Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Fluke Europe B.V.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna PRZETARGI
REKLAMA
Twoje filtry automatyczne
Filtry automatyczne pozwalają śledzić ogłoszenia o przetargach i wynikach przetargów według zapisanych przez użytkownika preferencji oraz otrzymywać bezpłatne powiadomienia e-mail z nowymi ogłoszeniami według zapisanych preferencji.

Filtry automatyczne dostępne są wyłącznie dla zalogowanych użytkowników portalu.

Zaloguj się na swoje konto
Szukaj w zamówieniach

Województwo
Miasto
Rodzaj zamówienia
Termin składania ofert:
Wszystkie
Najbliższy tydzień
Najbliższe 2 tygodnie
Najbliższy miesiąc
Ponad miesiąc
Wadium
od: do:
Kod CPV:

Znajdź kod CPV w wyszukiwarce

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Rodzaj Zakończenie
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w ciągu ulicy Dworcowej (w formie placu) na odcinku od skrzyżowania ulic św. Jana, Dworcowej i Kochanowskiego do skrzyżowania ulic: Mielęckiego, Dworcowej, Mariackiej (wraz ze skrzyżowaniem) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa strefy śródmiejskiej – obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej. B 2019-05-28
Obserwuj
przetarg
Budowa oświetlenia drogowego LED w miejscowości Starościn. B 2019-05-23
Obserwuj
przetarg
Wykonanie remontu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi w podziale na 2 części B 2019-05-24
Obserwuj
przetarg
Przebudowa i remont budynku. Budowa windy, zadaszenia ogrodu zimowego, schodów zewnętrznych wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Przebudowa części dachu z dwuspadowego na jednospadowy B 2019-05-24
Obserwuj
przetarg
Remont wraz z elementami przebudowy (wymaganymi pracami remontowymi), budynku Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipianach wpisanego do rejestru zabytków pod nr 265, decyzja z dnia 22.10.1957 roku wraz z remontem instalacji CO, oraz remontem zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej i pracami remontowymi w zakresie zagospodarowania terenu ETAP III, ETAP IV ORAZ REMONT INSTALACJI CO I REMONT ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ ORAZ PRACE W ZAKRESIE BRANŻY ELEKTRYCZNEJ B 2019-05-27
Obserwuj
przetarg
Wykonanie elewacji na budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu B 2019-05-24
Obserwuj
przetarg
Przebudowa części budynku na pomieszczenia przedszkola i sanitariat w Szkole Podstawowej w Nowosielcu B 2019-05-24
Obserwuj
przetarg
POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA ROBOTY BUDOWLANE – NAPRAWA BRAM GARAŻOWYCH, INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I ELEWACJI W BUDYNKU NR 3 NA TERENIE SKŁADU RADNICA. SPRAWA NR 21/PN/2019. B 2019-05-27
Obserwuj
przetarg
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian wewnętrznych w piwnicach budynków nr 2 i nr 3 na terenie Ośrodka Reprezentacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej. Nr postępowania 7/INFR/PN/2019. B 2019-06-18
Obserwuj
przetarg
BO – Modernizacja oraz doposażenie sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 65 im. Gustawa Morcinka w Katowicach przy ul. Kukułek 2a B 2019-05-24
Obserwuj
przetarg
wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Korzeniowskiego 5 lok. 1 i Zaroślak 22 lok. 9 w Gdańsku B 2019-05-27
Obserwuj
przetarg
„Remont nawierzchni dróg na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4” i „Budowa zatoki autobusowej w ul. Kazimierza Wielkiego”. B 2019-05-27
Obserwuj
przetarg
Budowa linii oświetlenia wraz z lampami oświetlenia ulicznego na dz. 39/3, 44/4, 48 w m. Stanięcino, obr. Stanięcino B 2019-05-24
Obserwuj
przetarg
WYMIANA POKRYCIA Z GONTU NA BUDYNKU „GRUBA” NA TERENIE SKANSENU PASTEWNIK W PRZEWORSKU B 2019-05-24
Obserwuj
przetarg
Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Strzeszynie. B 2019-05-24
Obserwuj
przetarg
Budowa wiaty gospodarczej na terenie Rolniczego Zakładu Doświadczalnego „Swojec” B 2019-05-24
Obserwuj
przetarg
Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Al. Kasztanów od drogi wojewódzkiej nr 722 do Al. Brzóz w Piasecznie. B 2019-05-29
Obserwuj
przetarg
Zakup i dostawa części zapasowych na obiekt most w Sobieszewie. D 2019-05-24
Obserwuj
przetarg
Wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji poddasza na cele biurowe w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Sołtysowskiej 13 C w Krakowie B 2019-05-24
Obserwuj
przetarg
Rozbiórka budynków zlokalizowanych na nieruchomościach położonych w Bydgoszczy przy ul. Zduny 12 i Nadrzecznej 2 oraz rozbiórka istniejącego ogrodzenia i wykonanie nowego ogrodzenia przy ul Zduny 19 B 2019-05-27
Obserwuj
przetarg
Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miasto Marki w następujących ulicach: Gen. Maczka, Kolorowa, Amarantowa, Źródlana, Kordeckiego 27-33, Kraszewskiego, Gen. Zajączka 106 B 2019-05-24
Obserwuj
przetarg
Rozbudowa budynku na Centrum Edukacji Ekologicznej w Nadleśnictwie Warcino B 2019-05-27
Obserwuj
przetarg
Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Podlesiu B 2019-05-27
Obserwuj
przetarg
Budowa wzorcowego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Miasta Wejherowa pod nazwą EKO-FABRYKA, w tym budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. B 2019-05-30
Obserwuj
przetarg
zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego . B 2019-05-24
Obserwuj
przetarg
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl