Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Fluke Europe B.V.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna PRZETARGI
REKLAMA
Twoje filtry automatyczne
Filtry automatyczne pozwalają śledzić ogłoszenia o przetargach i wynikach przetargów według zapisanych przez użytkownika preferencji oraz otrzymywać bezpłatne powiadomienia e-mail z nowymi ogłoszeniami według zapisanych preferencji.

Filtry automatyczne dostępne są wyłącznie dla zalogowanych użytkowników portalu.

Zaloguj się na swoje konto
Szukaj w zamówieniach

Województwo
Miasto
Rodzaj zamówienia
Termin składania ofert:
Wszystkie
Najbliższy tydzień
Najbliższe 2 tygodnie
Najbliższy miesiąc
Ponad miesiąc
Wadium
od: do:
Kod CPV:

Znajdź kod CPV w wyszukiwarce

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Rodzaj Zakończenie
Przebudowa przepustu na drodze CPN – owskiej B 2019-06-10
Obserwuj
przetarg
Przebudowa drogi gminnej ul.Granicznej w miejscowości Racławiczki. B 2019-06-07
Obserwuj
przetarg
Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Biedrzychowicach B 2019-06-07
Obserwuj
przetarg
Wymiana stolarki drzwiowej w budynku C B 2019-06-06
Obserwuj
przetarg
Utwardzenie terenu rekreacji publicznej w postaci budowy obiektów małej architektury z elementami towarzyszącymi pn.”Skwer Krętych Ścieżek „ na terenie Skarbimierza-Osiedle. B 2019-06-10
Obserwuj
przetarg
Budowa Żłobka Miejskiego ul. Wałowa 4 w Głubczycach. B 2019-06-06
Obserwuj
przetarg
Przebudowa budynku byłej szkoły na Dzienny Dom „SENIOR+ w systemie zaprojektuj i wybuduj B 2019-06-05
Obserwuj
przetarg
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jankowicach Wielkich wraz z usunięciem kolizji z siecią NN B 2019-06-05
Obserwuj
przetarg
Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej przy ul.Tysiąclecia - etap II B 2019-06-05
Obserwuj
przetarg
Przebudowa infrastruktury informatycznej – etap V. B 2019-06-06
Obserwuj
przetarg
„Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu działka nr 1020” B 2019-06-04
Obserwuj
przetarg
„Budowa Gminnego Żłobka w Walcach” B 2019-06-03
Obserwuj
przetarg
Rozbudowa autostrady A-4 w rejonie gminy Leśnica – Poprawa odwodnienia autostrady A-4 w rejonie gminy Leśnica B 2019-06-04
Obserwuj
przetarg
Przebudowa ulic w mieście Opolu w zakresie budowy oświetlenia ulicznego B 2019-05-31
Obserwuj
przetarg
„Wykonanie robót budowlanych, polegających na przeprowadzeniu kompleksowej termomodernizacji budynków Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego Nr 2 w Strzelcach Opolskich w Kędzierzynie-Koźlu” w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-000070/16 w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust.1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.). Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp tj. kwoty 5 548 000 euro dla robót budowlanych. B 2019-05-31
Obserwuj
przetarg
Remont budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach ul. Chrobrego 6a B 2019-05-31
Obserwuj
przetarg
Przetarg nieograniczony na przebudowę lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Niemodlińskiej 9 w Opolu na lokal biurowy Straży Miejskiej w Opolu. B 2019-06-03
Obserwuj
przetarg
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią biurową w technologii prefabrykowanego szkieletu drewnianego – leśniczówka leśnictwa Chróścice w m. Chróścice dz. nr 242/6 B 2019-05-31
Obserwuj
przetarg
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1811 O w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Komorniki - Kórnica B 2019-05-30
Obserwuj
przetarg
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1829 O Kamień Śląski – Kosorowice od km 0+000 do granicy powiatu B 2019-05-30
Obserwuj
przetarg
Montaż instalacji wentylacji mechanicznej, w ramach zadania p.n. ekoZamek Moszna – termomodernizacja budynku zamku przy ul. Zamkowej 1 w Mosznej B 2019-05-30
Obserwuj
przetarg
„Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reńskiej Wsi” B 2019-05-29
Obserwuj
przetarg
Zadaszenie części trybun na stadionie miejskim w Głuchołazach B 2019-05-29
Obserwuj
przetarg
Budowa schroniska wraz z wybiegiem dla dużych kotów i kładką pieszą nad akwenem B 2019-05-28
Obserwuj
przetarg
Budowa budynku dla antylop wraz z budynkiem biegalnika, okólnikami, wybiegiem dla zwierząt, instalacjami zewnętrznymi: energii elektrycznej, wody oraz kanalizacji sanitarnej z szambem wybieralnym. I etap – stan surowy zamknięty. B 2019-05-28
Obserwuj
przetarg
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl