresie branży elektrycznej na terenie nieruchomości i lokali będących w zasobach Gminy Miejskiej Kraków wraz z usługą pogotowia technicznego na terenie nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, w podziale na 8 części. U 2018-10-23
Obserwuj
przetarg
Dostawa materiałów hydraulicznych na potrzeby Gdyńskiego Centrum Sportu D 2018-10-23
Obserwuj
przetarg
Modernizacja budynku leśniczówki Lisiny B 2018-10-31
Obserwuj
przetarg
„Wymiana dwóch urządzeń dźwigowych w budynkach Powiatu Pszczyńskiego”. B 2018-10-30
Obserwuj
przetarg
Budowa gazowej kotłowni grzewczej dla budynku biurowego Rejonu KWK „Wałbrzych – Nowa Ruda” w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 31-33 B 2018-10-30
Obserwuj
przetarg
”Remont łazienek w pionie nr 2 w budynku nr 33 WBiIŚ SGGW w Warszawie zlokalizowanego przy ul. Nowoursynowskiej 154” B 2018-10-30
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wymiany lokalowej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym nr 11 przy ulicy Dolnej 15a w Warszawie U 2018-10-23
Obserwuj
przetarg
Dostawa wyposażenia jako pomocy dydaktycznych dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach ul. Zegadłowicza 36, 34-100 Wadowice w ramach realizowanego w siedzibie Centrum projektu pn. Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego D 2018-10-23
Obserwuj
przetarg
Dostawa i montaż komory do przyśpieszonych badań starzeniowych z dwoma lampami ksenotestowymi D 2018-11-22
Obserwuj
przetarg
Dostawa i montaż aparatu do badania wodoszczelności metodą statyczną i dynamiczną pomiaru ciśnienia hydrostatycznego D 2018-11-22
Obserwuj
przetarg
Dostawa i montaż stanowiska badawczego do oznaczania zawartości metali ciężkich D 2018-11-22
Obserwuj
przetarg
Wykonanie prac budowlanych polegających na modernizacji istniejącej infrastruktury - dostosowanie podejścia do budynku CKU powiązanego z głównym wejściem do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz remont sali gimnastycznej wraz z dostosowaniem jej do wymogów bezpieczeństwa oraz remont Sali nr 6 obejmujący budowę ciągu technicznego oraz instalacja monitoringu w budynku CKU w ramach projektu „Modernizacja pracowni zawodowych CKU SWŁ w Łodzi odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4. Edukacja, Poddziałanie VII.4.1. Kształcenie zawodowe i ustawiczne. B 2018-10-30
Obserwuj
przetarg
Wykonanie prac remontowo – modernizacyjnych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku (postępowanie z podziałem na części). B 2018-10-30
Obserwuj
przetarg
„Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego” w ramach projektu pn. Wdrożenie e-usług w Gminie Reszel realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 3 „Cyfrowy Region”, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. D 2018-10-23
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji technicznych i projektowych dla budynków administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi, w podziale na 3 części. U 2018-10-23
Obserwuj
przetarg
„Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Solidarności w Rudzie Śląskiej - Halembie” B 2018-11-06
Obserwuj
przetarg
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl