Przetargi | kategoria CPV :450000007 -
Farnell, An Avnet Company   Phoenix Contact Sp. z o.o.   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Fluke Europe B.V.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna PRZETARGI
REKLAMA
Twoje filtry automatyczne
Filtry automatyczne pozwalają śledzić ogłoszenia o przetargach i wynikach przetargów według zapisanych przez użytkownika preferencji oraz otrzymywać bezpłatne powiadomienia e-mail z nowymi ogłoszeniami według zapisanych preferencji.

Filtry automatyczne dostępne są wyłącznie dla zalogowanych użytkowników portalu.

Zaloguj się na swoje konto
Szukaj w zamówieniach

Województwo
Miasto
Rodzaj zamówienia
Termin składania ofert:
Wszystkie
Najbliższy tydzień
Najbliższe 2 tygodnie
Najbliższy miesiąc
Ponad miesiąc
Wadium
od: do:
Kod CPV:

Znajdź kod CPV w wyszukiwarce

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Rodzaj Zakończenie
KP w Jordanowie – przebudowa obiektu B 2019-11-05
Obserwuj
przetarg
Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni wraz z pielęgnacją związanych z budową Parku Kieszonkowego przy ul. Filtrowej w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie B 2019-11-04
Obserwuj
przetarg
Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem pomieszczeń sanitarnych w Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu B 2019-11-04
Obserwuj
przetarg
„Wielka kultura w małym mieście – etap III”, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. B 2019-11-04
Obserwuj
przetarg
Przebudowa i częściowa zmiana funkcji Rynku w Proszowicach w ramach projektu „przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice – obszar kultury” Działanie 11.1 Rewitalizacja miast RPO WM na lata 2014-2020 B 2019-11-04
Obserwuj
przetarg
Budowa kanalizacji opadowej wraz z wylotem do potoku Wątok oraz utwardzenie drogi dojazdowej do budynków przy ul. Spytki 1A i 1C w Tarnowie B 2019-10-30
Obserwuj
przetarg
Rozbudowa skateparku w Chrzanowie B 2019-10-31
Obserwuj
przetarg
Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.: „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Miasta Jordanów” z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 5 Ochrona środowiska, Działanie 5.2Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – spr B 2019-11-04
Obserwuj
przetarg
Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 270701 K „Na Zagumnie”, działki ew. nr 2374/3, 1697/2 w miejscowości Lipinki w km 0+440, w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych B 2019-10-31
Obserwuj
przetarg
Budowa sceny plenerowej wraz z budynkami zaplecza sanitarnego i przebieralni oraz utwardzeniem terenu i instalacją oświetlenia w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sceny koncertowej w Wieprzu”- Etap II B 2019-10-30
Obserwuj
przetarg
Wykonanie remontu i modernizacji kuchni szpitalnej z wykonaniem sali konferencyjnej przy Szpitalu Specjalistycznym im. H. Klimontowicza w Gorlicach. B 2019-11-05
Obserwuj
przetarg
Remont pokrycia dachowego nad budynkiem Działu w SPZOZ w Myślenicach B 2019-10-31
Obserwuj
przetarg
Wymiana dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej im. O. Rafała Kalinowskiego ul. Pułaskiego 5 w Wadowicach B 2019-10-29
Obserwuj
przetarg
wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu istniejącej ogólnodostępnej toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych, oraz wydzielenie toalety dla mężczyzn w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Modernizacja pomieszczeń bibliotecznych na potrzeby centrów dydaktyczno-informatycznych w powiązaniu z projektem Małopolska Chmura Edukacyjna działanie 2.1 RPO WM" w ramach zadania budżetowego nr 3 w budynku MCDN ODN w Tarnowie, przy ul. Nowy Świat 30 B 2019-10-29
Obserwuj
przetarg
Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie pomieszczenia sanitarnego z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Modernizacja pomieszczeń bibliotecznych na potrzeby centrów dydaktyczno-informatycznych w powiązaniu z projektem Małopolska Chmura Edukacyjna działanie 2.1 RPO WM" w ramach zadania budżetowego nr 3 w budynku MCDN ODN w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61 B 2019-10-29
Obserwuj
przetarg
„Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach powiatowych Powiatu Olkuskiego”- postępowanie II. B 2019-10-29
Obserwuj
przetarg
Uzdrowiska pogranicza polsko – słowackiego jako rozpoznawalny w skali Europy obszar realizacji turystyki zdrowotnej – etap I – budowa pętli rowerowej łączącej miejscowości uzdrowiskowe Doliny Popradu. Mała architektura i znakowanie B 2019-10-28
Obserwuj
przetarg
Wzmocnienie korpusu dróg gminnych w Nawojowej – 1. ul. Sikornik; 2. ul. Ks. Stanisława Kruczka; 3. ul. Podgórska w Nawojowej B 2019-10-28
Obserwuj
przetarg
Przebudowa i zabezpieczenie istniejącej sieci wodociągowej, dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2141K „Przestańsko – Kacice – Słomniki w miejscowościach Prandocin, Prandocin Wysiłek, Januszowie, Kacice” B 2019-10-28
Obserwuj
przetarg
Przebudowa istniejących węzłów sanitarnych oraz wewnętrznych instalacji w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 w Olkuszu (8.1 GPR) B 2019-10-29
Obserwuj
przetarg
Budowa chodnika w Bereście przy drodze wojewódzkiej nr 981, odc. 140 km 0+205,0 – 0+405,0 B 2019-10-28
Obserwuj
przetarg
BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 180507K ULICY CZERNIA OD ULICY WITOSA W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ W KM 0+000 – 1+165 I W KM 0+000 – 0+223 B 2019-10-25
Obserwuj
przetarg
Remont pomieszczeń (roboty malarskie wewnętrzne i posadzkarskie) w budynku Domu Pomocy Społecznej B 2019-10-25
Obserwuj
przetarg
Montaż piłkochwytów na boisku do piłki plażowej w Homrzyskach B 2019-10-25
Obserwuj
przetarg
„Uzdrowiska pogranicza polsko-słowackiego jako rozpoznawalny w skali Europy obszar realizacji turystyki zdrowotnej - etap I - budowa pętli rowerowej łączącej miejscowości uzdrowiskowe Doliny Popradu”. Mała architektura i znakowanie. B 2019-10-25
Obserwuj
przetarg
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl