Wyniki przetargów | Elektryka, Energetyka, Automatyka - str. 6
Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Fluke Europe B.V.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna Wyniki przetargów
REKLAMA
Twoje filtry automatyczne
Filtry automatyczne pozwalają śledzić ogłoszenia o przetargach i wynikach przetargów według zapisanych przez użytkownika preferencji oraz otrzymywać bezpłatne powiadomienia e-mail z nowymi ogłoszeniami według zapisanych preferencji.

Filtry automatyczne dostępne są wyłącznie dla zalogowanych użytkowników portalu.

Zaloguj się na swoje konto
Szukaj w zamówieniach

Województwo
Miasto
Rodzaj zamówienia
Wadium
od: do:
Kod CPV:

Znajdź kod CPV w wyszukiwarce

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Rodzaj Udzielenie
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Rzemiosła w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 2 w ramach projektu pn. „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II – część 1” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna - Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków-ZIT) B 2019-06-14
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7: modernizacja Oddziału Psychiatrycznego w budynku C Szpitala”. U 2019-06-14
Obserwuj
przetarg
PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 939 (UL. CIESZYŃSKA) Z ULICĄ ZDROJOWĄ I SZNELOWIEC W PSZCZYNIE. B 2019-06-14
Obserwuj
przetarg
Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego wraz z wymianą uszkodzonych elementów konstrukcji dachu i innymi robotami towarzyszącymi w budynkach komunalnych: Przesmyk 2, Króla Kazimierza 29, i Króla Kazimierza 31 w Rzeszowie B 2019-06-14
Obserwuj
przetarg
Zwiększenie efektywności energetycznej szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski – zadanie nr 3 i nr 4 B 2019-06-14
Obserwuj
przetarg
Wykonanie robót remontowych w obiektach Uniwersytetu w Białymstoku (przetarg III) B 2019-06-14
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji projektowych w zakresie budowy miejsc postojowych, chodnika, ścieżki rowerowej oraz przebudowy ulicy w Inowrocławiu U 2019-06-14
Obserwuj
przetarg
Budowa kompleksowej zagrody pokazowej żubrów w Kopnej Górze - etap I B 2019-06-14
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Gminie Zbuczyn U 2019-06-14
Obserwuj
przetarg
Dostawa i wdrożenie kolektora metadanych do analizy ataków sieciowych D 2019-06-14
Obserwuj
przetarg
Budowa instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej wraz z remontem pozostałych instalacji budynkowych w budynku G Kancelarii Sejmu B 2019-06-14
Obserwuj
przetarg
Modernizacja dróg w gminie Moszczenica: Etap I - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego B 2019-06-14
Obserwuj
przetarg
Dostosowanie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych budynku „A” część wysoka i część niska Wojewódzkiego Szpital Zespolonego w Płocku – I etap B 2019-06-14
Obserwuj
przetarg
Remont wybranych istniejących urządzeń oświetleniowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 roku. Część I – Remont w zakresie ulic: Kościelnej, Środkowej. Część II - Remont w zakresie ulic: Potulickich, Żółkiewskiego B 2019-06-14
Obserwuj
przetarg
Dostawa i montaż klimatyzatorów D 2019-06-14
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji projektowych budowy i przebudowy dróg. U 2019-06-14
Obserwuj
przetarg
Remont sal lekcyjnych i ciągów komunikacyjnych w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzewniu B 2019-06-14
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania: Projektowanie i rozbudowa przedszkola przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim U 2019-06-14
Obserwuj
przetarg
Świadczenie usług konserwacji i napraw urządzeń dźwigowych w obiektach 10WSKzP U 2019-06-14
Obserwuj
przetarg
Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku internatu znajdującego się na terenie Zespołu Szkół nr 14 we Wrocławiu. B 2019-06-14
Obserwuj
przetarg
Remonty i konserwacje budynków w Leźnicy Wielkiej , Nowym Glinniku , Tomaszowie Mazowieckim , Łodzi i Zgierzu B 2019-06-14
Obserwuj
przetarg
Wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej wszystkich branż w zakresie budowy budynku Instytutu Pedagogiki wraz z parkingiem i drogą dojazdową przy ul. Głębokiej w Lublinie U 2019-06-14
Obserwuj
przetarg
Wykonanie drogi pożarowej z zagospodarowaniem terenu przy ul. Mickiewicza 64/66 B 2019-06-14
Obserwuj
przetarg
OKRESOWE USŁUGI PRZEGLĄDU STANU TECHNICZNEGO, KONSERWACJI I NAPRAWY INSTALACJI ORAZ URZĄDZEŃ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI U 2019-06-14
Obserwuj
przetarg
Realizacja robót budowlanych polegających na zmianie sposobu użytkowania wraz z nadbudową budynku na potrzeby noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych na terenie działki oznaczonej numerem 14/40 z obrębu 4-07-02 przy ul. Kaczorowej w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w ramach zadania inwestycyjnego „Adaptacja budynku przy ul. Kaczorowej na potrzeby noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych” B 2019-06-14
Obserwuj
przetarg
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl