Wyniki przetargów | kategoria CPV :713200007 -
Farnell, An Avnet Company   Phoenix Contact Sp. z o.o.   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Fluke Europe B.V.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna Wyniki przetargów
REKLAMA
Twoje filtry automatyczne
Filtry automatyczne pozwalają śledzić ogłoszenia o przetargach i wynikach przetargów według zapisanych przez użytkownika preferencji oraz otrzymywać bezpłatne powiadomienia e-mail z nowymi ogłoszeniami według zapisanych preferencji.

Filtry automatyczne dostępne są wyłącznie dla zalogowanych użytkowników portalu.

Zaloguj się na swoje konto
Szukaj w zamówieniach

Województwo
Miasto
Rodzaj zamówienia
Wadium
od: do:
Kod CPV:

Znajdź kod CPV w wyszukiwarce

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Rodzaj Udzielenie
Wykonanie projektu technicznego wymiennikowni ciepła para/woda wraz z przeniesieniem centralnej wymiennikowni do kotłowni gazowej przy ul. Medyków 2A oraz przeprojektowanie sieci cieplnych. U 2019-09-17
Obserwuj
przetarg
REMONT MOSTU Z PODNIESIENIEM KLASY NOŚNOŚCI NAD RZEKĄ SUMINA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 922 W KM 4+772 W MIEJSCOWOŚCI NĘDZA ZGODNIE Z PROGRAMEM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYM B 2019-09-17
Obserwuj
przetarg
Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściach dla pieszych B 2019-09-12
Obserwuj
przetarg
Opracowanie projektu oraz wykonanie klimatyzacji w budynku Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu Śląskim. B 2019-09-11
Obserwuj
przetarg
Zaprojektowanie i budowa doświetlenia łącznika pomiędzy parkiem „Duże Planty” a ul. Konstytucji 3 Maja wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 1 w Mikołowie. B 2019-09-09
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej 4812 S – ul. Szkolna w Preczowie” U 2019-09-09
Obserwuj
przetarg
Zaprojektowanie i budowa oświetlenia ulicznego bocznej od ul. Pogodnej w Mikołowie. B 2019-09-09
Obserwuj
przetarg
„Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Szkolnej w Rudzie Śląskiej – Bielszowice wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę” U 2019-09-06
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla przeprowadzenia inwestycji związanej z przebudową ul. Świerkowej (od dz. nr 1328/18 od końca asfaltu do dz. nr 1845/41 do początku nowego asfaltu w ul. Paprotek) w Mikołowie. U 2019-09-03
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze z podziałem na części: Część 1: Most w ciągu ul. Trębackiej nad rzeką Bytomką, Część 2: Przepust w ciągu rzeki Czarniawki ul. 3 Maja/Paderewskiego, Część 3: Most w ciągu ul. Jagiellońskiej nad rzeką Bytomką, Część 4: Most w ciągu ul. Zwycięstwa nad Potokiem Żernickim Część 5: Wiadukt w ciągu ul. Roosevelta nad torami PKP Część 6: Most w ciągu ul. Paderewskiego nad potokiem Bielszowickim Część 7: Wiadukt w ciągu ul. Hermisza nad DK88 i torami PKP Część 8: Most w ciągu ul. Lipowej nad Potokiem Żernickim Część 9: Kładka dla pieszych pomiędzy ul.11 Listopada i ul. Heweliusza Część 10: Przepust w ciągu rzeki Bytomki pod ul. Dubiela Część 11: Wiadukt kolejowy nad ul. Mikulczycką Część 12: Przepust w ciągu rzeki Czarniawki pod ul. Pszczyńską Część 13: Przepust w ciągu rowu melioracyjnego pod ul. Jordana U 2019-09-02
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oczyszczalni ścieków w aglomeracji Poczesna w miejscowości Wrzosowa U 2019-08-30
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej remontu wiaduktu drogowego w ciągu ul. Bagiennej nad torami linii kolejowych nr 1 i 138 w Katowicach U 2019-08-30
Obserwuj
przetarg
Budowa dwustronnych pylonów informacyjnych na terenie kampusu Politechniki Śląskiej, w systemie „projektuj i buduj”. Oznaczenie sprawy OZ/B/19/26/DM B 2019-08-28
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej remontu wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ligockiej nad torami linii kolejowej nr 171 w Katowicach U 2019-08-26
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji projektowej remontu/modernizacji/przebudowy budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. M. Karłowicza w Katowicach, przy ul. Teatralnej 16 U 2019-08-26
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej remontu wiaduktu drogowego w ciągu ul. Krakowskiej nad torami linii kolejowych Nr 171 i 657 w Katowicach U 2019-08-23
Obserwuj
przetarg
„Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Etap 1: Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sosnowcu przy ulicy Grenadierów 21 - kwatera III (D)”. B 2019-08-22
Obserwuj
przetarg
Zaprojektowanie i wykonanie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa, tj. instalacji pomp ciepła. B 2019-08-20
Obserwuj
przetarg
"Projekt oświetlenia ul. Parkowej w Białej” U 2019-08-20
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok w Bielsku-Białej – część II. U 2019-08-20
Obserwuj
przetarg
"Projekt oświetlenia drogi do cmentarza, przejścia dla pieszych i parkingu przy cmentarzu w Kłobucku”" U 2019-08-20
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji projektowej i prac budowlanych w ramach projektu pn. Uporządkowanie terenu w okolicy rzeki Wisły – odtworzenie i skomunikowanie zasobów przyrodniczych – etap I – formuła „Zaprojektuj i wybuduj” B 2019-08-19
Obserwuj
przetarg
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie dźwigu w budynku Sądu Apelacyjnego w Katowicach. 2. Zakres prac obejmuje między innymi: 2.1. Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji w/w zadania. Opracowanie projektowe wielobranżowe winno obejmować cały zakres realizowanego zadania. 2.2. Demontaż istniejącej windy wraz z pełną inwentaryzacją i odpowiednim zabezpieczeniem jej elementów 2.3. Wykonanie prac budowlano-montażowych i towarzyszących wraz z pracami zabezpieczającymi, dokumentacją powykonawczą i odbiorem urządzeń przez UDT. 2.4. Wymianę dźwigu, podzespołów i elementów dźwigowych. 2.5. Sprawowanie nadzoru autorskiego. B 2019-08-14
Obserwuj
przetarg
Opracowanie koncepcji oraz projektu budowlanego przebudowy istniejących pomieszczeń części A Izby Przyjęć w budynku Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego przy ul. Medyków 14 w Katowicach w celu wykonania nowoczesnej Izby Przyjęć. U 2019-08-14
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w ciągu ul. Maksymiliana Hubera w Zabrzu. U 2019-08-13
Obserwuj
przetarg
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl