Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Fluke Europe B.V.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna Wyniki przetargów
REKLAMA
Twoje filtry automatyczne
Filtry automatyczne pozwalają śledzić ogłoszenia o przetargach i wynikach przetargów według zapisanych przez użytkownika preferencji oraz otrzymywać bezpłatne powiadomienia e-mail z nowymi ogłoszeniami według zapisanych preferencji.

Filtry automatyczne dostępne są wyłącznie dla zalogowanych użytkowników portalu.

Zaloguj się na swoje konto
Szukaj w zamówieniach

Województwo
Miasto
Rodzaj zamówienia
Wadium
od: do:
Kod CPV:

Znajdź kod CPV w wyszukiwarce

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Rodzaj Udzielenie
Utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego na działce przy „Domu Kultury” w Berżnikach. B 2019-04-18
Obserwuj
przetarg
Zakup i sukcesywna dostawa 85 sztuk akumulatorów do tabletów Durabook R11AH dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach D 2019-04-18
Obserwuj
przetarg
Przetarg nieograniczony na dostawę lamp do urządzeń Artis zee floor D 2019-04-18
Obserwuj
przetarg
Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem urządzeń zasilania awaryjnego D 2019-04-17
Obserwuj
przetarg
Zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem) sprzętu szkoleniowego do badania i montażu układów mikroprocesorowych, sterowników PLC oraz badania układów automatyki przemysłowej i domowej na potrzeby interdyscyplinarnej pracowni informatycznej i elektronicznej dla Zespołu Szkół nr 10 w Zabrzu w ramach projektu „Dostosowanie warunków dydaktycznych do realizacji celów projektu Nasza jakość – Twoja szansa – kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego w Zabrzu”. D 2019-04-17
Obserwuj
przetarg
Przystosowanie budynku Sądu Okręgowego w Łomży przy ul. Dwornej 16 pod wymogi w zakresie ochrony przeciwpożarowej zgodnie z decyzją Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży oraz zaleceniami i wytycznymi wynikającymi z opracowanej dokumentacji, tj.: „Ekspertyza techniczna w zakresie ochrony przeciwpożarowej” B 2019-04-16
Obserwuj
przetarg
Dostawa latarek indywidualnego wyposażenia żołnierza D 2019-04-15
Obserwuj
przetarg
Dostawa tablic rejestracyjnych oraz kasację tablic wycofanych z eksploatacji w okresie od maja 2019 roku do kwietnia 2021 roku dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sierpcu D 2019-04-12
Obserwuj
przetarg
Przystosowanie budynku Sądu Okręgowego w Łomży przy ul. Dwornej 16 pod wymogi w zakresie ochrony przeciwpożarowej zgodnie z decyzją Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży oraz zaleceniami i wytycznymi wynikającymi z opracowanej dokumentacji, tj.: „Ekspertyza techniczna w zakresie ochrony przeciwpożarowej” - II postępowanie B 2019-04-11
Obserwuj
przetarg
dostawa zasilacza UPS 20 kVA z kompletem baterii dla podtrzymania zasilania aparatury medycznej znajdującej się w Oddziale Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka w Szpitalu Specjalistycznym dla Dzieci i Dorosłych przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 w Toruniu D 2019-04-11
Obserwuj
przetarg
Zakup i dostawa akumulatorów do pojazdów służbowych Policji D 2019-04-10
Obserwuj
przetarg
Modernizacja elementów tunelu polegająca na wymianie akumulatorów i elektroniki w UPS-ach w stacji transformatorowej ST2 w Tunelu pod Rondem w Katowicach U 2019-04-10
Obserwuj
przetarg
Dostawa wzmacniacza homodynowego lock-in dla WIEiT D 2019-04-09
Obserwuj
przetarg
sukcesywne dostawy artykułów elektrycznych, materiałów eksploatacyjnych, części i akcesoriów wyposażenia samochodowego, profesjonalnych środków do mycia i konserwacji samochodów, organicznych związków chemicznych dla służbowego sprzętu transportowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie D 2019-04-09
Obserwuj
przetarg
POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA JEDNORAZOWĄ DOSTAWĘ MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH. SPRAWA NR 8/PN/2019. D 2019-04-09
Obserwuj
przetarg
Zakup aparatury w ramach projektu: “Badania aplikacyjne w obszarze technologii nawigacji, sterowania, komunikacji i wymiany danych pomiędzy autonomicznym statkiem pływającym i statkiem powietrznym” na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIR.04.01.04-00-0025/16-00 z dnia 12.06.2017 r. Projekt współfinansowany w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 4.1.4 „Badania aplikacyjne” D 2019-04-08
Obserwuj
przetarg
DOSTAWA URZĄDZEŃ DO PROWADZENIA EKSPLOATACJI AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH I BATERII CHEMICZNYCH D 2019-04-08
Obserwuj
przetarg
Dostosowanie budynku Miejskiego Domu Kultury do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych B 2019-04-05
Obserwuj
przetarg
Dostawa osprzętu instalacyjnego, gniazd i wtyków D 2019-04-05
Obserwuj
przetarg
Wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” projektu wykonawczego posadowienia ładowarki konstrukcji monolitycznej o mocy wyjściowej minimum 200 kW wraz z zasileniem w energię elektryczną, pozyskaniem wszelkich uzgodnień i decyzji oraz wykonaniem niezbędnych robót budowlanych. Wykonawca dobierze ładowarkę z zabudowanym gniazdem pantografowego złącza ładowania pod względem technicznym, dostarczy, zamontuje, uruchomi i odda ją do eksploatacji na terenie wskazanym przez Zamawiającego w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wilanowskiej 1 D 2019-04-05
Obserwuj
przetarg
dostawa stosu ogniw paliwowych HT-PEMFC o mocy elektrycznej 5 kW - KC-zp.272-123/19 D 2019-04-05
Obserwuj
przetarg
„Wyposażenie budynku przy ul. Wzgórze 14 na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku – Białej, w zakresie dostaw – D15 Wyposażenie bhp i ppoż.” D 2019-04-04
Obserwuj
przetarg
Dostawa i wymiana lampy wzmacniajacej w akceleratorze Truebeam D 2019-04-04
Obserwuj
przetarg
Zakup akcesoriów elektrycznych wyszczególnionych w formularzu ofertowo – cenowym zgodnie ze zgłaszanymi każdorazowo potrzebami wraz z dostawą do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. D 2019-04-03
Obserwuj
przetarg
Dostawa pompy próżniowej. Oznaczenie sprawy: OZ/D/19/20/EO D 2019-04-03
Obserwuj
przetarg
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl