Farnell element14   ASTOR Sp. z o. o.   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Rittal Sp. z o.o.   Fluke Europe B.V.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna PRZETARGI
Twoje filtry automatyczne
Filtry automatyczne to funkcjonalność dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników, pozwalająca zapisać pod podaną przez użytkownika nazwą filtr przetargów. Lista zapisanych filtrów pojawi się w tym miejscu, i pozwoli na szybkie przełączanie się pomiędzy filtrami, oszczędzając cenny czas.
Zaloguj się na swoje konto
Szukaj w zamówieniach

Województwo
Miasto
Rodzaj zamówienia
Termin składania ofert:
Wszystkie
Najbliższy tydzień
Najbliższe 2 tygodnie
Najbliższy miesiąc
Ponad miesiąc
Wadium
od: do:
Kod CPV:

Znajdź kod CPV w wyszukiwarce

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Rodzaj Zakończenie
Wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj, wybuduj, wyposaż przy realizacji inwestycji pn. „Budowa Budynku Szpitala (w ramach rozbudowy istniejącego), w zakresie Bloku Operacyjnego, Oddziału Chirurgicznego, OAIT, Centralnej Sterylizatorni i Pracowni Endoskopii” na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach przy ul. Korczaka 23 B 2017-02-06
Obserwuj
przetarg
"Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pt. "Ochrona różnorodności biologicznej z elementami ekoedukacyjnymi na terenie Nadleśnictwa Ełk" wraz ze sporządzeniem i złożeniem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, kompletnego wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie dla powyższego zadania inwestycyjnego w ramach osi priorytetowej 5 Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej." U 2017-01-30
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą Rydlówka – przebudowa i dostosowanie budynku dla potrzeb Muzeum Młodej Polski – przyszłego oddziału Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. U 2017-02-02
Obserwuj
przetarg
Przeglądy okresowe sprzętu i aparatury medycznej U 2017-01-31
Obserwuj
przetarg
Zadanie I – Projekt budowlano-wykonawczy budowy ul. Prymasowskiej; Zadanie II - Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy ul. gen. J. Sowińskiego (odc. od ronda marsz. J. Piłsudskiego do ul. A. Mickiewicza) oraz ul. Marsz. J. Piłsudskiego (odc. od ronda marsz. J. Piłsudskiego do ul. J. Mrugacza); Zadanie III – projekt budowlano-wykonawczy budowy ul. Brzozowej (odc. od ul. Akacjowej do ul. Klonowej) U 2017-01-31
Obserwuj
przetarg
SVA/NDM/4620-04/17: Budowa Lokalnego Centrum Nadzoru wraz z modernizacją istniejących systemów alarmowych z włączeniem ich do LCN w bud. nr 20 dla potrzeb Jednostki wojskowej 2098 przy ul. Kętrzyńskiego 1 w Bemowie Piskim - zad. 34431. B 2017-02-06
Obserwuj
przetarg
ZP/6/2017 -Dostawa sprzętu dla Kliniki Diagnostyki i Leczenia Niepłodności dla Instytutu „CZMP” D 2017-01-30
Obserwuj
przetarg
Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie m.st. Warszawy Część I - 2 lokale o powierzchni 80,83 m2 Część II - 2 lokale o powierzchni 90,89 m2 Część III - 1 lokal o powierzchni 38,00 m2 Część IV - 1 lokal o powierzchni 66,47 m2 B 2017-02-03
Obserwuj
przetarg
„Przebudowa oraz wymiana źródła ciepła z termomodernizacją budynku biurowego przy ulicy T.A. Wendy w Szczecinie.” B 2017-02-06
Obserwuj
przetarg
Termomodernizacja budynków I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie B 2017-02-06
Obserwuj
przetarg
Budowa lądowiska wyniesionego dla śmigłowców B 2017-02-06
Obserwuj
przetarg
Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Szpitala Powiatowego w Zawierciu. D 2017-01-30
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy budynku położonego w Kamieniu Pomorskim przy ulicy Szpitalnej 13. U 2017-01-30
Obserwuj
przetarg
Przebudowa pomieszczeń byłej kotłowni i innych w przyziemiu budynku głównego szpitala jako adaptacja pustych przestrzeni dla funkcji ośrodka rehabilitacji ambulatoryjnej wraz z zapleczem sanitarnym i gospodarczym z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych” w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem przy ul. Ciągłówka 9. B 2017-02-06
Obserwuj
przetarg
„Przebudowa i remont ulicy Palacza na odcinku od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy Podchorążych (prace projektowe)” U 2017-01-31
Obserwuj
przetarg
Projekt przebudowy i rozbudowy segmentu C ZSPnr1iG w Skrzyszowie na zespół żłobkowo – przedszkolny wraz z zagospodarowaniem wokół zespołu U 2017-02-10
Obserwuj
przetarg
Dostawa tonerów, folii, naprawa i konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych, administrowanie centralami telefonicznymi oraz naprawa linii telefonicznych w 2017 r. D 2017-01-31
Obserwuj
przetarg
„Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Złota” 2017-02-06
Obserwuj
przetarg
Wykonanie naprawy kabla światłowodowego znajdującego się w kanalizacji ogólnospławnej, poprzez odtworzenie stanu zgodnego z dokumentacją powykonawczą. B 2017-02-06
Obserwuj
przetarg
Termomodernizacja budynków gminnych na terenie Gminy Odrzywół B 2017-02-06
Obserwuj
przetarg
Dzierżawa analizatora do badań gazometrycznych wraz z dostawą odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz materiałów eksploatacyjnych oraz dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do gazometru COBAS 123 będącego własnością zamawiającego D 2017-01-31
Obserwuj
przetarg
Spektrofotometr UV-Vis wraz z oprogramowaniem sterującym oraz wyposażeniem dodatkowym. D 2017-01-30
Obserwuj
przetarg
Remont i przebudowa budynku mieszkalno – usługowego, wielorodzinnego przy pl. Uniwersyteckim 7 we Wrocławiu. B 2017-02-06
Obserwuj
przetarg
Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 3366D w Starym Lesieńcu – gm. Boguszów-Gorce B 2017-02-08
Obserwuj
przetarg
Budowa sali gimnastycznej i boiska zewnętrznego przy szkole podstawowej w Kłodawie B 2017-02-06
Obserwuj
przetarg
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl