Farnell element14   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Phoenix Contact Sp. z o.o.   Fluke Europe B.V.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
Farnell element14
strona główna PRZETARGI
REKLAMA
Twoje filtry automatyczne
Filtry automatyczne to funkcjonalność dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników, pozwalająca zapisać pod podaną przez użytkownika nazwą filtr przetargów. Lista zapisanych filtrów pojawi się w tym miejscu, i pozwoli na szybkie przełączanie się pomiędzy filtrami, oszczędzając cenny czas.
Zaloguj się na swoje konto
Szukaj w zamówieniach

Województwo
Miasto
Rodzaj zamówienia
Termin składania ofert:
Wszystkie
Najbliższy tydzień
Najbliższe 2 tygodnie
Najbliższy miesiąc
Ponad miesiąc
Wadium
od: do:
Kod CPV:

Znajdź kod CPV w wyszukiwarce

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Rodzaj Zakończenie
Dostawa baterii trakcyjnych na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie. D 2018-06-04
Obserwuj
przetarg
dostawa układu akwizycji i przetwarzania danych dla WIMiR -KC-zp.272-246/18 D 2018-06-06
Obserwuj
przetarg
Dostawa materiałów elektrycznych D 2018-06-05
Obserwuj
przetarg
DOSTAWA LATAREK STANOWIĄCYCH INDYWIDUALNE WYPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY D 2018-06-04
Obserwuj
przetarg
dostawa systemu chłodzącego urządzenie do wykonywania cienkich folii metodą polerowania elektrochemicznego D 2018-06-06
Obserwuj
przetarg
Dostawę wyposażenia do Miejsko Gminnego Domu Kultury w Głogowie Małopolskim w ramach projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF” D 2018-06-04
Obserwuj
przetarg
Zakup oprogramowania i zasilania awaryjnego D 2018-06-04
Obserwuj
przetarg
Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych, uruchomienie e-usług publicznych, digitalizacja i udostępnienie zasobów informacji przestrzennej oraz modernizacja strony WWW z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego w ramach projektu pn. „Nowa jakość usług publicznych - informatyzacja gminy Dźwierzuty” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. D 2018-06-08
Obserwuj
przetarg
„Wymiana wyłączników w polach dopływowych rozdzielni głównej 6 kV R-1” dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary”. U 2018-06-04
Obserwuj
przetarg
Dostawy podzespołów do kardiomonitorów Philips i Datex z podziałem na pakiety D 2018-06-07
Obserwuj
przetarg
dostawa depozytorów kluczy wraz z wdrożeniem D 2018-06-12
Obserwuj
przetarg
Dostawa baterii do min D 2018-06-13
Obserwuj
przetarg
Dostawa oświetlenia z zasilaniem solarnym w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa infrastruktury rekreacyjnej terenu kąpieliska w Rosnowie D 2018-06-04
Obserwuj
przetarg
Dostawa baterii SAFT LS 14250C i baterii R14 1,5V D 2018-06-13
Obserwuj
przetarg
Dostawa kamuflowanych taktycznych ochronników słuchu z osprzetem dla JW 4101 w Lublińcu D 2018-06-05
Obserwuj
przetarg
Dostawa baterii litowych do min morskich LiMnO2 typu 6M20 D 2018-06-06
Obserwuj
przetarg
Zakup i dostawa agregatu prądotwórczego zasilania awaryjnego wraz z montażem i uruchomieniem D 2018-06-06
Obserwuj
przetarg
Zakup urządzeń, narzędzi i materiałów z zakresu mechatroniki, mechaniki i systemów alarmowych w ramach projektu „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”. D 2018-05-30
Obserwuj
przetarg
Wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Chmielowskiego 6 w Krakowie B 2018-06-07
Obserwuj
przetarg
„Kontynuacja rewitalizacji przestrzeni publicznej miasta Libiąża wzdłuż ulic: Piłsudskiego, 1 Maja i Górniczej – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie skrzyżowania ulic: 1 Maja, Chrzanowskiej i Oświęcimskiej w Libiążu – etap 1 – przebudowa zajezdni autobusowej”. B 2018-06-08
Obserwuj
przetarg
SVA/NDM/4620-68/2018: Dostawa wraz z rozładunkiem materiałów elektrycznych oraz opraw oświetleniowych i ewakuacyjnych wraz z źródłem światła na zadanie nr 01592 pod nazwą: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku nr 9 kompleksu wojskowego K-136 w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Leśna 4c. D 2018-05-30
Obserwuj
przetarg
Dostawa i montaż dwóch UPS-ów do serwerowni zapasowej D 2018-05-30
Obserwuj
przetarg
Dostawa sprzętu i materiałów z branży elektrycznej oraz elektronarzędzi na potrzeby szkoleń zawodowych realizowanych przez placówki oświatowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 D 2018-05-30
Obserwuj
przetarg
„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach Zadanie 6: Dostosowanie wybranych pracowni Zespołu Szkół w Polkowicach do wymogów nowoczesnej edukacji zawodowej - zakup wyposażenia pracowni elektrotechniki i elektroniki, montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych w ramach Działania 4”, w ramach realizacji projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach poprzez wsparcie nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego D 2018-05-30
Obserwuj
przetarg
Zakup aparatury w ramach projektu: “Badania aplikacyjne w obszarze technologii nawigacji, sterowania, komunikacji i wymiany danych pomiędzy autonomicznym statkiem pływającym i statkiem powietrznym” na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIR.04.01.04-00-0025/16-00 z dnia 12.06.2017 r. Projekt współfinansowany w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 4.1.4 „Badania aplikacyjne” D 2018-05-29
Obserwuj
przetarg
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl