Wyniki przetargów | Elektryka, Energetyka, Automatyka - str. 43
Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Fluke Europe B.V.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna Wyniki przetargów
REKLAMA
Twoje filtry automatyczne
Filtry automatyczne pozwalają śledzić ogłoszenia o przetargach i wynikach przetargów według zapisanych przez użytkownika preferencji oraz otrzymywać bezpłatne powiadomienia e-mail z nowymi ogłoszeniami według zapisanych preferencji.

Filtry automatyczne dostępne są wyłącznie dla zalogowanych użytkowników portalu.

Zaloguj się na swoje konto
Szukaj w zamówieniach

Województwo
Miasto
Rodzaj zamówienia
Wadium
od: do:
Kod CPV:

Znajdź kod CPV w wyszukiwarce

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Rodzaj Udzielenie
Modernizacja Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie B 2019-06-24
Obserwuj
przetarg
Budowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Bursztynek B 2019-06-24
Obserwuj
przetarg
Przetarg nr DZP.26.1.155.2019 Na usługi w zakresie przeglądów pięcioletnich elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZLM w podziale na 4 części. U 2019-06-24
Obserwuj
przetarg
sukcesywna dostawa materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych w okresie 12 m-cy do PIWet-PIB w Puławach oraz jego oddziału Zakładu Pryszczycy w Zdunskiej Woli D 2019-06-24
Obserwuj
przetarg
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym-rozbiórka budynku B 2019-06-24
Obserwuj
przetarg
Budowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w ciągu drogi powiatowej od Aleksandrowic do skrzyżowania z drogą wojewódzką w Balicach przy autostradzie A4 w Gminie Zabierzów- projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport ZIT, z Europejskiego Funduszu Regionalnego. B 2019-06-24
Obserwuj
przetarg
Skaner dziełowy formatu A1 do digitalizacji materiałów archiwalnych, w szczególności dokumentów pergaminowych, pieczęci, map i planów oraz głęboko zszytych ksiąg wraz z zestawem komputerowym dla Archiwum Głównego Akt Dawnych D 2019-06-24
Obserwuj
przetarg
Wyposażenie sal wykładowych Instytutu Matki i Dziecka w sprzęt audio-wizualny oraz krzesła konferencyjne na potrzeby projektu "Choroby genetycznie uwarunkowane - edukacja i diagnostyka" D 2019-06-24
Obserwuj
przetarg
Przebudowa boisk sportowych w Starym Bojanowie B 2019-06-24
Obserwuj
przetarg
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu tj. świadczenie usług związanych z zarządzaniem , koordynacją, kontrolą, nadzorem i rozliczeniem przy realizacji prac budowlanych których przedmiotem jest wykonania zadania inwestycyjnego pn. "Budowa węzła przesiadkowego stacja Podjuchy wraz z urządzeniami związanymi z integracja transportu na linii kolejowej 273 w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 w formule zaprojektuj i zbuduj". U 2019-06-24
Obserwuj
przetarg
Przebudowa budynku Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu z przeznaczeniem na siedzibę Wrocławskich Mieszkań Sp. z o.o. B 2019-06-24
Obserwuj
przetarg
Wymiana lub legalizacja ciepłomierzy oraz dostawa i montaż podzielników kosztów ogrzewania z systemem odczytu zdalnego w nieruchomościach stanowiących zasób Gminy Bielsko-Biała, a pozostających w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w podziale na 2 części D 2019-06-24
Obserwuj
przetarg
Remont pomieszczeń szatni w budynku Szkoły Podstawowej w MIedzichowie oraz budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach - "Szatnia na medal" B 2019-06-24
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg gminnych: Część 1. „Przebudowa drogi gminnej w Liśnicy” Część 2. „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do drogi wojewódzkiej nr 167 w Starym Dębnie” U 2019-06-24
Obserwuj
przetarg
„Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi w tym kanalizacją deszczową obejmujące: strefowanie sieci wodociągowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego”. D 2019-06-24
Obserwuj
przetarg
Remont elewacji budynku nr 9 przy ul. Radiowej 2 w Warszawie B 2019-06-24
Obserwuj
przetarg
Modernizacja obiektów: instalacji wodno-kanalizacyjnej (ZSO14) B 2019-06-24
Obserwuj
przetarg
MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH. D 2019-06-24
Obserwuj
przetarg
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogaczów B 2019-06-21
Obserwuj
przetarg
Zakup i dostawa wraz z instalacją Kupującemu kompletnego modułowego systemu serwerowego wraz z przełącznikiem do macierzy dyskowej z niezbędnym wyposażeniem. D 2019-06-21
Obserwuj
przetarg
Remont wymiennikowni c.o., instalacji c.o. i instalacji wodnej w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie przy ul. Ułanów 9 B 2019-06-21
Obserwuj
przetarg
Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Słupia poprzez przebudowę drogi gminnej w miejscowości Słupia B 2019-06-21
Obserwuj
przetarg
Remont pustostanów lokali mieszkalnych w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy (4 pustostany- 4 części) Część I – lokal nr 41 w budynku przy ul. Astronautów 15 w Warszawie, Część II – lokal nr 10 w budynku przy ul. Urszuli 27 w Warszawie, Część III – lokal nr 8 w budynku przy ul. Tomnickiej 1 w Warszawie, Część IV – lokal nr 1 w budynku przy ul. Słowiczej 47 w zakresie robót ogólnobudowlanych, elektrycznych i sanitarnych. B 2019-06-21
Obserwuj
przetarg
Wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla potrzeb: oddziału neurologii-sala rehabilitacji, oddziału wewnętrznego- sala intensywnego nadzoru kardiologicznego, oddziału rehabilitacji – sala kinezyterapii w SPZZOZ Gryficach. B 2019-06-21
Obserwuj
przetarg
Termomodernizacja budownictwa wielorodzinnego – budynek przy ul. 1 Maja 17 B 2019-06-21
Obserwuj
przetarg
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl