Wyniki przetargów | Elektryka, Energetyka, Automatyka - str. 9
Farnell, An Avnet Company   Phoenix Contact Sp. z o.o.   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Fluke Europe B.V.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna Wyniki przetargów
REKLAMA
Twoje filtry automatyczne
Filtry automatyczne pozwalają śledzić ogłoszenia o przetargach i wynikach przetargów według zapisanych przez użytkownika preferencji oraz otrzymywać bezpłatne powiadomienia e-mail z nowymi ogłoszeniami według zapisanych preferencji.

Filtry automatyczne dostępne są wyłącznie dla zalogowanych użytkowników portalu.

Zaloguj się na swoje konto
Szukaj w zamówieniach

Województwo
Miasto
Rodzaj zamówienia
Wadium
od: do:
Kod CPV:

Znajdź kod CPV w wyszukiwarce

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Rodzaj Udzielenie
Dostawa i montaż zestawów hydroforowych do Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie, Urzędu Skarbowego w Olsztynie oraz Urzędu Skarbowego w Iławie. D 2019-10-09
Obserwuj
przetarg
Zakup i dostawa zestawu antyodorowego dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach D 2019-10-09
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa południowo-zachodniej obwodnicy miasta Świebodzin U 2019-10-09
Obserwuj
przetarg
Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa mikroanalizatora rentgenowskiego EDS do mikroskopu skaningowego z emisją polową typu Tescan Mira3LMU wraz z oprogramowaniem dla Politechniki Poznańskiej. D 2019-10-09
Obserwuj
przetarg
Prace modernizacyjne i adaptacyjne budynku położonego w Marchocicach dla potrzeb Ośrodka Aktywnego Seniora w ramach projektu „Aktywny Senior” w ramach RPO WM 2014-2020, 9 Oś priorytetowa Włączenie społeczne, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, Typ projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych B 2019-10-09
Obserwuj
przetarg
Dostawa, montaż i uruchomienie elementów składowych wind w związku z ich modernizacją D 2019-10-09
Obserwuj
przetarg
Wykonanie prac budowlanych na budynku mieszkalnym zlokalizowanym w Łodzi przy ul. Piekarskiej 10. B 2019-10-09
Obserwuj
przetarg
Dostosowanie kotłowni olejowych do zmiany paliwa na gaz ziemny w 31. BLT Poznań - Krzesiny” – zadanie nr 55178, „Budowa instalacji zewnętrznych zasilających kotłownie w gaz ziemny dla 31. BLT Poznań – Krzesiny” – zadanie nr 55211 B 2019-10-09
Obserwuj
przetarg
„Przetarg wielozadaniowy na roboty budowlane, docieplenia budynków i montaż instalacji C.O.” – podzielony na 4 części. B 2019-10-09
Obserwuj
przetarg
Wykonanie usług regulacji stanów prawnych nieruchomości będących we władaniu Krajwego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie na terenie województwa warmińsko – mazurskiego U 2019-10-09
Obserwuj
przetarg
Zaprojektuj i wybuduj - oświetlenie przejść dla pieszych w Mieście i Gminie Sztum B 2019-10-09
Obserwuj
przetarg
Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem pochylni dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie B 2019-10-09
Obserwuj
przetarg
Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Budzisz w Dębicy w ramach zadania pn.” Przebudowa ul. Budzisz od nowego mostu do skrzyżowania obok sklepu wraz z dojazdem do działki miejskiej nr 659” B 2019-10-09
Obserwuj
przetarg
Adaptacja budynku i otoczenia na potrzeby przedszkola w Mikoszewie, budowa przedszkolnego placu zabaw oraz zakup wyposażenia do przedszkola B 2019-10-09
Obserwuj
przetarg
Dostawa analizatora widma optycznego D 2019-10-09
Obserwuj
przetarg
Zaprojektowanie, wykonanie i montaż komory mroźniczej na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu B 2019-10-09
Obserwuj
przetarg
Remont drogi – ul. Dworcowa w Więcborku – I etap B 2019-10-09
Obserwuj
przetarg
"Termodernizacja budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach wraz z wymianą instalacji i źródła ciepła" B 2019-10-09
Obserwuj
przetarg
Montaż zbiornika na gaz (propan) wraz przyłączem i instalacją w Szkole Podstawowej w Przechlewie B 2019-10-09
Obserwuj
przetarg
Budowa linii zasilającej oświetlenie na bazie lamp hybrydowych zlokalizowanych na dz. 156/35 w m. Głobino, ul. Spokojna. B 2019-10-09
Obserwuj
przetarg
KWP w Opolu ul. Korfantego 2 - częściowy remont instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej – ciąg II B 2019-10-09
Obserwuj
przetarg
Roboty budowlane polegające na rozbudowie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowosolna. B 2019-10-08
Obserwuj
przetarg
„Wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich związanych z przebudową budynku Domu Wałmistrza oraz budowa linii kablowej światłowodowej do Domu Wałmistrza” B 2019-10-08
Obserwuj
przetarg
Zakup i dostawa Ansys HPC PACK na potrzeby realizacji projektu „Innowacyjne Opolskie – profesjonalizacja usług PNT w Opolu”. D 2019-10-08
Obserwuj
przetarg
Zaprojektowanie i kompleksowe wykonanie windy w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin B 2019-10-08
Obserwuj
przetarg
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl