Przetargi | kategoria CPV :450000007 -
Farnell, An Avnet Company   Phoenix Contact Sp. z o.o.   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Fluke Europe B.V.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna PRZETARGI
REKLAMA
Twoje filtry automatyczne
Filtry automatyczne pozwalają śledzić ogłoszenia o przetargach i wynikach przetargów według zapisanych przez użytkownika preferencji oraz otrzymywać bezpłatne powiadomienia e-mail z nowymi ogłoszeniami według zapisanych preferencji.

Filtry automatyczne dostępne są wyłącznie dla zalogowanych użytkowników portalu.

Zaloguj się na swoje konto
Szukaj w zamówieniach

Województwo
Miasto
Rodzaj zamówienia
Termin składania ofert:
Wszystkie
Najbliższy tydzień
Najbliższe 2 tygodnie
Najbliższy miesiąc
Ponad miesiąc
Wadium
od: do:
Kod CPV:

Znajdź kod CPV w wyszukiwarce

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Rodzaj Zakończenie
BUDOWA OŚWIETLENIA ULICY ST. I B. WROŃSKICH W GORLICACH – ETAP 1 B 2019-09-05
Obserwuj
przetarg
Roboty budowlane w budynkach Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie przy ul. Ułanów 9a oraz ich otoczeniu w ramach zadania pn. „Dostosowanie budynków zlokalizowanych przy ul. Ułanów 9a do wymogów osób niepełnosprawnych i sanepidu” B 2019-09-09
Obserwuj
przetarg
Wykonanie prac związanych z ochroną letnich stanowisk nietoperzy polegających na remontach pokryć dachowych B 2019-09-05
Obserwuj
przetarg
Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji, przebudowie, dociepleniu przegród zewnętrznych Klubu Jedność na os. Wolica ul. Drożyska 3c, 31-988 w Krakowie dz. 76/5, obr. NH-31 NowaHuta wraz instalacjami wewnętrznymi: elektrycznymi, c.o., wod.-kan.i wentylacji mechanicznej z klimatyzacją oraz wyposażeniem, w podziale na 3 części B 2019-09-04
Obserwuj
przetarg
Remont mostu betonowego w ciągu drogi gminnej nr 292503 K Łososina Dolna – Jarostowa – Instytut w miejscowości Łososina Dolna w km 2+670 – 2+721 B 2019-09-03
Obserwuj
przetarg
Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Proszowicach w ramach projektu „przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice – obszar sportu i rekreacji” Działanie 11.1 Rewitalizacja miast RPO WM na lata 2014-2020 B 2019-09-05
Obserwuj
przetarg
Przebudowa budynku głównego przy ul. Makuszyńskiego 9 - Przebudowa pomieszczenia na potrzeby serwerowni (wraz z zakupem pierwszego wyposażenia) - I etap. B 2019-09-04
Obserwuj
przetarg
Wykonanie centralki ppoż. w portierni głównej monitorującej sygnały alarmowe pożaru z całego kampusu PK, bud. W-4 (10-22) ul. Warszawska 24, Kraków B 2019-09-03
Obserwuj
przetarg
Krynica-Zdrój stawia na sport i rekreację. Modernizacja placu sportowo-rekreacyjnego na Czarnym Potoku B 2019-09-04
Obserwuj
przetarg
Dostosowanie pawilonu C Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej do aktualnie obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja i rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru – (II) B 2019-09-03
Obserwuj
przetarg
Roboty remontowe holu wejściowego, hydroforni, części elewacji, schodów w budynku Hali Gorce w Nowym Targu B 2019-09-03
Obserwuj
przetarg
Budowa wzorcowej zagrody rolniczej – budynek gospodarczy – IV etap B 2019-09-03
Obserwuj
przetarg
„Budowa dwóch placów zabaw w ramach Rewitalizacji Parku Miejskiego w Miechowie” B 2019-09-03
Obserwuj
przetarg
Remont nawierzchni z kostki brukowej betonowej przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Lubcza, Gmina Ryglice B 2019-09-05
Obserwuj
przetarg
Zaprojektowanie oraz wykonanie remontu stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z zabudową nowej rozdzielni nn 0,4 kV na terenie oczyszczalni ścieków w Nowym Targu - III postępowanie B 2019-09-03
Obserwuj
przetarg
Prace modernizacyjne i adaptacyjne budynku położonego w Marchocicach dla potrzeb Ośrodka Aktywnego Seniora w ramach projektu „Aktywny Senior” w ramach RPO WM 2014-2020, 9 Oś priorytetowa Włączenie społeczne, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, Typ projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych B 2019-09-02
Obserwuj
przetarg
Wykonanie zadania pn. „Budowa windy zewnętrznej przy budynku szpitalnym tzw. Pawilonie Zabiegowym wraz z przebudową otworów w ścianie i niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr 137/3, obręb 164 dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika przy ul. Szpitalnej 13 w Tarnowie”. B 2019-09-09
Obserwuj
przetarg
„Budowa pięciu otwartych stref aktywności w wariancie rozszerzonym na terenie Miasta i Gminy Wolbrom” B 2019-08-29
Obserwuj
przetarg
Przebudowa przystani flisackiej i rozbudowa o część do obsługi kajaków w ramach projektu: „Zagospodarowanie turystycznej wizytówki regionu – przystani spływu Dunajcem w Szczawnicy i wejścia do pienińskich (polskiego i słowackiego) parków narodowych” w formule zaprojektuj i wybuduj B 2019-08-30
Obserwuj
przetarg
Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją kotłowni w budynkach będącym własnością Gminy Ochotnica Dolna: 1/ część I zamówienia – Modernizacja kotłowni Budynku Komunalnego w Ochotnicy Dolnej, 2/ część II zamówienia – Modernizacja Kotłowni Budynku Komunalnego Wiejskiego Ośrodka Kultury i OSP w Ochotnicy Dolnej. B 2019-08-30
Obserwuj
przetarg
Modernizacja sanitariatów w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Krakowie przy ul. Ułanów 3 w ramach zadania „Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych” B 2019-08-29
Obserwuj
przetarg
NAPRAWA POMIESZCZEŃ SŁUŻBY ZDROWIA BUDYNKU NR 42 W WOSzK ZAKOPANE B 2019-09-02
Obserwuj
przetarg
Wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Galeria Sztuki XX wieku willa „Oksza” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury). B 2019-08-29
Obserwuj
przetarg
Przebudowa (modernizacja) istniejących wind nr 2,3,4,5 w Budynku Głównym Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie B 2019-08-30
Obserwuj
przetarg
„Budowa boiska sportowego na os. Stella” B 2019-08-29
Obserwuj
przetarg
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl