Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Fluke Europe B.V.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna PRZETARGI
REKLAMA
Twoje filtry automatyczne
Filtry automatyczne pozwalają śledzić ogłoszenia o przetargach i wynikach przetargów według zapisanych przez użytkownika preferencji oraz otrzymywać bezpłatne powiadomienia e-mail z nowymi ogłoszeniami według zapisanych preferencji.

Filtry automatyczne dostępne są wyłącznie dla zalogowanych użytkowników portalu.

Zaloguj się na swoje konto
Szukaj w zamówieniach

Województwo
Miasto
Rodzaj zamówienia
Termin składania ofert:
Wszystkie
Najbliższy tydzień
Najbliższe 2 tygodnie
Najbliższy miesiąc
Ponad miesiąc
Wadium
od: do:
Kod CPV:

Znajdź kod CPV w wyszukiwarce

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Rodzaj Zakończenie
"Przebudowa drogi powiatowej nr 2045K ul. Kościuszki od skrzyżowania z ul. Sadową do przepustu w km 1+940 wraz z budową nowego przepustu w miejscu istniejącego" B 2019-05-07
Obserwuj
przetarg
Zagospodarowanie centrum miejscowości Przydonica poprzez budowę oświetlenia ulicznego B 2019-05-06
Obserwuj
przetarg
Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb poradni psychologiczno-pedagogicznej w budynku Powiatowego Centrum Edukacji wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych na działkach nr: 1567, 1531/16 położonych w Gorlicach. B 2019-05-07
Obserwuj
przetarg
,,Budowa instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, instalacji elektrycznej wraz z dostosowaniem pomieszczenia piwnicy na potrzeby węzła cieplnego w budynku mieszkań chronionych przy ul. St. Leszczyńskiej 2 w Oświęcimiu." B 2019-05-13
Obserwuj
przetarg
Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.: „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Miasta Jordanów” z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 5 Ochrona środowiska, Działanie 5.2Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – spr. B 2019-05-06
Obserwuj
przetarg
Porządkowanie gospodarki odpadowej w gminie Rzepiennik Strzyżewski poprzez budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” B 2019-05-06
Obserwuj
przetarg
Roboty budowlano remontowe w zakresie remontu i wymiany nawierzchni drogi oraz zagospodarowania terenu przed Budynkiem głównym B 2019-05-06
Obserwuj
przetarg
Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej ,,Rzeplin Pułanki” w miejscowości Rzeplin, Gmina Skała w 2019 roku. B 2019-05-06
Obserwuj
przetarg
Budowa nowej sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Maków Podhalański w miejscowości Juszczyn os. Górki – etap pierwszy oraz zmiana lokalizacji szafki pomiarowej wraz z wykonaniem zasilania z tablicy głównej w Szkole Podstawowej w Białce. B 2019-05-06
Obserwuj
przetarg
Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Wysocicach B 2019-05-06
Obserwuj
przetarg
"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2097K Ispina-Bieńkowice, w km 3+425-4+073 w m. Drwinia" B 2019-05-06
Obserwuj
przetarg
"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2071K Łąkta Górna-Łapanów w km 2+037-2+093 w m. Łąkta Górna, w km 3+691-4+042 w m. Łąkta Dolna i Kierlikówka, w km 10+093-10+283 w m. Tarnawa wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1619K" B 2019-05-06
Obserwuj
przetarg
Kompleksowa realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn: Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Szerzyny poprzez budowę ogólnodostępnej altany wraz z częściowym utwardzeniem placu w miejscowości Czermna oraz utwardzenie placów i wykonanie nowych nasadzeń roślinności wieloletniej w miejscowości Szerzyny B 2019-05-07
Obserwuj
przetarg
Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej wraz z dostawą i montażem urządzeń oraz remontem istniejącego boiska w miejscowości Koniuszowa, Gmina Korzenna. B 2019-05-02
Obserwuj
przetarg
BUDOWA I PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA NA TERENIE DZIELNICY VII MIASTA KRAKOWA: Część I – ul. Powstania Styczniowego, Część II – ul. Sokola - Budowa oświetlenia na odcinku od ul. Na Wirach do ul. Bielańskiego, Część III – ul. Astronautów przy garażach – działka nr 160/24 obr. 20 Krowodrza, Część IV – ul. Skibowa - Dobudowa oświetlenia na wysokości zatoki parkingowej zlokalizowanej na wjeździe na ogród jordanowski, Część V – ul. Księcia Józefa boczna poniżej budynku 114 – dobudowa na odcinku przed słupkami. B 2019-05-06
Obserwuj
przetarg
Zagospodarowanie placu wokół budynku filii Przedszkola w Lipnicy Dolnej – Położenie drugiej części kostki betonowej B 2019-05-06
Obserwuj
przetarg
„Zintegrowany Produkt Turystyczny Subregionu Tarnowskiego "Trasy Rowerowe Pogórza" - Odcinek 2 - ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Chyszowskiej” B 2019-05-07
Obserwuj
przetarg
Posadowienie toalet w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa w formule „zaprojektuj i wybuduj” w lokalizacjach: I część: Dzielnica IV-przy Pętli Azory(rejon ul. Jeremy/Weissa) II część: Dzielnica XIV- przy ul. Hynka(Park Gen. Stanisława Skalskiego) III część: Dzielnica XV- Planty Mistrzejowickie okolice Skate Parku i ogródka jordanowskiego od ul. Srebrnych Orłów IV część: Dzielnica XVII wejście na cmentarz Grębałów od strony tramwajowej Wzgórza Krzesławickie w ramach zadania: Posadowienie toalet na terenie Krakowa B 2019-05-06
Obserwuj
przetarg
Remont budynku krat w Chrzanowie, wymiana krat, płuczki skratek B 2019-05-15
Obserwuj
przetarg
Budowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w zakresie wymiany złącz kablowych oraz zabudowy wyłączników p. poż. w budynkach A-4, A-5, A-6, A-7, A-10, A-13, A-18, A-21, A-22 na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu B 2019-05-08
Obserwuj
przetarg
Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” termomodernizacji budynku Samorządowego Przedszkola nr 152 w Krakowie na os. Piastów 10 B 2019-05-06
Obserwuj
przetarg
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług projektowych i robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, dla zadania pn.: Spotkajmy się na podwórku – Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty, odpowiednio w odniesieniu od 1 do 8 części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. B 2019-05-06
Obserwuj
przetarg
Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sechnej B 2019-05-06
Obserwuj
przetarg
Dostawa i montaż dźwigu osobowego elektrycznego w DPS ul. Emilii Plater 20 w Nowym Sączu D 2019-04-25
Obserwuj
przetarg
„Budowa nowych kramów (straganów), zlok. na dz. nr 630/1 i 630/2 w m. Wojnicz gm. Wojnicz wraz z zewnętrznym odcinkiem instalacji wodociągowej z istniejącego budynku do projektowanego poidełka na wodę, zewnętrznego odcinka instalacji kanalizacji deszczowej oraz obiektami małej architektury” B 2019-04-30
Obserwuj
przetarg
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl