Wyniki przetargów | kategoria CPV :713200007 -
Farnell, An Avnet Company   Phoenix Contact Sp. z o.o.   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Fluke Europe B.V.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna Wyniki przetargów
REKLAMA
Twoje filtry automatyczne
Filtry automatyczne pozwalają śledzić ogłoszenia o przetargach i wynikach przetargów według zapisanych przez użytkownika preferencji oraz otrzymywać bezpłatne powiadomienia e-mail z nowymi ogłoszeniami według zapisanych preferencji.

Filtry automatyczne dostępne są wyłącznie dla zalogowanych użytkowników portalu.

Zaloguj się na swoje konto
Szukaj w zamówieniach

Województwo
Miasto
Rodzaj zamówienia
Wadium
od: do:
Kod CPV:

Znajdź kod CPV w wyszukiwarce

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Rodzaj Udzielenie
Budowa Centrum Aktywności Lokalnej z siedzibą Rady Osiedla Kowale przy ul. Ełckiej we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych B 2019-09-12
Obserwuj
przetarg
Dokończenie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego U 2019-09-10
Obserwuj
przetarg
Wybór Wykonawcy pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania ”Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo-historycznej”. U 2019-09-06
Obserwuj
przetarg
Budowa / rozbiórka mostu tymczasowego (wraz z wymaganymi dojazdami) w zastępstwie obiektu w km 17+748 drogi wojewódzkiej 364 w m. Lwówek Śląski w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 45000000-7, 71320000-7. B 2019-09-02
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót budowlanych lub zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla zadań pn.: Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym, siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną w ul. Turkusowej w Oleśnicy”, ,,Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w sięgaczu ul. Reymonta w Oleśnicy” oraz ,,Budowa sieci wodociągowej w ul. Stawowej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Belgijskiej w Oleśnicy”, „Budowa dróg o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym, siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną w ul. Europejskiej, Holenderskiej, Greckiej oraz ul. Niemieckiej i Francuskiej na odcinku od ul. Europejskiej do ul. Włoskiej w Oleśnicy U 2019-08-28
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Traugutta, Browarnej, Malinowskiego, Zamkowej, Szkolnej, Stogryna i Murarskiej w Lwówku Śląskim oraz pełnienie nadzoru autorskiego U 2019-08-28
Obserwuj
przetarg
Prace projektowe dla zadania pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Ścinawa”. CPV 71.32.00.00-7. U 2019-08-26
Obserwuj
przetarg
Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Rzeplinie w trybie zaprojektuj i wybuduj B 2019-08-20
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji technicznej na zadania: „Przebudowa drogi ul. XXX-lecia (od ul. Kwiatkowskiego do ul. Wiejskiej)”; „Przebudowa drogi ul. Wojska Polskiego (od ul. Kłodzkiej do Tesco)”;„Przebudowa ul. Akacjowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej (od ul. Radkowskiej do ul. Topolowej)” U 2019-08-20
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadań: Przykrycie rowu pomiędzy ul. An-dersa a ul. Podgórską wraz z budową oświetlenia; Budowa chodnika na ul. Ander-sa z przykryciem rowu. U 2019-08-20
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego p.n. ,, Budowa chodnika ul. Sportowa w m. Czernina,,. U 2019-08-20
Obserwuj
przetarg
04970 – Rowerem w obie strony po Armii Krajowej – etap I (WBO 2018 #123) U 2019-08-19
Obserwuj
przetarg
Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu koncepcji rozwiązania docelowego zagospodarowania wód opadowych oraz koncepcji drogowej wraz ze strefowaniem uzbrojenia podziemnego na obszarze osiedla Lipa Piotrowska we Wrocławiu U 2019-08-16
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lwówku Śląskim przy ul. Oświęcimskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przy stadionie miejskim (na podstawie koncepcji architektoniczno- urbanistycznej) oraz pełnieniem nadzoru autorskiego U 2019-08-13
Obserwuj
przetarg
Ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego i projekt koncepcyjny dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej budynku Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy U 2019-08-12
Obserwuj
przetarg
Pełnienie Nadzoru Autorskiego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35” U 2019-08-12
Obserwuj
przetarg
Naprawa i rozbudowa systemu oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego i kierunkowego we wszystkich obiektach na drogach komunikacyjnych oraz w innych miejscach, w których jest to wymagane dla zapewnienia bezpieczeństwa ludziom, dla Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. B 2019-08-09
Obserwuj
przetarg
Przebudowa parkingu przy ul. Nowa Osada w Nowej Rudzie realizowanego w ramach zadania "Czesko - polski szlak grzbietowy - część wschodnia" U 2019-08-09
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz z zadrzewieniami przydrożnymi, likwidacja zbędnych dróg wraz z rekultywacją umożliwiającą uprawę mechaniczną gruntów oraz poprawa parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych” w związku z realizacją projektu „Scalenie gruntów wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno, gmina Dzierżoniów, powiat dzierżoniowski" w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 U 2019-08-07
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa mostu w ciągu DW 381 w km 13+831 w m. Głuszyca. CPV 71320000-7. U 2019-08-01
Obserwuj
przetarg
Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Oleśnica. B 2019-07-31
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej na przebudowę budynku koszarowego nr 10 wraz z rozbudową systemów ochrony w kompleksie wojskowym we Wrocławiu U 2019-07-31
Obserwuj
przetarg
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w m. Jawor” CZĘŚĆ 1: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 od km 1+263 do km 1+805 w m. Jawor”. CZĘŚĆ 2: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie przebudowy chodnika w m. Jawor”. B 2019-07-30
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Płóczki Górne i Nagórze wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego U 2019-07-30
Obserwuj
przetarg
04480- Gospodarowanie wodami opadowymi w obszarze ulic Racławicka i Skarbowców we Wrocławiu Zadanie 1: Budowa części retencyjnej Parku Krzyckiego (zakres Gminy Wrocław) Zadanie 2: Budowa kolektora deszczowego w łączniku ul. Przyjaźni i ul. Racławickiej (zakres MPWiK) B 2019-07-25
Obserwuj
przetarg
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl