Farnell element14   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Phoenix Contact Sp. z o.o.   Fluke Europe B.V.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna PRZETARGI
REKLAMA
Twoje filtry automatyczne
Filtry automatyczne to funkcjonalność dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników, pozwalająca zapisać pod podaną przez użytkownika nazwą filtr przetargów. Lista zapisanych filtrów pojawi się w tym miejscu, i pozwoli na szybkie przełączanie się pomiędzy filtrami, oszczędzając cenny czas.
Zaloguj się na swoje konto
Szukaj w zamówieniach

Województwo
Miasto
Rodzaj zamówienia
Termin składania ofert:
Wszystkie
Najbliższy tydzień
Najbliższe 2 tygodnie
Najbliższy miesiąc
Ponad miesiąc
Wadium
od: do:
Kod CPV:

Znajdź kod CPV w wyszukiwarce

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Rodzaj Zakończenie
Zakup i dostawa sprzętu łączności i informatyki na potrzeby KPP w Sandomierzu D 2018-10-22
Obserwuj
przetarg
DOSTAWA STOŁU PRZEGLĄDOWEGO DO MATERIAŁÓW FILMOWYCH 16/35 MM, Z GŁOWICAMI DO ODCZYTU DŹWIĘKU MAGNETYCZNEGO. D 2018-10-22
Obserwuj
przetarg
„Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji pn. ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1658K W MIEJSCOWOŚCIACH ZASKALE ORAZ SZAFLARY POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO W KM OK. 0+000 – 1+633” B 2018-10-29
Obserwuj
przetarg
Dostawa oprogramowania STATISTICA pakiet zaawansowany 10 PL dla Politechniki Świętokrzyskiej D 2018-10-22
Obserwuj
przetarg
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego dł. 410mb wzdłuż ul. Sądowej w Brodnicy B 2018-10-29
Obserwuj
przetarg
Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Pieńki Królewskie B 2018-10-29
Obserwuj
przetarg
Budowa Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Parkowej w Dębicy – fundamenty B 2018-10-31
Obserwuj
przetarg
„Przeprowadzenie robót budowlanych polegających na wykonaniu adaptacji oraz aranżacji z przystosowaniem na funkcję usługowo-gastronomiczną Lokalu znajdującego się w kordegardzie budynku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 5” B 2018-10-29
Obserwuj
przetarg
Wykonanie instalacji solarnej do podgrzewu wody użytkowej w budynku UMW przy ul. Mikulicza-Radeckiego 9 we Wrocławiu w ramach projektu pn. „Termomodernizacja bu-dynków dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu”. Projekt współfinan-sowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Ope-racyjnego Infrastruktura i Środowisko. B 2018-10-29
Obserwuj
przetarg
Usługa zabezpieczenia ściany ogniowej UTM wraz z zapewnieniem wsparcia technicznego U 2018-10-22
Obserwuj
przetarg
Przebudowa budynku Sanatorium „GOŁĄBEK” w Rymanowie Zdroju - znak sprawy DI-05/18 B 2018-10-26
Obserwuj
przetarg
Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie B 2018-10-29
Obserwuj
przetarg
Zakup oprogramowania AutoCAD Mechanical - subskrypcja 3 lata - multi user dla Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu przy ul. Jana Pawła II 14. D 2018-10-22
Obserwuj
przetarg
Utwardzenie kostką brukową chodnika w ciągu dr. woj. 973 odc. 140 km 0+938 – 140 km 0+982 w Łęgu Tarnowskim, budowa chodnika przy drodze woj. nr 975 odc. 040 km 1+425 – odc. 040 km 1+550 oraz odc. 040 km 1+614 – odc. 040 km 1+749 w Żabnie, budowa chodnika w ciągu dr. woj. 975 odc. 030 km 1+613,60 do km 1+966,30 w m. Żabno B 2018-10-29
Obserwuj
przetarg
Dostawa odczynników do oznaczania morfologii (parametry podstawowe + 5 diff) + retykulocyty, z dzierżawą dwóch analizatorów hematologicznych dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu na okres 48 miesięcy wraz z przeprowadzeniem szkolenia personelu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz pracowników Sekcji Sprzętu Medycznego w zakresie obsługi dzierżawionych analizatorów D 2018-10-22
Obserwuj
przetarg
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania polegającego na adaptacji budynku magazynów na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tomaszowie Maz. na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tomaszowie Mazowieckim, w ramach zadania pn: „Adaptacja budynku położonego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych U 2018-10-22
Obserwuj
przetarg
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ KANALIZACJI SANITARNEJ DLA GMINY SKIERNIEWICE – ETAP I U 2018-10-23
Obserwuj
przetarg
Przebudowa części pomieszczeń na I piętrze w budynku Miejskiej Hali Targowej „Galeria Skałka” przy Al. Armii Krajowej 28 w Starachowicach na utworzenie Klubu Senior+ B 2018-10-30
Obserwuj
przetarg
Dostawa opraw oświetleniowych wewnętrznych i zewnętrznych LED. D 2018-10-25
Obserwuj
przetarg
Przebudowa kuchni i stołówki oraz utworzenie dodatkowych pokoi w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej 3 we Wrocławiu B 2018-10-30
Obserwuj
przetarg
Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w zakresie instalacji elektrycznych technologii sceny, związanych z uzupełniającym wyposażeniem sali widowiskowej budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury Ursynów,położonym w Warszawie, przy ul. Kajakowej 12B B 2018-10-29
Obserwuj
przetarg
Budowa stropu typu lekkiego nad parterem w budynku magazynowym nr 48, na terenie kompleksu wojskowego w m. Żurawica, ul. Wojska Polskiego 22, 37-710 Żurawica B 2018-10-29
Obserwuj
przetarg
Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla jednostek Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej według załącznika nr 1 oraz SIWZ. D 2018-10-25
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zobowiązanie do sprawowania nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 15 w m. Kwieciszewo U 2018-10-22
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania: „Remont mostu na rzece Kamiennej w ciągu ulicy Fryderyka Lempe” w Starachowicach U 2018-10-22
Obserwuj
przetarg
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl