Przetargi | kategoria CPV :450000007 -
Farnell, An Avnet Company   Phoenix Contact Sp. z o.o.   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Fluke Europe B.V.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna PRZETARGI
REKLAMA
Twoje filtry automatyczne
Filtry automatyczne pozwalają śledzić ogłoszenia o przetargach i wynikach przetargów według zapisanych przez użytkownika preferencji oraz otrzymywać bezpłatne powiadomienia e-mail z nowymi ogłoszeniami według zapisanych preferencji.

Filtry automatyczne dostępne są wyłącznie dla zalogowanych użytkowników portalu.

Zaloguj się na swoje konto
Szukaj w zamówieniach

Województwo
Miasto
Rodzaj zamówienia
Termin składania ofert:
Wszystkie
Najbliższy tydzień
Najbliższe 2 tygodnie
Najbliższy miesiąc
Ponad miesiąc
Wadium
od: do:
Kod CPV:

Znajdź kod CPV w wyszukiwarce

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Rodzaj Zakończenie
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1278R Podlesie – Czarna – budowa chodnika w miejscowości Jaźwiny w km 9+222 – 9+620” B 2019-11-04
Obserwuj
przetarg
Wymiana poszycia dachu w dwóch obiektach – kościół w Równem i Sieniawie oraz przebudowa konstrukcji budynku – kościół w Sieniawie B 2019-11-04
Obserwuj
przetarg
Przebudowa drogi wewnetrznej w Krównikach i Łętowni, remont drogi gminnej oraz rozbudowa zatoki parkingowej w Ostrowie B 2019-11-04
Obserwuj
przetarg
Wykonanie remontu piwnic, wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej oraz budowa instalacji wentylacji mechanicznej dla Przedszkola Miejskiego nr 8 w Mielcu B 2019-10-31
Obserwuj
przetarg
Przebudowa drogi powiatowej nr 1319R Brzostek – Kamienica Górna – Smarżowa - budowa chodnika w km 0+400 – 2+211” – Etap 1 B 2019-10-31
Obserwuj
przetarg
Budowa przedszkola publicznego wraz ze żłobkiem przy ul. Mehoffera w Ropczycach” w ramach zadania pn. „Projektowanie i budowa przedszkola publicznego wraz ze żłobkiem przy ul. Mehoffera w Ropczycach B 2019-11-06
Obserwuj
przetarg
Przebudowa Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej wraz z wewnętrznymi instalacjami, w tym wentylacji mechanicznej i gazów medycznych - I etap (budynek B), w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”. B 2019-10-31
Obserwuj
przetarg
Modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej w budynku Sądu Okręgowego w Krośnie z siedzibą przy ul. Kletówki 27A, 38-400 Krosno B 2019-10-30
Obserwuj
przetarg
Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w m. Dobieszyn B 2019-10-30
Obserwuj
przetarg
Wykonanie placu rekreacyjnego w m. Jedlicze-Borek na dz. o nr ew.2406/3-II Etap B 2019-10-30
Obserwuj
przetarg
: Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa B 2019-10-29
Obserwuj
przetarg
rozbudowa i przebudowa budynku warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół w Iwoniczu o pracownię szkoleniową do diagnostyki pojazdów wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w ramach realizacji projektu pt. Poprawa jakości kształcenia zawodowego na obszarze Transgranicznym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 Oś priorytetowa 3. Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie B 2019-10-30
Obserwuj
przetarg
BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ BUDOWA KOTŁOWNI NA PALIWO GAZOWE O MOCY CIEPLNEJ 321 KW DLA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. WINCENTEGO WITOSA W ZARZECZU B 2019-10-30
Obserwuj
przetarg
Roboty budowlane polegające na wykonaniu na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu, ul. Sielecka 9, 37-700 Przemyśl B 2019-10-28
Obserwuj
przetarg
„Zagospodarowanie terenu zasypanego zbiornika wodnego przy Placu Ludowym, celem urządzenia kącika rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkańców osiedla Zakrzów” na działkce o nr ew. 527, obręb Zakrzów – ETAP I”. B 2019-10-29
Obserwuj
przetarg
Przebudowa drogi powiatowej nr 1290R Dębica – Straszęcin – Grabiny – Czarna – budowa chodnika w miejscowości Golemki w km 7+654 – 7+975 B 2019-10-28
Obserwuj
przetarg
ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NR 109871 R GŁUCHÓW – PASTWISKA W MIEJSCOWOŚCI GŁUCHÓW B 2019-10-29
Obserwuj
przetarg
Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej w budynku F Politechniki Rzeszowskiej B 2019-10-28
Obserwuj
przetarg
„Budowa wiaty garażowo - gospodarczej w Brzostku” B 2019-10-28
Obserwuj
przetarg
Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu B 2019-10-29
Obserwuj
przetarg
Budowa łącznika drogowego, pomiędzy obwodnicą Sanoka w ciągu drogi krajowej DK 28 Zator-Medyka a drogą gminną Nr G117160R ul. Łany wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi wraz z przebudową ul. Porcelanowej drogi gminnej wewnętrznej na działce Nr 2414/22 B 2019-10-28
Obserwuj
przetarg
Budowa sali gimnastycznej w Woli Wielkiej B 2019-10-25
Obserwuj
przetarg
Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Babicy B 2019-10-25
Obserwuj
przetarg
Roboty budowlane w zakresie przebudowy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Staszica wraz z robotami towarzyszącymi B 2019-10-25
Obserwuj
przetarg
Budowa parku linowego w Pustkowie – Osiedlu. B 2019-10-28
Obserwuj
przetarg
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl